højskolesagen
21. maj 2021 | 05:55 - Opdateret 25. maj 2021 | 18:43

Forstander angriber Ekko efter elevklager

Foto | Producentforeningen
Klaus Hansen er blevet ansat som midlertidig forstander for at rette op på filmhøjskolen, men talsperson for 60 klageskrivere mener, at han demonstrerer manglende forståelse for eleverne.

Filmmagasinet bidrager med ”fejlbehæftede påstande” til stigmatisering af European Film College, mener Klaus Hansen, der samtidig lancerer initiativer for at komme krænkelser til livs.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Da Ellen Riis stoppede som forstander efter kritik for håndtering af flere krænkelsessager, tog bestyrelsen hende i forsvar og kaldte Ekkos artikler for ”urimeligt personforfølgende”.

Reaktionen førte i denne uge til, at 57 tidligere elever på European Film College samt tre studerende fra University of Texas afleverede et klagebrev til bestyrelsen.

”Vi kan ikke længere anbefale filmhøjskolen,” lyder det fra eleverne, der karakteriserer bestyrelsens håndtering som ignorant og uempatisk.

Bestyrelsen har endnu ikke reageret offentligt, men midlertidig forstander Klaus Hansen skriver lakonisk på sin Linkedin-profil: ”Og så har bestyrelsen for European Film College fået en klage fra 57 studerende. De skal nok få svar.”

I medierne har han svaret med endnu et angreb på Filmmagasinet Ekko, der har kortlagt sagen siden januar.

”Den Europæiske Filmhøjskole har i det sidste halve års tid været under heftig beskydning fra Filmmagasinet Ekko, der med et stort antal artikler og ofte fejlbehæftede påstande bidrager til misinformation og stigmatisering af højskolen,” skriver Klaus Hansen i en mail til Kulturen på P1 onsdag.

”Vi deler ikke kritikken af manglende handlekraft. Det er vigtigt i sådanne sager, at personoplysninger behandles som fortrolige, hvilket desværre medfører en begrænsning i de informationer, vi ellers kunne ønske at dele,” forklarer forstanderen.

Uforbeholden undskyldning
Hverken Klaus Hansen eller nogen af de seks bestyrelsesmedlemmer – der blandt andet tæller formand og instruktør Ole Christian Madsen, instruktør Christina Rosendahl og producer Mette Hoffmann Meyer – havde ”mulighed for at deltage” i P1-programmet, som det blev formuleret.

Det havde Caroline Polke til gengæld. Hun gik på højskolen i 2016-17 og repræsenterer de 60 unge mennesker, som har underskrevet brevet til bestyrelsen.

Ifølge hende demonstrerer Klaus Hansens email, der angriber Ekko, skolens manglende forståelse for eleverne.

”Jeg stoler ikke på, at den samme bestyrelse er i stand til at skabe forandring, før de vil anerkende, at de vidnesbyrd, der er kommet frem i Ekko, er reelle,” siger hun i P1.

”Vi ønsker en dialog med bestyrelsen, og vi ønsker en uforbeholden undskyldning. For vi tror, at den er nødvendig for at skabe den forandring, der er brug for på skolen.”

”Undskyldningen er nødvendig, fordi vi skal vide, at bestyrelsen forstår det ansvar, man har, når det drejer sig om unge mennesker. Filmhøjskolen er en vigtig institution for vækstlagene, og mange af eleverne drømmer om en karriere i filmbranchen. Og derfor har man et enormt ansvar for at skabe et ordentligt miljø.”

”Læg sag an imod mig!”
Klaus Hansen er til daglig direktør i den regionale filmfond FilmFyn, hvor han uddeler 28,2 millioner kroner hvert år til film og serier. Han har tidligere været direktør i Producentforeningen.

De krasse ord om Ekko har han også sendt til filmbranchens spidser og interesseorganisationer, heriblandt Claus Ladegaard, direktør på Filminstituttet, Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, og Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund.

Vi har tilbudt forstanderen et interview, hvor han kan uddybe og konkretisere sin kritik af magasinet.

”Det har jeg desværre ikke mulighed for at deltage i,” skriver han i en mail.

– Vil du ikke i det mindste konkretisere, hvad du sigter efter, når du taler om ”fejlbehæftede påstande”?

”Ingen yderligere kommentarer ud over, at det er fint, at Ekko ikke længere er filter mellem European Film College og de elever, der udtrykker bekymring.”

– Som jurist er du vel klar over, at dine anklager uden nærmere begrundelse er injurierende?

”Så må du jo lægge sag an imod mig.”

Fem år tilbage
I mailen til de magtfulde filmbranchefolk informerer Klaus Hansen også om en række tiltag, som højskoleledelsen er i gang med at gennemføre for at komme krænkelser til livs.

Det samme gør han på sin Linkedin-profil.

Ved sin tiltræden udtalte Klaus Hansen, at fortiden ikke var hans opgave. Men i de initiativer, han er ved at implementere, indgår en spørgeskemaundersøgelse, hvor den nuværende årgang og fire tidligere inviteres til at deltage.

De fire årgange havde læreren ”Diego”, der er blevet anklaget for at have krænket adskillige elever. Der vil også være en spørgeundersøgelse for lærere, som har været ansat på skolen i de seneste fem år.

Undersøgelsen skal gennemføres af Sex & Samfund, og når resultatet foreligger, vil alle blive inviteret til at deltage i Sex & Samfunds præsentation.

På druk i eleverne
En af dem, der gerne vil bidrage til undersøgelsen, er tidligere lærer Pia Bovin. Hun siger, at hun allerede i 2018 forsøgte at råbe vagt i gevær på højskolen om Diegos grænseoverskridende adfærd, men endte med selv at blive fyret i 2020.

”Jeg er glad for, at skolen har indset, at man er nødt til at inddrage fortiden. Hvis alle elever fra de fem årgange behandles ens og får mulighed for at møde op på skolen med rejsen betalt af skolen, så medvirker jeg gerne i undersøgelsen,” siger Pia Bovin.

”Men jeg undrer mig over valget af Sex & Samfund. Det er primært en gruppe unge, der tager ud på skoler og laver seksualundervisning og taler om kønssygdomme. Jeg er bange for, at Klaus Hansen og bestyrelsen forsøger at vende opmærksomheden væk fra voksenrummet og over på elevgruppen.”

”De har svært ved at forstå, at disse sager ikke handler om sex, men om voksne, der misbruger deres magt, går ’på druk’ i eleverne og derved ødelægger læringsrummet – ikke bare for dem, der bliver krænket, men også for mange andre elever.”

Sex & Samfund er ikke enig i kritikken.

”Hos Sex & Samfund undrer man sig over kritikken fra Pia Bovin,” skriver Thea Gregersen, presseansvarlig i Sex & Samfund, i en mail.

”Sex & Samfund er en interesseorganisation, der i mere end 60 år har arbejdet for alle menneskers ret til at bestemme over egen krop, både globalt og nationalt. Organisationen har stor erfaring med at lave analyser, undersøgelser og oplysningsarbejde, også om seksuelle krænkelser,” lyder det fra Thea Gregersen.

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning af bestyrelsen i åbent brev. 

© Filmmagasinet Ekko