Essay
22. mar. 2004 | 08:00

Bag om Krøniken

Foto | uoplyst
Arena TV

DRIL er et fremragende initiativ, der med historisk baggrundsstof og undervisningsmaterialer til Krøniken på internettet måske forpasser sin chance for et gennembrud i grundskolen.

Af Thomas Frandsen / Ekko #22

DRIL er en forkortelse for Danmarks Radio Internet Læring, som har sin egen redaktion under DR Undervisning. Målet for DRIL er at skabe et internetbaseret værksted, ”hvor grundskoleelever kan arbejde med audiovisuelle materialer, og hvor den enkelte elevs individuelle læringsproces bliver tilgodeset”. Der er tale om et ganske ambitiøst projekt, som blandt andet med lanceringen af undervisningsmaterialer til Krøniken håber at stå over for sit gennembrud i grundskolen.

Et klogt valg, for der må være mange lærere blandt Krønikens over to millioner ugentlige seere. Hjemmesiden www.dr.dk/kroeniken er da også flot og fascinerende, med musik og diasshow, lækre billeder og informative beskrivelser af rollerne, skuespillerne og folkene bag serien. Men det egentlige skolemateriale er lidt svært at finde. Først når man klikker på ”1950’erne”, finder man linket ”Brug i skolen”, der bringer én videre til en guldgrube af enestående fotografier, film- og lydklip samt en stor mængde faktastof med grafer, statistikker og sågar nye ord i 1950’erne.

Overflødighedshorn
Materialet er inddelt i tolv temaer – for eksempel ferie og fritid, hjem og arbejde, mode og bolig – og det dækker et Danmark i overgangsperioden fra landbrugs- til industrisamfund. Her er stort og småt side om side, fra tidens politiske profiler over seksuallivet og hvad det vil sige ”at stå af i Roskilde” til en ganske almindelig dag set med en mælkemands øjne. Og med et klik kan vi komme til kaffe-mik i anledning af kafferationeringens ophævelse eller til piberygningskonkurrence på Skovriderkroen i 1956!

Det er et underholdende overflødighedshorn, men generelt gælder det jo for alle undervisningsmaterialer, at de skal være nemme at gå til og samtidig tænkt ind i skolens læreprocesser. Her svigter DRIL. Sitet rummer ingen fagpædagogiske overvejelser, og den enkelte lærer står over for den helt urealistiske arbejdsbyrde selv at skulle sætte mængden af materialer sammen til meningsfulde problemstillinger. Mange af de foreslåede opgaver ligger på et ambitionsniveau, der alene sikrer, at eleverne laver noget, men ikke, at de nødvendigvis lærer noget – og da slet ikke, at de selv er vidende og forholder sig reflekterende til formålet med indlæringen.

Ligegyldige aktiviteter
Generelt lægger opgaverne for megen vægt på det beskrivende og for lidt på det refleksive. Tag emnet ”Campingvogn”. Her er masser af stof – tekster, grafer og videoklip. Men ser man på de relaterede opgaveforslag, lægges der alene op til en beskrivende, sammenlignende analyse mellem datidens og nutidens antal af vogne og overnatninger. Det er ikke i sig selv interessant. Hvorfor ikke hjælpe eleverne og lærerne med forslag til problematiserende indfaldsvinkler. Der kunne fokuseres på selve begrebet ”ferie” og på forskellige historiske formål med ferie. Hvordan har opfattelsen af forholdet mellem arbejde og ferie ændret sig historisk? Sådanne indfaldsvinkler ville fremprovokere refleksioner, der kunne resultere i egentlige læreprocesser. Denne mulighed forpasser DRIL.

Grafisk virker DRILs Krøniken-site noget rodet, og ikke alle tekniske løsninger er lige indlysende. Uanset hvilket tema, man er inde på, fører et klik på ”Opgaver” til opgave-introduktionen, og fra dette sted skal man browse opgaveforslagene igennem, før man når frem til det valgte temas opgaver. Samme problem gør sig gældende for litteraturhenvisningerne, og den litteratur, som listes op, er alene faglitteratur. Der er ingen forslag til skønlitterære læsninger på trods af, at der kunne have været lagt op til interessante sammenlignende studier for fagene dansk og historie.

DRILs største udfordring er uden tvivl det faglige indhold. Det er dette, som i sidste ende afgør, om lærerne hænger på. DRIL fortjener opbakning og succes, men lige nu risikerer anstrengelserne at ende i ligegyldige aktiviteter. Der skal være bud på metode og læringsmål, der skal være engagerende problemstillinger og oplæg, som tvinger eleverne til selvstændig stillingtagen. Det er stadig DRIL, der har udspillet.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko