Nyhed
14. nov. 2003 | 16:14

Medieundervisningen i gymnasiet skal styrkes

Fagkonsulent i Undervisningsministeriet slår til lyd for mere undervisning i medier
Af Claus Christensen
Danskfaget i gymnasiet har hidtil været tilbageholdende med at inddrage moderne medier. Men nu skal tv, radio, internet, mobiltelefoni og andre medier spille en større rolle i undervisningen. "De elektroniske medier er i stigende grad (...) blevet de unge og voksnes tilgang til verden," skriver Ulrik Herskind, fagkonsulent i Undervisningsministeriet, til EKKO. "Det er ikke mindst i den anledning grund til at stille skarpt på disse mediers funktion, at undersøge, hvordan de er organiseret, hvilke interesser de tjener, og afdække, hvilke overordnede værdier og ideologier de er udtryk for." Undervisningsministeriet nedsætter inden for kort tid lærerplansgrupper, der skal se på indholdet i danskfaget og dermed også det mediemæssige stofområde. Grupperne ventes at være klar med en rapport i løbet af foråret. Ulrik Herskinds artikel er en forløber for temaet "Medier på skolebænken" i EKKO 20, der udkommer fredag den 21. november.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko