Leonora-forliset
12. sep. 2021 | 12:24

DR nægter Ekko indblik i serieskandale

Foto | Bjarke Bergius Hermansen
Fængselsmure holdt i 1600-tallet kongedatteren Leonora Christina indespærret i næsten 22 år, men efter aflysningen af serien om hende fremstår DR’s ledelse lige så tillukket.

DR’s øverste ledelse vil ikke besvare spørgsmål om sit ansvar i aflysningen af stor tv-serie, der har kostet mange millioner kroner. Ansøgning om aktindsigt afvises af DR’s advokat.

Af Claus Christensen

Blot omkring to måneder før optagestart af DR’s største seriesatsning i nyere tid – om kongedatteren Leonora Christina – blev den afblæst.

Dramachef Christian Rank stod frem og tog det fulde ansvar for forliset. Budgettet holdt ikke, og DR kunne ikke skaffe kompetente nok folk til at løfte serieskaber Pernille Fischer Christensens vision.

Men allerede et år tidligere – i sommeren 2020 – konstaterede filmselskabet Zentropa, at DR’s plan om at producere serien for 100 millioner kroner var urealistisk. Den ville ifølge filmselskabet koste 120 millioner kroner.

DR var ikke enig og valgte at producere serien alene – uden Zentropa, der ellers havde fået idéen til projektet.

Imidlertid viste det sig hurtigt, at DR’s egne folk på projektet heller ikke kunne få budgettet til at hænge sammen med de store ambitioner.

”Vi er mange, der i det seneste år har forsøgt at råbe op og gøre opmærksom på, at mange ting overhovedet ikke hænger sammen på projektet om Leonora Christina. Og vi føler ikke, at vi er blevet hørt,” lyder det fra en DR-medarbejder, der ønsker at være anonym.

En anden ansat på projektet har oplyst, at vedkommende tidligt gjorde det klart for DR, at der var brug for mere end det dobbelte af, hvad mediehuset havde afsat til den pågældende afdeling.

Men DR valgte at overhøre alle advarsler og køre videre med projektet. Der blev indgået kontrakter, og filmfolk fra udlandet er flyttet til Danmark med deres familie for at lave serien.

Beskytter direktionen
Hvad den sene aflysning har kostet, holder DR hemmeligt, selv om statsinstitutionen er fuldfinansieret af de danske skatteborgere. Eksperter og folk tilknyttet projektet skønner, at det kan have kostet helt op til 25-30 millioner kroner.

Formelt set er serien sat på pause, men folk på produktionen, Ekko har været i kontakt med, mener, at den i realiteten er droppet. Det ser bare bedre ud at signalere, at håbet stadig lever. Og selv hvis den bliver genopstartet, vil man skulle starte forfra med mange nye folk. Så en stor del af de brugte penge er forsvundet op i den blå luft.

Christian Rank sagde i interviewet med Ekko, at han med et så stort projekt naturligvis har haft en løbende dialog med DR’s øverste ledelse. Den udtalelse valgte han dog at trække tilbage, så han alene stod med ansvaret.

Det fremstår, som om han beskytter direktionen, der foruden generaldirektør Maria Rørbye Rønn består af Sandy French fra Nyheder, Henriette Marienlund fra Medier, Mads Dines Jensen fra Økonomi og Henrik Bo Nielsen fra Kultur.

Kulturdirektør har ikke tid
Ekko har i to uger forsøgt at få et interview med direktør Henrik Bo Nielsen, der er chef for Christian Rank.

Vi har kontaktet Nielsen, der i en årrække var direktør for Det Danske Filminstitut, direkte og gennem DR’s presseafdeling. Vi har også sendt skriftlige spørgsmål.

Vi har blandt andet spurgt, hvad borgerne får for de millioner af licenspenge, som DR har brugt på Leonora-serien. Hvorfor stoppede DR’s øverste ledelse ikke projektet, når en række medarbejdere råbte vagt i gevær? Og hvorfor lader DR-ledelsen Christian Rank tage hele ansvaret på sine skuldre?

Presseafdelingen oplyser, at Henrik Bo Nielsen ikke har kunnet finde tid til at svare på spørgsmålene. For at belyse forløbet og DR-ledelsens ansvar har Ekko derfor søgt om aktindsigt i al korrespondance, som henholdsvis Christian Rank og Henrik Bo Nielsen har haft i forbindelse med produktionen.

Aktindsigten er blevet blankt afvist.

”Efter en konkret afvejning er DR nået frem til, at der ikke kan gives aktindsigt i de efterspurgte dokumenter,” skriver advokat Susanne Helbo fra DR Jura.

Tvivlsom begrundelse
DR henviser til radio- og fjernsynsloven § 86, stk. 1, hvor det fremgår, at DR’s programvirksomhed er ”undtaget lov om offentlighed i forvaltningen”.

Hensynene bag undtagelsesbestemmelsen er – skriver DR-advokaten til Ekko – at man fra lovgivers side vil sikre DR en ”så fri og uafhængig stilling som mulig”.

Advokaten understreger, at DR agerer ”i et marked på linje med en lang række danske og internationale medier, og man har i den forbindelse ikke ønsket at stille DR ringere end de øvrige aktører”.

Hvordan et indblik i DR-ledelsens rolle i sagen på nogen måde kan svække DR’s konkurrenceevne, fremgår ikke af advokatens svar. Til gengæld skriver Susanne Helbo: ”DR’s afgørelser om aktindsigt er endelige og kan ikke indklages for anden administrativ myndighed.”

Murene lukker sig, ligesom de gjorde om Leonora Christina, der uden rettergang sad fanget i Blåtårn i 21 år.

DR Drama har ifølge kilder et årligt budget på anslået 120 millioner kroner. En fjerdedel af et års budget kan med andre ord være blevet brugt på ingenting. Det bør en statslig institutions ledelse ikke kunne afslå at forholde sig offentligt til.

Ekko har sendt en anmodning om et interview med generaldirektør Maria Rørbye Rønn og bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko