Nyhed
14. sep. 2023 | 14:38

Forening: Dansk film mangler innovation

Foto | Danske Filminstruktører

Danske Filminstruktører, anført af formanden Rasmus Kloster Bro (forrest th.), vil i den kommende filmaftale forpligte DR og TV 2 til at finansiere danske spillefilm og dokumentfilm. 

Danske Filminstruktører kritiserer Filminstituttet for manglende innovation og vil i ny filmaftale igen forpligte DR og TV 2 til at finansiere i filmbranchen.

Af Frederik Hoff

I dag mødes nogle af de største aktører i filmbranchen med Kulturministeriet for at komme med deres forslag til den kommende filmaftale.

Den skal på plads inden årets udgang, hvor den gamle udløber.

Danske Filminstruktører har på deres hjemmeside præsenteret et udspil, der peger på især tre problemer.

For det første er finansieringen af dansk film blevet for usikker i en tid, hvor faste dvd- og tv-indtægter er erstattet af mindre stabile betalinger på streaming.

Derfor foreslås det, at samarbejdet med streamingtjenesterne forbedres ved at gøre det mere ”gnidningsfrit” for dem at investere i dansk film.

Til gengæld skal filmskaberen sikres såkaldt final cut – altså kunstnerisk bestemmelsesret – ligesom alle film skal have mulighed for at blive vist i biografen i stedet for eksklusivt på streaming.

Kronisk underfinansieret
Det foreslås også, at Det Danske Filminstitut skal hæve finansieringsandelen og acceptere højere budgetter på enkelte film og især dokumentarfilm, som ifølge Danske Filminstruktører er kronisk underfinansierede.

Det vil gøre det nemmere at skabe kunstnerisk nyskabende film, som ikke på forhånd er sikret et stort publikum.

Foreningen mener også, at det er problematisk, at DR og TV 2 i den nuværende filmaftale er blevet fritaget fra deres sædvanlige forpligtelse til at finansiere dansk film.

”Det giver ikke mening, at vi har to statsejede public service-stationer, der undviger fra deres helt centrale ansvar som fødselshjælper for danske film,” siger Danske Filminstruktørers formand Rasmus Kloster Bro i en pressemeddelelse.

Danske Filminstruktører vil genindføre ordningen, hvor DR og TV 2 forpligtes til at afsætte henholdsvis 65 millioner kroner og 35 millioner kroner til spillefilm og dokumentar.

TV 2 kan nøjes med det mindre beløb, fordi de i fremtiden kommer til at bidrage gennem kulturbidraget.

Det vilde vesten
Det andet store problem med dansk film er ifølge Danske Filminstruktører, at der mangler innovation.

Det gælder først og fremmest i forhold til nye forretningsmodeller og forbedring af forholdene i branchen, hvad angår ligestilling, arbejdsmiljø, diversitet og bæredygtighed.

Ifølge Rasmus Kloster Bro har Filminstituttet i over ti år forsøgt at opnå disse forbedringer uden væsentlige fremskridt.

”Vi befinder os på mange måder i det vilde vesten. Branchen skal derfor selv tage et større ansvar, for Det Danske Filminstitut skal ikke stå alene som den centrale innovationsmotor,” skriver han i pressemeddelelsen.

Han foreslår, at Filminstituttet skal uddele ti årlige bonusser på 100.000 kroner hver til særlige innovative produktionsselskaber og kunstneriske teams, som til gengæld skal dele deres erfaringer med branchen.

Forældet talentordning
Endelig vil Danske Filminstruktører gerne omstrukturere talentstøtteordningen New Danish Screen.

Ifølge foreningen er ordningen blevet den eneste måde for unge talenter til at få støtte til deres første spillefilm. Det gør New Danish Screen til en magtfuld organisation.

Alligevel bliver der ikke ført tilstrækkeligt tilsyn med ordningen, mener Danske Filminstruktører, og foreslår blandt andet åremålsansættelse ligesom andre konsulenter på Filminstituttet.

Foreningen foreslår, at otte millioner kroner af de penge, DR og TV 2 hver især afsætter til film, skal gå til New Danish Screen, mod at medierne får ret og pligt til at vise filmene.

På den måde bliver danske talentfilm også mere tilgængelige for offentligheden.

Kommentarer

Filmaftalen

Det overordnede styresystem for dansk film igennem en periode på få år. 

Vedtages som regel med bred opbakning i folketinget. 

Den nuværende filmaftale løber fra 2019 til udgangen af 2023. 

© Filmmagasinet Ekko