højskolesagen
16. feb. 2021 | 08:30 - Opdateret 16. feb. 2021 | 15:41

Forstander siger undskyld til krænkede elever

Foto | Helle Arensbak
Ellen Riis blev i 2018 forstander på European Film College i Ebeltoft. Hendes håndtering af en #MeToo-sag på skolen møder kritik.

Elever og en tidligere ansat mener, at European Film College har været mere optaget af skolens image og hensynet til en grænseoverskridende lærer end af elevernes tryghed.

Af Frederik Hoff

Instruktør og lærer Pia Bovin samt en række elever står frem i Ekko #87, der er på gaden på torsdag den 18. februar. De beretter om en mandlig lærers grænseoverskridende adfærd fra 2016 til 2020 på European Film College i Ebeltoft.

Bovin og eleverne mener, at skolens ledelse i lang tid lukkede øjnene for, at læreren misbrugte sin magt til at overskride kvindelige elevers grænser.

Da en elev på nitten år klagede, såede forstanderen – ifølge eleven – tvivl om hendes oplevelse og bad eleven tale med en psykolog for at få en ”professionel evaluering”.

Læreren – der ikke har ønsket at udtale sig – endte med at blive fyret. Men eleverne troede, at han gik selv, og de oplever, at forstanderen misinformerede dem om sagen. Forstanderen pålagde også de ansatte tavshedspligt.

Forstander Ellen Riis afviser på flere punkter kritikken, men hun har valgt at sige undskyld til krænkede elever i Ekko #87.

”Selvfølgelig skal en elev, der udsættes for krænkelser eller uretfærdighed, have en undskyldning, og den skylder vi. Den giver jeg her, og hvis andre ønsker at tale med mig og få den personligt, står jeg klar til det,” skriver Ellen Riis.

Omsorgsfuld fyr
Pia Bovin, der var lærer på European Film College, fortæller, at hun bragte problemet med læreren op på en MUS-samtale i august 2018. Det husker Ellen Riis dog ikke i dag.

Halvandet år senere lavede en nittenårig elev en skriftlig klage til forstanderen, og kort tid efter bakkede fem elever op med anonyme beretninger til ledelsen.

Læreren blev afskediget den 1. marts 2020, og skolen har som følge af sagen indført et adfærdskodeks, hvor seksuelle forhold mellem lærere og elever forbydes.

Men forstanderens håndtering af sagen kritiseres ikke desto mindre for at være mere optaget af skolens image og hensynet til den grænseoverskridende lærer end af elevernes tryghed.

På et fællesmøde for hele skolen understregede Ellen Riis således, at læreren ikke forlod skolen på grund af ”chikane eller misbrug”. Og da den nittenårige klagede, fremhævede Ellen Riis på et møde med eleven læreren som en kærlig og omsorgsfuld fyr. Hun sagde, at der var en stor chance for, at eleven fejlfortolkede hans signaler.

Hurtigt og resolut
Eleven fik også at vide, at hun selv burde lære at sætte grænser og kunne sørge for udelukkende at mødes med læreren på befolkede steder.

Da eleven ikke mente, at den reprimande, som Ellen Riis havde givet læreren, ville løse problemet, bad forstanderen hende tale med John Row, der er tilknyttet højskolen som psykolog. Ifølge eleven sagde forstanderen, at målet med samtalen var at få en ekspert til at vurdere elevens udsagn, så forstanderen kunne træffe en beslutning.

Ellen Riis ville i dag ønske, at hun havde gjort mere for at følge op på den nittenårige. Til gengæld mener hun at have handlet hurtigt og resolut, da klagen kom. Og hun afviser at have bedt eleven om at mødes med psykologen for at få en evaluering.

”Det er en påstand, jeg ikke vil acceptere, og som ikke er i overensstemmelse med sandheden. Jeg tilbød en samtale med psykologen udelukkende for at støtte eleven efter hendes oplevelse,” skriver Ellen Riis.

Også John Row afviser, at han nogensinde har evalueret eleven eller viderebragt indholdet af deres samtale til forstanderen.

Pia Bovin bakkede de utilfredse elever op, men lidt over en måned efter den krænkende lærer forlod skolen, blev hun selv fyret.

Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen afviser, at fyringen havde noget med sagen at gøre. Den skyldtes omstruktureringer af undervisningen, som blev planlagt et halvt år tidligere.

De unge svigtes
Historien om #MeToo på European Film College er et af tre eksempler på krænkelser og magtmisbrug, som Pia Bovin har oplevet i sin karriere i film- og mediebranchen.

I artiklen i #87 fortæller hun, at hun som femtenårig blev udsat for et overgreb fra en berømt tv-vært på DR, da hun medvirkede i et dokumentarprogram. Og da hun gik på Den Danske Filmskole, misbrugte en af stedets mest elskede undervisere sin magt til upassende seksuelle tilnærmelser.

I de tre krænkelsessager oplevede Pia Bovin, hvordan de ansvarlige ledere svigtede unge mennesker i svære situationer og håndterede sagerne bag lukkede døre.

”For mig handler det om, at filmbranchen svigter de unge mennesker, der udsættes for seksuelt magtmisbrug,” siger Pia Bovin.

”Når ingen tager ansvar, kommer man som ung til at tænke, at man selv er ude om det. Og hvis vi aldrig får mulighed for at diskutere det åbent, frygter jeg, at det kan ske igen.”

Artiklen med Pia Bovin og interview med Ellen Riis kan læses i Ekko #87, der kan købes her.

Kommentarer

Ekko #87

Stor artikel om #MeToo-sag på European Film College i det nye nummer af Ekko.

Få gratis gave, når du tegner abonnement.

Køb magasinet i kiosker eller få det tilsendt.

Abonnenter kan også læse magasinet digitalt.

© Filmmagasinet Ekko