Mellemtrin (4. - 6. klasse)
Undervisning
14. juni 2012 | 14:09

For stor

Foto | Cav Bøgelund
I For stor må hovedpersonen Dreng bringe sin døde mor til den nærliggende bys kirke, opsøge præsten og sørge for at moderen bliver begravet på kirkegården.

For stor er en blanding af folkeeventyr og cowboyfilm, der retter fokus på den enkeltes pligtfølelse, institutioners hykleri og den yderste konsekvens af massepsykoser.

Af Thomas Frandsen

For stor er udgivet på Ekko DVD #6.

Intro

Det er en tankekrævende og pudsig film der med en meget enkel eller simpel streg formår at rette fokus på den enkeltes pligtfølelse, institutioners hykleri og den yderste konsekvens af massepsykoser. Genren er en blanding af folkeeventyr og cowboyfilm, og i centrum af konflikten står en nævenyttig kynisk præst der repræsenterer en pengegrisk kristen ugudelighed. Over for en frådende folkemængde må selv den civile lovs håndhæver, sheriffen, give op. Det er en krævende film som gode klasser godt kan bruge fire intense lektioner på.

Handling

Dreng hedder vores store og enfoldige hovedperson der, isoleret fra andre, længe har boet med sin mor på en rigtig klassisk farm med en rigtig klassisk prærievindmølle. Vi er i cowboyland.

Tidens fylde er kommet for moderen der på sit dødsleje får Dreng til at afgive løftet der trods sin enkle uskyld og tro, skal vise sig at blive fatalt for Dreng. Han lover nemlig at bringe moderen til den nærliggende bys kirke, opsøge præsten og sørge for at moderen bliver begravet på kirkegården. Alt dette for at sikre at moderen kan blive begravet i indviet jord, komme i himlen og der vente på at blive forenet med sin søn. Indfrir Dreng ikke løftet, vil mor og søn aldrig mødes igen.

Sådan slutter anslaget og resten af den lille film følger kronologisk rejsen fra farmen, gennem landskabet, mødet med ængstelige og frygtsomme naboer der ikke formår at rumme en person som Dreng, til ankomsten til byen der annonceres med lyden af en kirkeklokke. Her er det Guds repræsentant på jord der bestemmer. Også i den afsluttende fatale scene.

Dreng opsøger præsten der uden blusel tilraner sig Drengs arvede penge, der ellers så rigeligt kunne have dækket en begravelse med meget, meget mere, under dække af at beløbet lige akkurat kan udligne det beløb som moderen skylder kirkekassen. Det er så forargeligt. Præsten råder vennesælt Dreng til at begrave sin mor hjemme i baghaven, thi så behøver Dreng heller ikke have besvær med at kommer ind til ”os andre” i byen. Oplagt at Cav Bøgelund vil at seerne skal tvinges til at overveje hvordan de selv ville agere hvis de var blandt ”os andre”. Igen er der smukke kontrastfyldte billeder. Den store hvide – uskyldige og (k)ærlige – Dreng over for den lille sorte – gustne og kyniske – præst der på Drengs spørgsmål om hvad der da skal til for at moderen kan blive begravet på kirkegården, ikke kan svare andet end: penge. Således afvist forlader Dreng kirken.

På kirkegården opdager Dreng en åben tom grav – pas på overfortolkninger! – som han efter tøven begraver sin moder i. Udenfor kirkegårdens mure har en folkemængde samlet sig, og raseriet stiger og stiger. Præsten hvæser og gør alt for at skjule sin misgerning. Folket vil have Dreng fjernet. Sheriffen bliver tilkaldt, men ved ikke rigtigt hvad det er folk vil have at han skal gøre. Det er den sekulære lov personificeret i en humanistisk udgave af en sherif der alligevel er magtesløs over for et religiøst vanvid der insisterer på at ”beskytte Guds jord”, og at få ”den vanskabning væk fra min kirkegård” som præsten i affekt formulerer det. Min kirkegård!

Sheriffen snakker med Dreng der fortæller at han venter på at hans mor skal vågne. Da sheriffen i misforstået godhed fortæller Dreng at det aldrig vil ske, reagerer Dreng og slår i frustration sheriffen væk hvilket får folkemængden til at gå bersærk og gribe til våben. Først er der en der skyder. Umiddelbart efter er der flere. Dreng rammes flere gange og stønner, men bliver stående. Det er præsten der affyrer det fatale skud hvorefter Dreng synker død sammen over graven med moderens kiste. Tragikomisk at mor og Dreng alligevel mødes.

Undervisningsforløb

Fokus på komposition og drama
Del klassen i 6‐personers grupper som i fællesskab skal fremstille en handlingssnor med perler: Samtalen – løftet – rejsen til byen – mødet med præsten – opholdet på kirkegården – byens befolkning – præsten – sheriffen – Drengs vrede – mændenes vrede – henrettelsen af Dreng – præstens skud – døden – foreningen med mor. Denne bevidste kronologiske kompositions højdepunkter danner udgangspunkt for den enkelte gruppe dramatisering af historien. Der skal altså fremstilles en lille sketch hvor rollelisten udgøres af en mor, en dreng, en præst, en sherif og en folkemængde. Denne opgave bør sikre at alle er med på – i det mindste – den ydre handling.

Fokus på motiv og budskab
Det forudsættes at eleverne har læst eller hørt mange folkeeventyr, har læst eller hørt historier hvor handlingens motiv fx ”løftet” og ”rejsen” og ”ansvaret” udfordres af forskellige former for forhindringer. Sammenlign de forskellige historiers konkrete motiviske indhold og lad eleverne finde ligheder og forskelle på det tidligere læste og denne film.

For at tydeliggøre filmens budskab er det oplagt at opdele persongalleriet i gode og onde personer. Lad eleverne diskutere hvori det gode og det onde består, og lad dem kommentere og formulere det anderledes og overraskende ved filmens slutning hvor morens forudsigelse på tragisk‐ironisk vis går i opfyldelse.

Se filmen igen og sæt fokus på sammenhængen mellem budskab og filmens æstetik – på sort og hvid. Grupperne skal beskrive personerne Dreng, mor, præst, sherif og ”folket”. Hvordan vil eleverne beskrive måden personerne er tegnet på? Lad eleverne arbejde med sort‐hvid, modsætningen, og lad dem ud fra den indfaldsvinkel komme med bud på filmens budskab. Brug for eksempel de hver for sig meget smukke scener med Drengs endog meget store drengehånd i moderens endog meget lille moderhånd, eller hvor Dreng og præsten er i samme rum. Hvad er det egentlig instruktøren vil med sin film? Lykkes det for ham?

Nogle nemme opgaver til overvejelse
Lav med udgangspunkt i fem velvalgte adjektiver en beskrivelse af Dreng, af mor, af præst og af sherif. Prøv at beskrive og forklare de situationer, hvor I ville have handlet anderledes end filmens personer. Og så nogle lidt vanskeligere spørgsmål til overvejelse.

I filmen indgår forskellige autoriteter på symbolniveau. Prøv at forklare hvad sheriffen (lov og orden) repræsenterer, hvad præsten (religion) repræsenterer og hvad menneskemængden/gruppen/fælles‐skabet (samfundet) står for? Hvilke holdninger udtrykker filmen til disse autoriteter? Hvorfor afskyer byens folk Dreng? Kan vi overføre historien på noget vi kender til i dag?Mere undervisningsmateriale til Mellemtrinnet.

Kommentarer

Titel: For stor

Instruktør: Cav Bøgelund

Filmens længde: 7 min.

Produktionsår: 2008

Målgruppe: Fra mellemtrinnet

Alderscensur: Tilladt for alle

Timetal for undervisningsforløb:
2‐4 lektioner.

© Filmmagasinet Ekko