baggrund
28. nov. 2016 | 17:38

Ny kulturminister vil have mindre kulturstøtte

Foto | Liberal Alliance
Mette Bock er i dag blevet valgt som ny kulturminister for Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliances kollisionsregering.

Danmarks nye kulturminister Mette Bock skrabede bunden med bare én stjerne, da Ekkos chefredaktør anmeldte kulturordførerne i 2015.

Af Frida Marquard

Venstre har indgået alliance med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Tidligere i dag kunne Statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggøre sammensætningen af Danmarks nye regering.

Anders Samuelsen (LA) bliver ny udenrigsminister, Kristian Jensen (V) finansminister og Simon Emil Ammitzbøll (LA) for den nye konstellation af økonomi- og indenrigsminister.

Men af størst interesse for cineaster er naturligvis valget af Liberal Alliances Mette Bock som ny kultur- og kirkeminister. Embedet overtager hun fra Venstres Bertel Haarder, kendt for sin forkærlighed for kanoner.

Den nyslåede minister er et i filmsammenhænge ubeskrevet blad.

Ved sidste års folketingsvalg beskrev Ekkos chefredaktør Claus Christensen Mette Bock som en ”nærmest usynlig” personage, når det kommer til film. Og han gav hende en filmpolitisk score på kun én stjerne – det laveste af samtlige otte, daværende kulturordførere.

Chefredaktøren fremhævede, at hun for filmfolk og medier kan være en meget svær politiker at komme i kontakt med.

Kulturel baggrund
Mette Bock er storesøster til Liberal Alliances formand Anders Samuelsen. Som sådan er det ikke overraskende, at hun har gjort karriere i brorens parti.

Som medlem af Folketinget har Mette Bock siden 2011 holdt en række ordførerposter, heriblandt medieordfører og kulturordfører for Liberal Alliance. Hun er uddannet kandidat i filosofi fra Syddansk Universitet og har en cand.scient.pol. i statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor hun også har været prorektor.

Som tidligere direktør for DR Programproduktion og chefredaktør på JydskeVestkysten har Mette Bock stærke forbindelser til det danske kulturliv. Kulturpolitisk følger Mette Bock Liberal Alliances partilinje med mindre statsstøtte, skattenedsættelser og så lille en offentlig sektor som mulig.

Men filmpolitisk har hun ikke gjort meget væsen af sig endnu.

Mindre støtte til dansk film
Da der i efteråret 2014 skulle indgås forlig om støtten til dansk film, var Mette Bock kulturordfører for Liberal Alliance.

På Altinget.dk talte hun for en generel gentænkning af filmaftalen: mængden af tilgængelige støtteordninger skulle reduceres og forenkles, markedsordningen og konsulentordningen skulle sammenlægges, og procentuelt skulle den offentlige støtte fastsættes til kun at dække højst halvdelen af en films produktionsudgifter.

Ingen af disse forslag endte dog med at blive en del af den endelige filmaftale for 2015-18.

Det gjorde til gengæld en større støtteandel til de regionale filmfonde uden for Hovedstadsområdet, der Liberal Alliance med Mette Bock som ordfører var fortaler for. Ligeledes blev et ønske om større støtte til tværmediel produktion (film og computerspil) tilgodeset.

Da hun i 2015 blev interviewet som kulturordfører til Kulturledelse.dk udtrykte hun et ønske om at nedsætte støtten til dansk film.

Kulturen kan godt stå på egne ben
”(I) filmproduktion er der uden tvivl nogle statsstøttede produktioner, som i virkeligheden burde klare sig helt eller delvist på egne og markedets præmisser,” udtalte Mette Bock til Kulturledelse.dk.

I interviewet gav hun ligeledes udtryk for, at det generelt ville være gavnligt for det danske kulturliv, hvis staten tog et skridt baglæns og på visse områder holdt igen med støtten.

”Helt overordnet ønsker jeg, at vi undersøger mulighederne for, at der er en større del af den mainstreamkultur, som i dag er statsstøttet, som kan stå alene. Vi skal undersøge, hvor det giver mening, at staten griber eller ikke griber ind. Hvor er der vigtige elementer, der ikke kan overleve uden statens hjælp? Og hvor er det, man i stigende grad må vurdere, at kunsten og kulturen skal være selvbærende?” udtalte Mette Bock til Kulturledelse.dk.

Her beskrev hun det danske kulturliv, som tredelt mellem en højkulturel elite, et tykt mainstream-bælte og en lille, eksperimenterende undergrund. Det er støtten til mainstream-bæltet, hun gerne vil reducere.

”Som det er nu, binder vi rigtigt meget af kulturstøtten til denne mellemgruppe, hvilket betyder, at vi i virkeligheden både udsulter de bærende kulturinstitutioner, der har internationalt niveau, og undergrunden, som ofte er dét der i virkeligheden udfordrer vores samfund og dét, som er med til at skubbe gang i både økonomisk og mental udvikling,” sagde hun.

Public service, men helst privat
Spændende bliver det også at se, hvilken betydning Mette Bocks kulturministertid vil få for de kommende medieforhandlinger.Her skal der indgås forlig om støtten til DR og licensens størrelse.

I et debatindlæg på Altinget.dk i 2014 skriver Mette Bock, at hun helst ser, at mere public service-indhold bliver produceret privat.

Ifølge MediaWatch er Mette Bock fortaler for, at mediestøtten over en periode helt afvikles, samtidig med at støtten til DR skæres. Et salg af TV 2 kunne ligeledes komme på tale.

Som medieordfører for Liberal Alliance foreslog hun ifølge Fyns Stiftstidende i november, at man opretter en public service-pulje, hvorfra både offentlige og private medier kan søge støtte.

Mette Bock har endnu ikke fremlagt konkrete forslag til, hvad hendes tid som kulturminister vil indebære for filmbranchen.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko