Indskoling (0. - 3. klasse)
Undervisning
14. maj 2013 | 10:01

Shortlist: Grantræet

Foto | Erik Zappon
Nikolaj Lie Kaas lægger stemme til grantræet, der fældes og gøres til juletræ i Lars Ostenfelds film.

Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie kan fortælles fra forskellige synsvinkler.

Af Henriette Langkjaer

Lars Henrik Ostenfelds Grantræet er en original kortfilm (27 minutter), der er tilgængelig på Ekko Shortlist. Det er en naturfilm, der på en ny og stemningsfyldt måde kombinerer elementer fra fiktionen med naturdokumentarfilmen. Den danske granskov og dens dyreliv vises frem, samtidig med at der fortælles en personlig og menneskelig relevant historie frit baseret på H.C. Andersens eventyr Grantræet.

Eventyrets budskab, der blandt andet handler om ønsket om at ville være stor hurtigst muligt og om at være alle andre steder end dér, hvor man er, formidles meget tydeligt og appellerende af grantræets stemme igennem hele filmen. Desuden indgår musik og lyde som medfortællende i filmen og understreger den poetiske stemning. 

Handling
Vi følger i filmen grantræets cyklus. Vi ser, hvordan et frø fra en kogle bliver bortført af en mus til et helt andet sted langt væk fra sin familie. Herefter slår det rødder og vokser og drømmer om en dag at blive større og flottere end de omkringstående træer. 

Det er et træ med drømme og ambitioner.

Vi følger via fine nærbilleder træets vokseværk. Ligeledes følger vi skovens verden igennem træets øjne. Vi møder nogle af skovens dyr, der har ben, og som kan bevæge sig. Træet kunne godt tænke sig at kunne slå følge med dyrene og på den måde opleve verdenen. Træet oplever også farer i skoven, for eksempel når de store træer fældes, vælter og rammer det lille grantræ lige i hovedet, så toppen knækker.

En dreng og hans far leger en dag i skoven, og drengen gemmer sig under grantræet. Drengen forelsker sig i træet og planter det et nyt sted i skoven, da faren har rykket det op med rod.

I december måned besøger drengen og faren igen skoven for at finde et passende juletræ, og drengen udpeger straks grantræet, som han selv har plantet.

Grantræet synes, at det er spændende sådan at skulle være juletræ. Det kommer med hjem i stuen og står i alt sin pragt og ynde. Det har aldrig været flottere. Men det er også begyndelsen til afslutningen af grantræets liv.

Da julen er overstået, gemmes det under protester i brændeskuret. Da foråret atter kommer, bliver grantræet hugget til pindebrænde. Hermed ender træets liv.

Dette illustreres også af træets stemme, der gentager sine sætninger fra filmens begyndelse: ”Kan du høre mig? … Kan du se mig?” Ligeledes vises de samme sort-hvide billeder som ved filmens start, hvilket underbygger, at træet er vendt tilbage, hvor det kom fra. Dog taber det en kogle, hvilket viser, at et nyt lille grantræ kan spire og vokse op i skoven, da grantræet har sat frø. 

Mål for undervisningsforløbet

- Skabe kendskab til den danske skov og dyrene, der lever i skoven.

- Skabe kendskab til processen fra frø til træ.

- Introducere eleverne for eventyret Grantræet af H.C. Andersen.

- Få eleverne til at opleve og lære, at en historie kan fortælles ud fra
  forskellige synsvinkler.

- Få eleverne til at genkende nogle almenmenneskelige aspekter ved
  grantræets fortælling og liv, som de kan identificere sig med.

Undervisningsforløb for 1. klasse (dansk og natur/teknik)
Efter at have set filmen inddeles eleverne i grupper på tre personer. Eleverne skal nu i disse grupper dramatisere/lege nogle af de begivenheder i filmen, som de finder er vigtige, eller som de har fæstnet sig ved. 

Når de har leget eller spillet, kan nogle af disse grupper vise det for de andre i klassen. Disse små optrin kan danne udgangspunkt for en klassesamtale om elevernes umiddelbare oplevelse af filmen og dens handling.

Herefter kan eleverne lave deres eget grantræ ved at rive papir i grønne og brune nuancer. Lad dem lime disse papirstrimler på et hvidt stykke papir, så de på den måde skaber deres eget grantræ.

Herefter går de sammen to og to. De sætter en glad og en trist mund på deres grantræer. Rundt om det glade grantræ skriver og tegner de tale- og tænkebobler, som viser, hvad der gjorde grantræet glad i dets liv. Det samme gør de på det triste grantræ. Hvad kunne gøre grantræet bange og ked af det? Det skrives og tegnes rundt om det triste træ.

Herefter vil det være oplagt at lade eleverne overføre begreberne til deres eget liv. 

- Hvad drømmer de om, når de bliver store?

- Hvad gør dem bange og kede af det?

- Hvad gør dem glade?

- Hvad bliver de glade af at tænke på?

Alle grantræerne sættes op på klassens opslagstavle, så der dannes en hel skov. Lad eleverne fortælle om nogle af deres egne oplevelser i en skov. Hvilke lege er gode at lege i en skov? Hvorfor? Hvis der er en skov i nærheden, så kan legene og aktiviteterne afprøves.

Undervisningsforløb for 2. – 3. klasse

A) Genskabende arbejde
Eleverne gengiver filmens handling som en tegneserie. De arbejder sammen to og to. Inden de går i gang med selve opgaven, skal de afgøre, hvor mange billeder deres tegneserie skal indeholde. Der skal være en begyndelse og en slutning. Hvor mange billeder de vil have indimellem disse billeder, må de selv aftale. Støttende spørgsmål kan være: 

- Hvad sker der i begyndelsen af filmen?

- Hvad oplever grantræet i begyndelsen af sit liv ude i skoven?

- Hvem møder træet i skoven?

- Hvad er træet bange for?

- Hvilke personer er med i filmen?

- Hvornår sker der noget spændende for træet? Hvad sker der?

- Hvad er det bedste, som træet oplever i sit liv?

- Hvad sker der med træet, da julen er overstået?

- Hvordan dør træet til sidst?

Eleverne skal nu sætte talebobler på grantræet. Hvad siger og tænker grantræet i de forskellige situationer?

Grantræet har nogle meget markante udtryk og lyde, som eleverne kan identificere sig med. De udtryk skrives i taleboblerne, så vi på den måde følger grantræets indre liv.

Desuden skal eleverne finde en overskrift til hver billedsektion, som beskriver handlingens højdepunkter. Igennem det arbejde foretager eleverne en udvælgelse og en tolkning af filmen. 

B) Medskabende arbejde
Her skal eleverne identificere sig med drengen. Hvad mon han tænker, siger, råber og føler i de forskellige situationer? 

Lad eleverne sætte drengen ind på nogle af de billeder, hvor han indgår i handlingen, hvis de ikke allerede har ham med på deres tegneseriebilleder. Nu skal de sætte tanke- og talebobler på og således medtænke, hvad drengen oplever. 

C) Omskabende arbejde
Eleverne vælger en ting fra deres hverdag og fortæller, hvordan den ser verden. Hvilke lyde, sætninger, drømme og tanker ville den ting sige, hvis den kunne tale og udtrykke sig. 

Lad den udvalgte ting fortælle om en dag i sit liv. Eleverne kan eventuelt skrive en kort tekst, hvor de fortæller om en dag set ud fra deres perspektiv. De må kun bruge 10-20 linjer. Men aktiviteten kan også blot fremlægges mundtligt. Altså en lille sjov øvelse i at prøve at gøre noget levende og se verden fra dets perspektiv. Brug eventuelt ideen fra filmen, hvor filmen begynder og slutter med de samme ord, altså en slags ramme om handlingen.

Jeg har prøvet det i en 3. klasse. Vi hjalp hinanden med at finde ideer til, hvilke ting de kunne vælge. Her er nogle af deres forslag: 

- En stol: Altid skal nogle numser sætte sig på mig, så jeg bliver varm.
  Det gør ondt, når de vipper på mig … mine ben knager og kan brække.

- En fodbold: Altid bliver jeg sparket til.

- En gynge: Det kilder i maven, når nogen gynger på mig.

- En trampolin: Av, av, de hopper på mig med ssstore sko på.

- En hånd: Kan bruges til mange ting. Dejligt at holde i hånden.
  Træls, når jeg falder.

- Et gebis: Tænder, som bare ligger dér og gaber og keder sig.

Medieprodukt
Eleverne kan tage et foto af deres valgte hverdagsting og lægge lyde og tale på i en power point-præsentation. 

Evaluering
Foregår, når elevernes produkter fremlægges i klassen. 

Som afslutning på forløbet kan eventyret Grantræet læses højt for eleverne. Det kan danne udgangspunkt for en sammenligning af ligheder og forskelle mellem filmen og eventyret.

Kommentarer

Titel:
Grantræet

Instruktør:
Lars Henrik Ostenfeld

Produktionsår:
2011

Filmens længde:
27 min.

Målgruppe:
Indskolingen 1.-3. klasse

Alderscensur:
Tilladt for alle

Timetal for undervisningsforløb:
6-10 lektioner

Tilgængelighed:
Ekko Shortlist

© Filmmagasinet Ekko