Mellemtrin (4. - 6. klasse)
Undervisning
01. dec. 2011 | 15:06

Pigen i kikkerten

Foto | Niels Bisbo
Pigen i kikkerten

Hollywoods udgave af kærlighed og kropslige idealer er centrale begreber i denne film. Målet med Pigen i kikkerten er at eleverne ikke bare bliver opmærksomme på de idealer som drengen og pigen i filmen besidder, men at eleverne også bliver bevidstgjorte om deres egne kropslige idealer og forståelse af kærlighed.

Af Søren Baltzer Rasmussen

Pigen i kikkerten er udgivet på Ekko DVD #6.

Handling

Filmen starter med at hovedpersonen ”drengen” tager sin cykel og flygter fra den grå, regnvejrsfulde by ud i den åbne natur. Her skinner solen, og drengen har sit eget lille åndehul i en campingvogn ude i skoven. Her er hans kikkert placeret, og fra kikkerten kan han se over på det lille gule, hus hvor pigen han hemmeligt er forelsket i, bor. Han følger hende nøje og tegner skitser af hende som bliver brugt til at udsmykke hele indersiden af hans campingvogn. I et gribende øjeblik får han øje på sig selv i spejlet. Blikket afslører en manglende tro på at pigen i det gule hus vil have noget med ham at gøre. Derfor nøjes han med at observere hende fra kikkertens beskyttende distance.

I næste scene finder vi ham slukøret liggende på toppen af sin campingvogn hvor han skyder sten lige op i luften med sin slangebøsse. Pludselig dukker pigen fra det gule hus op ved siden af hans campingvogn, og han må hurtigt søge tilflugt så hun ikke opdager ham.

Hun er på skovtur og ligger og læser dameblade, mens han kigger på hende i kikkerten. På en af siderne i pigens blade er der et billede af en mandemodel, og drengen drager straks den konklusion at han må se ligesådan ud hvis han skal have en chance hos hende. Han springer derfor ned i campingvognen, og som en anden sommerfuglelarve kommer han forandret ud af sin kokon. Han har fået skægstubbe, Elvis‐hår, bælte og seje støvler på.

Han behøver ikke længere kikkertens distance, nu hvor han spiller en anden, og går overmodigt over til hende. Han tager nonchalant hendes hånd og viser hende derefter hvad han kan med en slangebøsse.

Hun er tydeligvis imponeret, men føler hun skal gengælde tjenesten så hun bunder hele sin sodavand på en gang og slår en imponerende bøvs.

Nu er drengen nødt til at overgå hende, men denne gang går det galt for ham. Lige da han skal til at skyde med slangebøssen, blæser det op, og hendes hår rammer hans kind. Berøringen og duften af hende bedøver ham, og skuddet ender med at ødelægge hendes ghettoblaster. Hun er ikke tilfreds og skal lige til at gå sin vej da det begynder at regne.

De søger begge tilflugt i campingvognen, og her får hun øje på kikkerten og tegninger der forestiller hende. I det samme øjeblik ”smelter” hans hår og til hans forbavselse begynder hun at grine hvorefter hendes ene ”bryst” falder ud i form af en sok. Nu ser de for første gang hinanden som de virkelig er, og ægte kærlighed opstår.

Formål

Hollywoods udgave af kærlighed og kropslige idealer er centrale begreber i denne film. Målet med filmen er at eleverne ikke bare bliver opmærksomme på de idealer som drengen og pigen i filmen besidder, men at eleverne også bliver bevidstgjorte om deres egne kropslige idealer og forståelse af kærlighed.

Undervisningsforløb

Klassen deles i drenge‐ og pigegrupper.

Arbejde med elevernes forforståelse:

1. Skriv på tavlen: Hvad er ægte kærlighed?

a. Hør klassen og skriv stikord ned på tavlen. Der skal også skrives stikord ned gruppevis.
b. Skriv derefter på tavlen: Ideal
 i. Igen skrives der stikord ned.

2. Skriv derefter på tavlen: Den perfekte mand

a. Drengegrupper og pigegrupper skal arbejde med denne opgave. De skal skrive ned på et stykke papir hvordan de selv opfatter den perfekte mand skal se ud.
 i. Herefter fremlægges både pigernes og drengenes opfattelse af den perfekte mand. Det kunne jo være interessant hvis der var store forskelle mellem drenge og pigegruppen. Måske skulle eleverne finde den filmpersonlighed som er tættest på idealet – det være sig en filmkarakter eller en skuespiller.
 ii. Gør det samme med den perfekte pige.

3. Sæt derefter grupperne i gang med at tale om hvor vi har fået de billeder fra inde i hovedet når vi taler om den perfekte pige og perfekte mand.

4. Saml op på klassen og vis evt. nogle sladder‐ og ungdoms‐ og modeblade hvor den ”perfekte” mand og kvinde tit er portrætteret.

5. Tal derefter igen om ægte kærlighed – eleverne skal bruge deres noter fra før.

b. Eleverne skal i grupper diskutere og komme med eksempler på deres ide af ægte kærlighed.

6. Saml op på tavlen. Spørg eleverne om hvor mange af deres forestillinger om ægte kærlighed kommer fra film, og hvilke slags film?

7. Skriv på tavlen: Kan vi leve op til dette? Tag en diskussion på klassen om hvorvidt vi som mennesker kan leve op til disse skønheds‐ og kærlighedsidealer, og hvilke konsekvenser det har for os. Spørg klassen om man kan frigøre sig fra dem. Er der en anden skønhed og kærlighed end den der bliver vist i bladene og filmene? Hvordan er kærligheden i det rigtige liv contra Hollywood?

Nu har vi arbejdet med elevernes forforståelse, og arbejdet med filmen kan begynde. Eleverne skal arbejde med personkarakteristik og miljøkarakteristik. De skal finde to tomme sider i deres hæfte hvor overskrifterne skal være Drengen med kikkerten og Pigen fra huset Filmen sættes nu i gang og stoppes lige der hvor pigen fra huset kommer ind i campingvognen og ser alle tegningerne og drengens hår der begynder at smelte

a. Nu skal de finde alle de forskelle, de overhovedet kan mellem de to personer.
 i. Hvor kommer drengen fra, og hvor kommer pigen fra?
 ii. Hvordan er byen portrætteret? Hvordan er skoven portrætteret? Hvorfor er der så stor forskel på farverne?
 iii. Hvilket humør er drengen i? Hvornår er han glad? Hvornår er han ked af det? Hvorfor?
 iv. Hvordan har drengen det med sig selv hvordan har pigen det med sig selv? Hvorfor?
 v. Hvilke farver er der brugt til henholdsvis pigen og drengen? Hvorfor?
 vi. Hvorfor skjuler drengen hvem han virkelig er?

2. Eleverne skriver deres personbeskrivelse færdig og diskuterer den i grupper. Derefter skal de i gruppen diskutere en slutning som man evt. kunne arbejde dramaturgisk med. Hvad sker der mellem pigen og drengen? Hvilken ordveksling finder der sted? Løber hun ud af campingvognen? Løber han? Bliver de kærester eller hvad sker der?

a. Hver gruppe fremlægger på klassen deres personbeskrivelse og deres løsningsforslag til en evt. slutning.

3. Slutningen ses – hver gruppe diskuterer nu og skriver fællestræk ned om de to personer

a. Opsamling på klassen – hvad har personerne til fælles, hvad gør dem forskellige? Og hvorfor bliver de kærester til sidst?
b. Til sidst diskuteres på klassen: Hvorfor laver man om på sig, og i hvilke situationer gør man det?

Opmærksomheden henledes på at væsentlige dele af dette forløb i sin idé og didaktik er identisk med forløbet til filmen Love Birds af Trylle Vilstrup.Mere undervisningsmateriale til Mellemtrinnet.

Kommentarer

Titel: Pigen i kikkerten

Instruktør: Niels Bisbo

Produktionsår: 2006

Filmens længde: 7 min. 21 sek.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Alderscensur: Tilladt for alle

Timetal for undervisningsforløb:
2‐3 lektioner

© Filmmagasinet Ekko