Essay
26. okt. 2005 | 08:00

Filmfejden

Foto | P. Welle
Lars von Trier

Lars von Triers udtalelser i EKKO #28 om tilstanden i dansk film blev startskuddet til en større fejde i medierne. Kritikeren Morten Piil opsummerer og kommenterer.

Af Morten Piil / Ekko #29

Sommerens offentlige ordvekslinger om dansk film blev flere steder kaldt "en debat". Men på mange måder lignede den mere en holmgang af den gammellitterære art, som man engang kaldte en "pennefejde". Altså en fægtning mellem modparter med en yderst personlig dagsorden og et fornærmende frisprog. Lars von Trier satte tonen ved i Cannes at kalde Susanne Biers Brødre for "noget indholdsløst lort", og Bier svarede igen ved at udnævne Trier til "et kæmpe fjols".
  
Det gav lidt kulturelt sprængstof i en udpræget agurketid, men i hvor høj grad det kan kaldes en "en debat", skal jeg vende tilbage til. Inden da vil jeg minde om, at dansk film har en lang tradition for heftigt ophedet filmdebat.
  
"Jeg ryster simpelthen"
Allerede i det første talefilmårti, 1930'erne, var filmkritikken på krigsstien. Det gik især ud over datidens toneangivende unge instruktør, Alice O'Fredericks, det blev anklaget for at sænke niveauet med sine farcer og folkekomedier.
  
I Politiken oplyste O'Fredericks om de barske økonomiske forhold i filmindustrien, og intervieweren noterer "store tårer helt uden glycerin blinke i hendes blå øjne", mens hun sagde: "Jeg ryster simpelthen. Jeg har en fornemmelse, som om vi var forbrydere, der bliver jaget. Vi er tvunget til at henvende os til alle mellem 5 og 80. Vi vil ikke støde nogen, og vi vil have, at familierne skal kunne gå sammen og se vores films (...) Man måler os med de bedste udenlandske films. Selvfølgelig må vi komme til kort. Det er jo helt andre veje, vi følger. Dem er vi bundet til. Dem prøver vi at få det bedst mulige ud af. Skulle det ikke være muligt at få det syn anerkendt på den anden side af det svælg, der nu ser ud til at skille os fra de mennesker, der ligesom vi elsker filmen og arbejder i den?"
  
Nej, det skulle det ikke, for O'Fredericks kom i skudlinjen igen i 1950'erne for sine Morten Korch- og Far til fire-film. I 1960'erne oprettedes endelig en filmfond, der gik ind med en afgørende støtte til produktionen, og nu kunne vreden over dansk films dårligdomme finde en ny statslig adressat. Først var det Filmfonden, der var alt for litterær i sine støtte-tildelinger (en berettiget kritik), siden for diktatorisk under Erik Hauerslevs ledelse.
  
I 1970'erne blev Filmfonden til Det Danske Filminstitut, og nu kunne skytset rettes mod Instituttets konsulenter, der, om ikke formelt så dog reelt, blev enerådende i valget af kunstnerisk støttepolitik. Især i 1980'erne rasede debatten om filmstøtten, som den blev forvaltet af de uheldige konsulenthelte Claes Kastholm Hansen og Peter Poulsen. Men diskussionen drejede sig ikke kun om (manglende) kvalitet; den var også rettet mod politikerne i et forsøg på at argumentere for flere statspenge til en udsultet kunstart. Et tema, der af bitter nødvendighed fortsatte op gennem det meste af 1990'erne, hvor man skulle helt frem til 1996, før et reelt nybrud var på vej, og til 1998 før der kom forøgede bevillinger i en målestok, der virkelig kunne mærkes.
 
Trier kontra Bier
Det nye ved sommerens diskussion var to ting. Før det første var den ikke kritikerskabt, men igangsattes af instruktørerne selv, oven i købet to kendte navne som Lars von Trier og Bille August. For det andet handlede den ikke — som ellers så ofte — om den måde, filmstøtten forvaltes på, altså om de statslige filminstitutioners fejl og mangler. Instruktørerne skød på deres egen stand, på kolleger. Højst usædvanligt, om end ikke nødvendigvis for Trier, der allerede inden sin debut med Forbrydelsens element var ude med riven, for eksempel efter Erik Clausen.
  
Fejden blev skudt i gang i nærværende tidsskrift (nr. 28), hvor Trier i et Peter Schepelern-interview gik til angreb på manuskriptforfatterne Anders Thomas Jensen og Kim Fupz Aakeson: "Problemet er, at en instruktør henvender sig til en forfatter, kommer med en ide til noget, som måtte være mere eller mindre behjertet. Og én ting er i hvert fald sikkert, at når det har været igennem den der lynhurtige dramaturgisering, så er det ikke behjertet mere. Så bliver det vanvittigt overfladisk." Trier kaldte Aakeson og Jensen for skrivende ug-drenge uden "et personligt forhold til de emner, de skal lave".
  
I Triers udtalelser lå en skjult kritik af Biers Brødre. Her står vi over for et klassisk modsætningsforhold mellem modernisten Trier og mainstream-instruktøren Bier. Trier vil altid efterlyse film med sten i skoen, mens Bier forholder sig mere traditionelt til fortælleformerne. Men langt fra upersonligt. På sin egen måde er Bier en auteur præcis som Trier.
  
Selv om Trier altså valgte et urimeligt eksempel, er hans advarsel mod nivelleret fortælleform altid aktuel. Som manuskriptforfatteren og instruktøren Mikael Olsen engang har sagt: "Jo mere enige vi er om kunstnerisk kvalitet, jo større er risikoen for, at den forsvinder. Filmkvalitet opstår og næres — ligesom dramatik — af konflikt."
  
En filmstil domineret af manuskriptforfatterne kan meget let ende med at blive standardiseret. Det skete i 1950'ernes franske film, hvor der nogle år herskede en stivnet, dramaturgisk regelret "kvalitetstradition". Den måtte Den Nye Bølges unge instruktører gøre oprør mod. Men eksisterer et lignende problem herhjemme? Næppe. Så længe Fupz-manuskripter giver så forskellige film som Forbrydelser, Anklaget og Kinamand og Anders Thomas Jensen er med til at signere så varierede resultater som Brødre, Solkongen og Rembrandt, er det oplagt urimeligt at skyde på de to herrer. De bedste danske instruktører er stærke nok til at sætte et klart personligt præg på Fupz' og Jensens skriverier.
 
Bid i sommeragurken
Mens der trods alt var noget konstruktivt i den diskussion, Trier rejste, kunne det være svært at se andet end desperat PR for en ny film (Return to Sender) i Bille Augusts interview-udfald, der blev sat stort op på forsiden af det agurketids-ramte Politiken og derfor fik en ganske ufortjent aura af betydningsfuldhed. Her var sigtet diffust. Dansk film havde "mistet sin uskyld", hed det kryptisk. August spejdede forgæves efter "enkle, rene og ærlige danske film" og fandt danske film "uden indhold og noget oprigtigt ærinde ud over at tjene penge".
  
I så fald er filmene gået galt i byen, kunne Informations Christian Monggaard sideløbende oplyse i en kommentar, der påviste, at dansk films "succes" langt fra er en entydig størrelse. Tolv af de seksten danske film udsendt i 2005 er nemlig blevet publikums-fiaskoer målt med Filminstituttets egen succes-alen på 200.000 tilskuere. Informations forsidehistorie desangående blev i øvrigt næste dag kopieret sætning for sætning i Politiken (uden kildeangivelse).
  
Med Bille August-interviewet, der klart afslørede, at instruktøren ikke anede stort om, hvad der aktuelt sker i dansk film, havde debatten udartet i næsten farceagtig retning, og tre tunge drenge i vor hjemlige filmkritik, Politikens egen Kim Skotte, Berlingske Tidendes Ebbe Iversen og Weekendavisens Bo Green Jensen, måtte med vanlig indsigt sætte tingene på plads i hver deres kommentarer. Det skete, efter at kulturordførere fra Dansk Folkeparti og De konservative havde gjort sig til grin ved at bide på sommeragurken og foreslå fornyet tilsyn med produktionslinjen.
  
Debatten blev fulgt op med en kronik (igen i Politiken) af producenten Meta Louise Foldager, der påviste, at det er uretfærdigt at anklage dansk film for at være ensartet og bruge de samme manuskriptforfattere og skuespillere. Hun håbede også høfligt på, at "de danske filmfolk og de kulturpolitiske ordførere, som ønsker at debattere dansk film, vil begynde at se flere af dem, så vi kan få en grundig og kvalificeret debat".

Den har vi endnu til gode. Men sommerens agurkeræs var da altid en start.

Kommentarer

Citater fra filmdebatten:

"Det, han angriber, er den aktuelle situation. Der er en tendens til, at man lægger en ekstra finish eller polering på manuskriptet. Man gør ting lækre — fokuserer på designet i højere grad end det, filmen udtrykker"
Mogens Rukov — leder af Filmskolens manuskriptlinje i Information 10. maj

"Peter Aalbæk og jeg har aftalt, at jeg fra dags dato ikke længere udtaler mig — positivt eller negativt — om de film, Zentropa producerer. Det gælder åbenbart også mine egne, så det bliver interessant"
Lars von Trier — filminstruktør i Deadline 2. sektion på DR2 30. maj

"Jeg har haft flere møder med konsulenter fra Filminstituttet, og det er, som om de har været igennem det samme dramaturgikursus. Det er de samme floskler, de siger. De samme ting, de foreslår, at man skal gøre ved manuskripterne"
Bille August — filminstruktør i Politiken 21. juni

"Jeg vil gerne diskutere, om vi kan lave nogle puljer, der er decideret øremærket til forskellige filmgenrer, så alle pengene ikke blot ligger i en stor tønde, som kun filmkonsulenterne kan dele ud af"
Louise Frevert — kulturordfører i Dansk Folkeparti i Berlingske Tidende 22. juni

"Kæden er hoppet helt af i debatten i relation til, hvad Danmark gerne vil have, hvad Danmark gerne vil se. Selvfølgelig skal man kulturpolitisk lave film, som danskerne ikke var helt klar over, at de gerne ville se, men man bliver altså også nødt til at forholde sig til, hvad markedet gerne vil have"
Kenneth Plummer — DR-generaldirektør i Berlingske Tidende 23. juni

"Undskyld mig, men en ikke uvæsentlig forudsætning for at se forskel på film må være, at man faktisk har set dem, og det tillader jeg mig at tvivle på, at de to gnavne gamle mænd Lars von Trier og Bille August i særlig udstrakt grad har"
Ebbe Iversen — filmkritiker i Berlingske Tidende 23. juni

"Helt afgørende for, at professionaliseringen ikke skal blive en banalisering er, at der fortsat er plads til det originale. Man skal være på vagt for ikke at gøre sig for kloge på instruktørernes film"
Kim Skotte — filmkritiker i Politiken 25. juni

"Den potentielle trussel er selvtilfredsheden over opnåede resultater, for lige om hjørnet lurer imitationen og troen på de faste formler. Uden for Danmark er det en almindelig opfattelse, at vi har fundet en formel. Det har vi ikke, og det går først rigtigt galt, hvis vi selv begynder
at tro på det"
Henning Camre — direktør på Det Danske Filminstitut i forelæsning på Handelshøjskolen 22. juni

Læs videre om filmdebatten:

» Camre: Publikum er altid en prioritet
» Triers tavshedsløfte
» Filmchef: Trier er helt galt på den
» Mogens Rukov: Dansk film lider af lækkerhedsbølge
» Lars von Trier: Manuskriptforfattere ødelægger dansk film

© Filmmagasinet Ekko