Nyhed
21. juni 2010 | 15:29

Utilfredse kulturtidsskrifter

Medlemmer af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter undrer sig over, hvad deres kontingent går til.
Af Jannie Dahl Astrup

Trods et årligt kontingent på 600 kroner og støtte fra Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg på en million kroner i årene 2006 til 2008, har medlemmer af interesseorganisationen Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter svært ved at se, hvad de får for pengene.

Ekko har i en rundspørge blandt 130 danske kulturtidsskrifter, der alle figurerer i foreningens udgivelse Katalog: Danske Kulturtidsskrifter 2009, forhørt sig om deres holdning til foreningen og tidsskriftstøtten.

33 tidsskrifter, både medlemmer og ikke-medlemmer, har meldt tilbage, og besvarelserne stiller sig næsten uden undtagelse kritiske over for foreningens arbejde.

Usynlig markedsføring
Foreningens hovedformål er at markedsføre medlemstidsskrifterne, men de adspurgte tidsskrifter har svært ved at få øje på nogen markedsføring.

”Det er meget usynligt, hvad foreningen gør,” skriver Rikke Rottensten, redaktør for tidsskriftet Teater 1, som er medlem af foreningen.

Foreningens faste stand på Bogforum er for mange af de adspurgte den eneste form for markedsføring af medlemstidsskrifterne, de er bekendt med.

Men også her er der generel utilfredshed at spore.

Ikke særlig præsentabel
”Jeg har kun bemærket foreningens deltagelse på bogmessen i Forum, hvor det var en meget skrabet og ikke særlig præsentabel opstilling. Servicen var heller ikke fantastisk,” lyder det fra Per Rask Madsen, redaktør for tidsskriftet Klassisk – der i øvrigt ikke er medlem af foreningen.

Flere svarer, at de ikke har registreret nogen mærkbar effekt i forbindelse med foreningens deltagelse på Bogforum, og at de aldrig har hverken solgt noget eller fået nye abonnenter ad den vej.

Rikke Peters, ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Slagmark, fremhæver dog foreningens kasserer, Finn Barlby, for hans hjælpsomhed.
 
Forældet hjemmeside
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter præsenterer på deres hjemmeside de forskellige tidsskrifter.

Men som Ekko tidligere har gjort opmærksom på, stammer de fleste af disse præsentationer helt tilbage fra 2004-5.

Desuden er de fyldt med fejl og i mange tilfælde forældede.

De adspurgte tidsskrifter har også bidt mærke i de mange fejl og uviljen fra foreningens side til at opdatere oplysninger.

En træg proces
”Der går trægt med at opdatere hjemmesiden,” lyder det fra tidsskriftet Kulturo.

”Helt konkret har vi gentagne gange forsøgt at få ændret billede og tekst om vores tidsskrift på deres hjemmeside, hvilket ikke er lykkedes.”

Birgitte Stoklund Larsen er redaktør for Dansk Kirketidende, og her er man ”nærmest utilfreds” med foreningens arbejde.

”Det er meget, meget svært at få opdateringer igennem på foreningens hjemmeside vedrørende vores tidsskrift,” fremhæver Birgitte Stoklund Larsen. 

”Hvilket katalog?”
Hvert andet år udgiver foreningen et katalog over danske kulturtidsskrifter.

I Ekkos rundspørge stillede vi spørgsmålet, om foreningens katalog giver tidsskrifterne en øget synlighed.

Meget overraskende er der flere der svarer, at de ikke er klar over, at dette katalog eksisterer – på trods af et oplag på 12.000.

De, der allerede kender til kataloget, fortæller, at de aldrig har fået henvendelser igennem det, og at det er lang tid siden, de har set et eksemplar.

Redaktør på Litteraturmagasinet Standart, Jonathan Nielsen, skriver, at det ikke er magasinets oplevelse, at kataloget er specielt velopdateret.

Foreningsformandens rolle
Ivan Rod, formand for Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, sidder også i Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg.

Forening modtager hvert år omkring femten procent af den samlede støtte på 2,5 millioner kroner fra Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg til projekter som kataloget og BogForum.

Ekko spurgte tidsskrifterne, om det er en fordel eller ulempe, at Ivan Rod har denne position.

”Det kan være en fordel, at udvalget har en person, der har kendskab til vilkårene for udgivelse af tidsskrifter,” udtaler Nicolai Gjessing, sekretariatsleder i Danske Kunsthåndværkere.

Kræver støtte medlemskab?
Men de fleste adspurgte tidsskrifter mener, at der er tale om et habilitetsproblem.

”Hvis man for eksempel vælger ikke at være medlem af foreningen, kunne man godt få den mistanke, at det er helt umuligt at opnå støtte, nu da formanden sidder i udvalget,” siger ansvarshavende redaktør for Slagmark, Rikke Peters.

”Vi har ikke modtaget støtte siden 2007, selvom vi kan vise et regnskab, der i den grad har behov for støtte. Det er svært at få oplyst præcis, hvorfor det er tilfældet.”

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko