Nyhed
01. juni 2016 | 13:49 - Opdateret 02. juni 2016 | 18:00

Filminstruktører ønsker ligestillingstjek

Foto | Christian Geisnæs
Med undtagelse af én kvindelig producer er resten af de ledende poster på Mikkel Nørgaards Fasandræberne besat af mænd.

En ny rapport fra Filminstituttet viser, at dansk spillefilm er domineret af mænd. Foreningen Danske Filminstruktører kommer med fire forslag, der skal skabe mere lighed.

Af Lasse Ryom

”Vi går glip af kvalitet.”

Sådan siger formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl i kølvandet på en ny rapport fra Det Danske Filminstitut, der viser en markant kønsmæssig ubalance i dansk film.

Derfor reagerer foreningen nu med en række konkrete indsatsområder, som skal ændre på den haltende ligestilling.

”Når der er ubalance i køn i dansk film, går publikum glip af kvalitet. For os er ligestilling med til at sikre kvalitet i talent- og idémassen og innovation i filmbranchen. Kvalitet og innovation er afgørende for dansk films fortsatte udvikling og succes,” udtaler Christina Rosendahl i en pressemeddelelse.

Mænd sidder på spillefilmen
Konkret afslører den nye rapport, at kun 25 procent af ansøgerne til filmstøtte er kvinder, og at ansøgninger med mandlige instruktører i gennemsnit har modtaget cirka 30 procent mere i støtte end ansøgninger med kvindelige instruktører. 

De nye resultater bygger videre på det billede, som har stået klart, siden Ekko #71 påviste, at danske spillefilm i det store og hele er instrueret og skrevet af mænd.

Hovedrollen går i tre ud af fire film til en mand. Og af de 24, Filminstitutstøttede danske spillefilm fra 2015 rummer tretten ikke engang en enkelt scene, hvor to kvinder taler sammen om andet end mænd. 

Fire indsatsområder
Danske Filminstruktører mener, at kvinder og mænd er lige gode til at instruere, producere og skabe film.

Derfor har de i forbindelse med offentliggørelsen af den nye rapport udsendt fire såkaldte Positive Actions, som skal ændre kultur og adfærd i den danske filmbranche.

Mest bemærkelsesværdigt af initiativerne fra Danske Filminstruktører er forslaget om, at Filminstituttet i fremtiden skal tilbyde afslagssamtaler med ansøgere, som ikke får støtte. Formålet med samtalen er at give ansøgeren en grundig forklaring på afslaget, så ansøgere – uanset om vedkommende er mand eller kvinde – motiveres til at søge igen. 

”Dansk film er en kunstart og et massemedie, der afspejler vores fælles historie og den virkelighed, vi lever i. Det er derfor afgørende for alle, at film skabes af begge køn,” siger Christina Rosendahl.

Mentorordning
Danske Filminstruktører har vedtaget en målsætning om, at 35 procent af ansøgerne til fiktionsspillefilm skal være kvinder ved udgangen af 2017, mens forholdet skal være fifty-fifty ved udgangen af 2020.

Blandt filminstruktørernes forslag er også, at instruktørerne vil lave et ”ligestillingstjek i hele organisationen for at sikre lige vilkår, hvad angår løn og rådgivning”, som det hedder i pressemeddelelsen.

Derudover bliver det foreslået at etablere en mentorordning, ligesom der kontinuerlig skal føres statistik over ligestillingen i branchen. 

Direktør: Ligestilling ikke et mål
Hos Det Danske Filminstitut mener man også, at der skal rettes op på den skæve kønsfordeling. Her har man gennem længere tid arbejdet på at belyse graden af diversitet i dansk film, og det er det arbejde, vi nu ser resultatet af.

Filminstituttets direktør, Henrik Bo Nielsen, har dog tidligere understreget over for Ekko, at ligestilling i sig selv ikke er et mål.

”I Sverige har man et andet udgangspunkt, hvor ligestilling er et mål i sig selv. Vi kunne også sagtens indføre kønskvoter, så støttekronerne fordelte sig ligeligt. Men vi mener ikke, at det nødvendigvis vil fremme kvaliteten af dansk film,” sagde Henrik Bo Nielsen i det aktuelle nummer af Ekko. 

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko