højskolesagen
11. apr. 2021 | 18:35 - Opdateret 16. maj 2021 | 13:59

Elever er vrede på Filmhøjskolens bestyrelse

Foto | Daniel Hjorth
”Vi er nu i arbejdstøjet og vil i de kommende måneder lægge os i selen for at få en bedre kultur på skolen,” udtaler bestyrelsesformand Ole Christian Madsen, der ellers tidligere har kaldt pressedækningen af sagen ”urimeligt personforfølgende”.

”I stedet for at give os en undskyldning bliver vi udsat for et angreb,” siger tidligere elever og kalder bestyrelsens helhjertede opbakning til #MeToo-kritiseret forstander for uansvarlig. 

Af Frederik Hoff

”Det var uundgåeligt, at forstander Ellen Riis måtte gå af,” siger Micki Mathiesen.

Han har både været elev og assistent på European Film College, mens en lærer – som vi kalder Diego – underviste på højskolen i Ebeltoft og krænkede adskillige elever.

”Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor bestyrelsen finder selvtilliden til fortsat at bakke forstanderen op. Jeg mistænker dem for bare at være lettet over, at hun selv valgte at gå af, så de ikke behøvede svinge øksen.”

Ellen Riis annoncerede den 26. marts, at hun til sommer stopper som forstander på European Film College.

Det skete, efter at flere elever og en tidligere lærer har stået frem i Ekko og kritiseret Ellen Riis’ behandling af en elev, som vi kalder Nadine, der klagede over Diego. Da en nuværende elev stod frem med en ny sag, valgte forstanderen at trække sig.

Flere af elevernes kritikpunkter har ledelsen pure afvist.

Det gælder Nadines udsagn om, at Ellen Riis bad hende om at tage en samtale med den eksterne psykolog John Row, der ifølge Riis skulle ”evaluere” sagen og hjælpe Riis med at træffe en afgørelse.

Victim blaming
Da Ekko i første omgang fremlagde elevens oplevelse for Ellen Riis i et stort interview i Ekko #87, erkendte forstanderen, at hun kunne have gjort visse ting bedre. Men hun ville ikke acceptere elevens – ifølge forstanderen – usande påstand om psykologen.

Imidlertid dokumenterede en lydoptagelse, som Ekko kom i besiddelse af, at ordene faldt netop, som eleven sagde. Det var forstanderen – ikke eleven – der talte usandt.

Erhvervspsykologen Ditte Darko, der har skrevet en bog om sexchikane, kalder sagen for et ”skoleeksempel på dårlig ledelse”.

Hun mener, at det tangerer victim blaming, da Ellen Riis sagde til nittenårige Nadine, at hun selv skulle lære at sætte grænser og sørge for aldrig at være alene med Diego.

Skolens bestyrelsesformand, filminstruktøren Ole Christian Madsen, har fra starten sagt nej til at lade sig interviewe over telefon. Igennem e-mailsvar har han siden januar holdt fast i, at ledelsen har handlet korrekt hele vejen igennem.

Personforfølgelse
Den 30. marts udsendte bestyrelsen en pressemeddelelse (læs den efter artiklen), hvor man beklager forstanderens afgang.

Bestyrelsen består også af Christina Rosendahl, der er forkvinde for Danske Filminstruktører, som i november lancerede ”otte indsatser mod grænseoverskridende adfærd”. De øvrige medlemmer er indspilningsleder Søren Kjær, producer Mette Hoffmann Meyer, manuskriptforfatter Simon Weil, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre og advokat Bodil Bach.

I meddelelsen giver bestyrelsen Ellen Riis sin uforbeholdne opbakning. Man fremhæver, at hun er ”en vellidt, kompetent, engageret og fagligt dygtig leder af skolen, som har nydt stor opbakning hos både elever, lærere og personale”.

Ifølge bestyrelsen skyldes forstanderens opsigelse Ekkos dækning af sagen, hvor ”en grænseoverskridende lærer krænkede en elev”. De mange andre elever, der blev krænket af læreren, og som har stået frem og fortalt deres historie, nævnes ikke.

Dækningen af sagen betegnes i bestyrelsens pressemeddelelse som ”urimeligt personforfølgende”. Personforfølgelse er et strafbart forhold, der ifølge dansk lov kaldes ”stalking” og kan føre til et polititilhold.

Smertefuldt angreb
Bobbie Müller, der gik på 2018/19-årgangen og i sit hjemland Holland har været med til at skaffe elever til skolen, er rystet over bestyrelsens udmelding.

”De burde undskylde, men de gør det modsatte. I stedet for at erkende, hvor mange elever lærerens adfærd er gået ud over, bruger de hele pressemeddelelsen på at beskytte den leder, der lod det ske,” siger Bobbie Müller og tilføjer:

”Oven i købet angriber bestyrelsen eleverne igennem Ekko, hvor vi har fået mulighed for at tale. Det er meget smertefuldt at se, hvor langt de går for at redde sig selv.”

Emil Baasdgaard oplevede Diegos manipulerende adfærd på egen krop, da han gik på skolen i 2017-18. Også han er overrasket over udmeldingen.

”Ellen har fået usandsynligt meget taletid, og den her sag handler jo om meget andet end hende. Så det er svært at forstå, hvorfor det skulle være personforfølgende. Det virker, som om bestyrelsen fokuserer på det helt forkerte problem. For det er vel eleverne, de skal beskytte, og ikke ledelsen?” spørger Emil Baadsgaard.

Beskytter hinanden
En elev fra 2016/17-årgangen, der ønsker at være anonym, har stadig håb for skolen, men sætter spørgsmålstegn ved den nuværende bestyrelse.

”Jeg kan være meget i tvivl om, hvorvidt de er i stand til at skabe de ændringer, der skal til for at sikre skolen imod den slags sager. Når så meget er kommet frem, og bestyrelsen stadig ikke vil anerkende deres fejl og sige undskyld, ser det ikke godt ud,” siger hun.

”Vi ønsker jo det samme som dem. Vi vil, at skolen skal fortsætte, for det er et fantastisk sted. Men det kræver også, at de tager problemerne alvorligt i stedet for at prøve at redde skolens omdømme for enhver pris.”

Micki Mathiesen tror ikke, at bestyrelsen har viljen til at bringe skolen på ret kurs igen.

”Vi er mange, der håber på store udskiftninger i bestyrelsen. Det virker ikke, som om de nuværende medlemmer har elevernes velvære som førsteprioritet. De frasiger sig konstant ansvaret,” siger den tidligere assistent på højskolen.

Micki Mathiesen er overbevist om, at bestyrelsen kendte til problemerne med Diego længe før Nadines klage i februar 2020.

”Som college assistant var jeg med til nogle bestyrelsesmøder med daværende forstander Nadia Kløvedal Reich, og der blev aldrig lagt fingre imellem. Selv de mindste problemer blev vendt og drejet mellem bestyrelse og formand, ligesom alt blev diskuteret mellem ledelse og lærere,” siger han.

”Der er for mig at se ingen tvivl om, at bestyrelsen har kendt til problemerne med Diego, og det er derfor, de er nødt til at bakke Ellen Riis op. De beskytter hinanden.”

Kronen på krænkelsen
Tidligere lærer Pia Bovin blev fyret, efter at hun bakkede eleverne op i deres klage over Diego. Hun mener, at bestyrelsen løber fra sit ansvar.

”Jeg kan slet ikke genkende det billede, som bestyrelsen tegner i sin pressemeddelelse, hvor de tillader sig at tale på vegne af ’elever, lærere og personale’. Det er en hån over for de krænkede elever. Og det tyder ikke på, at man har undersøgt sagerne eller fået nogle andre udefra til at gøre det,” siger Pia Bovin, der i dag er konsulent på Filmværkstedet i København.

”Bestyrelsen mangler en elementær forståelse for den skole, som den har ansvaret for, og en vilje til at se de alvorlige konsekvenser, som krænkelserne har haft. De syv bestyrelsesmedlemmer lukker øjnene for, hvad der er sket, og for de dybe konsekvenser, som det har haft. Elever er blevet frastjålet undervisningstid, og lærergruppen er blevet splittet.”

Pia Bovin betegner det som ”institutionelt forræderi” og mener, det er typisk i de mange krænkelsessager, vi ser for tiden.

”Indgivelse af en klage medfører, at du bliver beskyldt for at tale usandt, nægtet hjælp og nægtet beskyttelse. På European Film College har helt unge elever haft modet til at klage og stolet på ledelsen, men de bliver mødt med arrogance, løgne og spindoktor-udtalelser.”

”Der er ikke et eneste sted i pressemeddelelsen, hvor de syv bestyrelsesmedlemmer udviser nogen form for sympati for alle de elever, der på fire årgange har levet i denne krænkelseskultur. I virkeligheden dækker bestyrelsen over, at den ikke har været sit ansvar bevidst. Pressemeddelelsen er kronen på krænkelsen.”

Besøg på skolen
Måske tager bestyrelsen situationen mere alvorligt, end det fremgår af pressemeddelelsen.

En nuværende elev fortæller, at Ole Christian Madsen sammen med Christina Rosendahl har været ude på højskolen to gange i den forløbne uge for at præsentere deres planer til løsning af problemerne.

”De siger, at der snart vil komme nogle folk for at lave workshops, og at vi skal undervises i, hvad der er passende og upassende opførsel. De har haft samtaler med flere elever,” fortæller den kvindelige elev, der ønsker at være anonym.

Eleven har kendskab til en fysisk krænkelsessag med en mandlig elev, der ikke blev taget alvorligt af Ellen Riis. Sagen omtales i artiklen Forstander stopper efter ny #MeToo-sag.

Selv om bestyrelsen officielt bakker ledelsen op, forlyder det, at de udsendte fra bestyrelsen i en samtale med den krænkede elev gav hende ret i, at hendes sag blev håndteret forkert. De kom også med forslag til, hvordan den bør håndteres fremadrettet.

”Det er Christina Rosendahl, som primært står for bestyrelsens initiativ i sagen. Hun og Ole Christian er imødekommende, og det virker, som om de tager det meget seriøst,” siger den kvindelige elev, vi har talt med.

Tillidskrise og utryghed
Ekko har spurgt bestyrelsesformand Ole Christian Madsen om de tidligere elevers kritik. Højskolen har sendt et skriftligt svar på vegne af hele bestyrelsen.

– Løber bestyrelsen fra sit ansvar, når man i pressemeddelelsen angriber den dækning, der har givet elever mulighed for at tale ud om problemerne, og beskytter den ledelse, der har svigtet dem?

”Bestyrelsen tager denne sag meget alvorligt. Der er lige nu en tillidskrise og utryghed omkring håndtering af krænkelser, og det er helt afgørende for os, at vi får genskabt tilliden og gjort skolen til et trygt og rart sted at være for alle.”

– Skylder bestyrelsen ikke de tidligere elever en undskyldning for de krænkelser, der har foregået på jeres vagt?

”Vi er i dialog med eleverne på skolen. De er kommet med gode og konstruktive forslag, som vi lytter til. Og vi tager i det hele taget dialogen med eleverne og deres oplevelser meget alvorligt.”

– En tidligere assistent på skolen mener, at bestyrelsen må have kendt til problemerne med den krænkende lærer længe inden, en elev klagede?

”Vi kan ikke genkende, at vi har siddet viden overhørig i fire år. Så snart der kom en konkret anklage, handlede forstanderen på sagen. Kommunikationen til eleverne kunne på daværende tidspunkt have været mere klar, men sager som denne indeholder personfølsomme oplysninger, som er strafbare at videregive.”

”Ellen Riis kom uforvarende til at skabe usikkerhed og mistro blandt eleverne, og det kan vi kun beklage. Hun har valgt at gå af til sommer, og vi har været glade for hendes arbejde for skolen. Vi er selvfølgelig kede af, at tidligere elever havde de oplevelser, de havde. Med den viden og det fokus, vi har nu om, hvordan man kan gå frem i sådanne sager, ville vi gerne have været mere offensive dengang.”

– Bestyrelsen har givet en nuværende elev ret i, at hendes krænkelsessag blev håndteret forkert af ledelsen. Betyder det, at I har skiftet mening om jeres fulde opbakning til Ellen Riis og hendes ledelse?

”Vi kan ikke gå ind i den konkrete sag om en oplevet krænkelse, da den er fortrolig. Men vi vil sikre, at alle i fremtiden kan føle sig trygge ved at kunne fortælle om krænkelser med vished om, at alle sager håndteres bedst muligt.”

– Pia Bovin kalder jeres pressemeddelelse arrogant, løgn og spindoktoragtig. Det er hårde ord, men kan hun have ret i, at I har glemt alle de elever, der i fire år har levet med en krænkende lærer?

”Vi er nu i arbejdstøjet og vil i de kommende måneder lægge os i selen for at få en bedre kultur på skolen og bedre og mere tydelige procedurer omkring oplevede krænkelser.” 


Bestyrelsens pressemeddelelse om forstanders afgang:

Kommentarer

Højskolesagen

2016, august
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

2016, efteråret
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

2018, februar
Ellen Riis ansættes som forstander.

2018, august
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

2018, august
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

2020, 17. februar
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

2020, 19. februar
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

2020, 28. februar
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2020, 2. marts
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

2020, 7. april
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

2021, 18. februar
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

2021, 16. marts
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

2021, 26. marts
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

2021, 30. marts
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

© Filmmagasinet Ekko