Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Sådan fungerer dit abonnement
Et årsabonnement består af fire udgivelser. Som abonnent modtager du dit blad, så du har det senest to dage efter udgivelsesdatoen. Abonnementet er fortløbende, hvilket vil sige, at det forsætter automatisk, indtil det opsiges skriftligt.

Du skal være over atten år for at være abonnent. Hvis du ikke er det, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Betaling
Vi sender dig en faktura, som du bedes betale via netbank, når betalingen er forfalden. Har du ikke adgang til netbank, kan du få tilsendt et girokort ved at kontakte Ekkos sekretariat. Ved udebleven betaling sender vi dig en rykker, men abonnementet bliver ikke nedlagt. Det kræver en skriftlig opsigelse(se nedenfor).

Tilmelding til PBS
Du har mulighed for at tilmelde dig betalingsservice, så dine betalinger fremover foregår helt automatisk (BEMÆRK: den første regning skal betales som vanlig, da din PBS-tilmelding først træder i kraft fra næste opkrævning).

Du tilmelder dig PBS på følgende måde: Gå ind i din netbank og indtast følgende informationer under ”tilmeld betalingsservice”:

PBS nr.: 05971209 Debitorgrubbenummer: 00001 Kundenummer: Kundenummeret er identisk med dit kontonummer. Kontonummeret finder du på tredje. linje under ”FAKTURA” på dine fakturaer. Hvis du ikke har en faktura, eller ikke kan finde kontonummeret, så kan du kontakte Ekkos sekretariat, som vil være behjælpelig med at finde dit kontonummer.

Fortrydelsesret
Du har fjorten dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første magasin. Fortrydelsen indebærer, at du returnerer bladet og giver Ekkos sekretariat besked herom. Fortrydelsesretten betinges af, at emballagen er ubrudt, og at du selv betaler forsendelsesomkostningerne.

Opsigelse
Ønsker du at opsige dit abonnement, skal det gøres ved at sende en skriftlig opsigelse til Ekkos sekretariat, enten via e-mail eller brev.

Dit abonnement kan opsiges med en måneds varsel. Hvis abonnementet opsiges midt i en abonnementsperiode, vil du modtage det antal numre, du har tilbage i dit abonnement, hvorefter dit abonnement automatisk ophører. Ekko tilbagebetaler ikke allerede indbetalte kontingenter helt eller delvist.

Manglende betaling eller returnering af blade betragtes ikke som opsigelse af abonnementet (med mindre det sker inden for fortrydelsesretten, og vi får besked herom) og fritager dig ikke for betaling.

Ændringer
Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, gøres det lettest ved at udfylde formularen på Ekkos hjemmeside. Alternativt kan du sende en mail til Ekkos sekretariat. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked. Ændringer skal meddeles senest tre uger, før den træder i kraft.

Gaveabonnementer
Gaveabonnementer er ikke fortløbende. Efter abonnementets udløb sender Ekko et brev til gavemodtageren med en opfordring om tegne abonnement. Hvis gavemodtageren ikke reagerer på denne henvendelse, nedlægges abonnementet automatisk.

Persondata
Personoplysninger behandles fortrolig, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger eller få dem rettet. Det kan ske ved at rette henvendelse til Ekkos sekretariat.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ekkos sekretariat.

Vi træffes tirsdag-torsdag kl. 10-14 på telefon 8838 9292 eller via e-mail på sekretariat@ekkofilm.dk. Du kan også sende et brev til os:

Filmmagasinet Ekko
Att.: Sekretariatet
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg C

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af abonnementsbetingelserne. Tilbud gælder ikke for firma/institutionsabonnementer, gaveabonnementer og udenlandsabonnementer.

© Filmmagasinet Ekko