Nyhed
02. nov. 2023 | 16:36

Ballerina-producent siger undskyld

Foto | Frederik Hoff

"Jeg klarer det," siger Valerie Edwina Saunders, som skal betale et anseeligt beløb inden 23. november for ikke at gå konkurs. 

Valerie Edwina Saunders’ konkurstruede selskab har af skifteretten fået tre uger til at skaffe over fem millioner kroner, som mere end 50 filmarbejdere har til gode.

Af Claus Christensen og Frederik Hoff

I starten af oktober blev produktionsselskabet JFX ApS begæret konkurs af Film- og tv-arbejderforeningen FAF.

Selskabet og dets ejer Valerie Edwina Saunders havde ikke udbetalt løn til sit over 50 mennesker store filmhold på produktionen Prima Ballerina. Hun skyldte også penge til udstyrsleverandører og locations, som uden leje måtte udelukke holdet fra deres områder.

Flere filmarbejdere på produktionen fortæller til Ekko, at de gang på gang fik at vide, at pengene var på vej, men at de aldrig kom. Det samme siger FAF, som flere gange har fået lovning om udbetalingerne fra Saunders, uden at det er sket.

Filmen skulle instrueres af Saunders selv sammen med De andres liv-fotografen Hagen Bogdanski og har blandt andre den internationalt kendte skuespiller Caspar Phillipson på rollelisten.

Men efter kun fem dages optagelser måtte produktionen sættes på pause.

Valerie Edwina Saunders sagde den 9. oktober til Ekko, at pausen skyldtes et behov for at kigge nærmere på den kunstneriske stil.

Hun sagde også, at konkursbegæringen blot var en formalitet, som ville gå i sig selv, så snart hun fik frigivet de fornødne penge til at betale alle.

Ingen af de mange involverede i projektet, Ekko har talt med, ved, hvem filmens finansiører er, og Valerie Edwina Saunders har heller ikke villet oplyse det. Flere filmfolk har under optagelserne hørt fra produceren, at budgettet skulle være i nærheden af 50 millioner kroner.

”Jeg klarer det”
I dag klokken elleve mødte Saunders op i skifteretten i København. FAF havde lavet en konkursbegæring på vegne af et medlem, som har 110.000 kroner til gode.

I retten fremviste Saunders ifølge Ekkos oplysninger dokumentation for, at hun har det beløb stående på en bankbog, og hun var indforstået med at betale pengene med det samme.

FAF anslog dog i skifteretten, at Saunders’ JFX ApS skylder over fem millioner kroner i løn, hvilket producenten skal have bekræftet. Skifteretten giver hende tre uger – nærmere bestemt den 23. november – til at skaffe pengene. Ellers vil hun blive erklæret konkurs.

Hun er tidligere fem gange gået konkurs i henholdsvis 2007, 2011 og 2020. Men trods det store beløb lyder producenten efter retsmødet fortrøstningsfuld (se video efter artiklen).

”Jamen, vi løser det. Vi har en udsættelse, og det tegner godt,” siger Valerie Edwina Saunders med et smil og tilføjer: ”Jeg klarer det.”

På spørgsmålet om, hvad hun vil sige til de mange filmarbejdere, der venter på løn, svarer hun kort og godt: ”Undskyld.”

Meget kedeligt forløb
I de forløbne uger er både Deluca Film og Copenhagen Bombay Productions gået konkurs. Det vidner om en filmbranche, som er i knæ, fordi der i øjeblikket ikke sættes mange produktioner i gang.

Men vanskelighederne for Prima Ballerina har også andre årsager end nedgang i konjunkturerne. 

”Vi blev tidligt kontaktet af medlemmer, der fortalte, at planlægningen var meget løs, og der ikke var nogen ordentlig struktur. Så der gik mange optagedage tabt,” siger René Høyer Jørgensen, der er sekretariatschef i FAF og fortsætter: 

”Vi undrede os over, hvor finansieringen til en så stor produktion kom fra. Der var også problemer med at udbetale løn, så vi blev stadig mere skeptiske.” 

Da lønnen til sidst helt udeblev, indgav FAF på vegne af et af sine medlemmer en konkursbegæring. 

”Det er et meget kedeligt forløb, men det siger noget om det ansvar en producent har for at sørge for at have finansieringen på plads og lave en stram produktionsplan.” 

– Hvordan adskiller denne sag sig fra Copenhagen Bombay Productions, der gik konkurs forleden? 

”Bombay er en virksomhed, som har været drevet igennem en lang årrække og har lavet mange produkter. Prima Ballerina er en produktion, der bliver igangsat uden ordentlig finansiering eller styring i det hele taget. Det virker uprofessionelt, at man ansætter en masse mennesker uden at have penge til at betale dem løn eller har en egentlig produktionsplan klar.” 

– Hvad er FAF’s rolle i det her? 

”Vi skal varetage vores medlemmernes interesse. Hvis Valerie Edwina Saunders ikke formår at skaffe pengene, skal medlemmerne have deres tilgodehavende i form af løn, pension og feriepenge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond.” 

”Vi har også tilbudt at hjælpe de udlændinge, der har været tilknyttet, med at få udbetalt deres tilgodehavende. Hele det franske hold og mange andre har valgt at lade FAF varetage deres interesser.” 

”Det viser sig at være en meget stor sag, som kommer til at handle om omkring fem millioner kroner. Det er vores opgave at løfte bevisbyrden over for Lønmodtagernes Garantifond på vegne af medlemmerne. Og der kommer fortsat nye medlemmer til FAF, som har krav på betaling.”

Valerie Edwina Saunders i skifteretten 2. november 2023

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko