højskolesagen
30. mar. 2021 | 16:37 - Opdateret 07. apr. 2021 | 19:11

Filmhøjskolen ansatte krænker trods advarsler

Foto | uoplyst
På European Film College kan unge mennesker få deres første indgang til et liv i filmens verden. Nogle af dem har også oplevet en lærers grænseoverskridende opførsel og føler ikke, at ledelsen har håndteret det godt.

Ledelsen på European Film College hævder, at man intet vidste om krænkende lærer før februar 2020. Men forud for ansættelsen fire år tidligere var højskolen blevet tippet om chikanesag i USA.

Af Frederik Hoff

Ingen på filmhøjskolen – elever, lærere, andet personale og ledelse – har kunnet gennemskue lærer, der i en årrække chikanerede elever og overskred deres grænser.

Sådan udtalte forstander Ellen Riis i sidste uge bakket op af sin bestyrelse med instruktøren Ole Christian Madsen i spidsen.

Ledelsen på European Film College har indtil nu holdt fast i, at man ikke havde den mindste mistanke til læreren – som vi kalder Diego – før en elev klagede i februar 2020.

Det har lærere og adskillige elever dog modsagt i Ekko #87. Og nu har Ekko fået oplysninger om, at skolen blev advaret om lærerens adfærd allerede før hans fastansættelse i 2016.

Diego kom i spil til stillingen, da den tidligere lærer i 2016 valgte at stoppe. Det gjorde vedkommende, efter at daværende forstander Nadia Kløvedal Reich havde givet ham en påtale, fordi han ikke var god nok til at sige fra over for en elev, der forelskede sig i ham.

Før begyndelsen på højskoleåret 2016/2017 anbefalede skolens instruktørlærer Micah Magee en lærer, som hun havde arbejdet kort sammen med i Texas, hvor hun selv er fra.

Det var Diego, og han blev ansat som timelønnet lærer i sommeren 2016. Men kort tid efter talte Micah Magee med en bekendt, som er producer i Texas.

Produceren følte, at hun måtte informere sin kollega om, at hun havde kendskab til, at Diego havde afsluttet sin tid i Texas med en chikanesag.

”Jeg fortalte Micah, at jeg havde hørt om en krænkelsessag i Texas. Men jeg kender dog ikke til nærmere detaljer om sagen,” fortæller produceren, der ønsker at være anonym, til Ekko.

Vi har kontaktet Micah Magee, der stadig er lærer på skolen, men hun ønsker ikke at kommentere sagen.

Principalansvar
Tidligere lærer på European Film College, Pia Bovin, husker en gåtur i efteråret 2016 med Micah Magee på en gangbro langs højskolen, hvor Micah fortalte om opkaldet.

”Hun var meget oprevet og forvirret over det. Jeg spurgte hende, om hun havde fortalt det til Nadia, og det havde hun. Siden hørte jeg ikke mere om det,” siger Pia Bovin.

Flere kilder bekræfter, at Nadia Kløvedal Reich blev informeret om sagen fra Texas.

Det fik forstanderen til at indkalde Diego til en samtale. Her blev Kløvedal Reich imidlertid overbevist om, at der ikke var nogen grund til bekymring.

Efterfølgende blev Diego fastansat på skolen.

”Jeg har altid haft stor tillid til Nadia. Hun plejer at håndtere den slags problemer meget konsekvent, så jeg stolede fuldt ud på, at der ikke var mere i det, når hun nu havde ansat ham,” siger Pia Bovin, der dog holdt et vågent øje med læreren.

Allerede i Diegos første år på skolen kunne elever berette om grænseoverskridende adfærd. Pia Bovin begyndte selv at blive bekymret over lærerens opførsel. Hun fortalte derfor de andre lærere på skolen om Texas-sagen, men det løb ud i sandet.

”Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg ikke på det tidspunkt gik til forstanderen. Det er mit ansvar,” siger Pia Bovin.

”Men som forstander bør man også holde øje med sine ansatte. Især når man er blevet informeret om tidligere sager. Som leder har man et principalansvar, og det var Nadias ansvar, hvad der foregik på skolen.”

Underdanig
I Ekko #87 fortæller Nadia Kløvedal Reich, at hun ikke kendte noget til problemer med Diego. Men kort efter magasinet udkom, blev Pia Bovin ringet op af sin tidligere forstander.

”Vi snakker en times tid om sagen, og Nadia bekræfter, at hun blev kontaktet dengang af Micah, som var bekymret over henvendelsen fra Texas,” siger Pia Bovin.

”Nadia fortæller, at hun konfronterede Diego med rygterne, men han var meget underdanig og sagde, at han aldrig kunne finde på at chikanere nogen. Det troede Nadia på, og hun fandt ikke anledning til at undersøge sagen i Texas.”

Nadia Kløvedal Reich stoppede på højskolen som forstander i starten af 2018, hvorefter Ellen Riis blev ansat. Hun ønsker ikke at udtale sig om omstændighederne omkring ansættelsen af Diego.

Pia Bovin er skuffet over sin tidligere forstander og mener, at hun svigter eleverne.

”Der er nogle elever, som er blevet krænket og stadig i dag har det dårligt. Når Nadia ikke vil anerkende sine fejl, lader hun dem i stikken. Hun blev forblændet af en dygtig lærer og tog skyklapper på, mens han krænkede eleverne,” mener Pia Bovin.

På kritikken svarer Nadia Kløvedal Reich i en e-mail:

”Jeg var under min ledelse på Filmhøjskolen ikke bekendt med sager om elever, der følte sig krænkede af den pågældende lærer. Jeg har stor respekt for de unge mennesker, som fortæller om deres oplevelser, men genkender ikke Pia Bovins billede af fejl og skyklapper.”

Ikke flere spørgsmål
Pia Bovin fortæller, at hun både informerede bestyrelsesformand Ole Christian Madsen og forstander Ellen Riis om Texas-historien, da en elev – som vi kalder Nadine – klagede over Diego i februar 2020.

Vi ville gerne have spurgt dem om, hvordan European Film College kan holde fast i, at man ikke kendte til problemerne med Diego, når ledelsen blev advaret allerede i 2016.

Ellen Riis frabad sig dog i fredags flere spørgsmål om #MeToo-sagerne, da hun besluttede at træde tilbage som følge af kritikken.

Ole Christian Madsen har ikke ønsket at give et interview om sagen. Om de nye oplysninger skriver han i en kortfattet e-mail:

”Det har bestyrelsen ikke nogen kommentarer til, så det må du jo tale med den daværende leder Nadia Kløvedal Reich om.”

Kommentarer

Højskolesagen

2016, august
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

2016, efteråret
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

2018, februar
Ellen Riis ansættes som forstander.

2018, august
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

2018, august
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

2020, 17. februar
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

2020, 19. februar
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

2020, 28. februar
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2020, 2. marts
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

2020, 7. april
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

2021, 18. februar
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

2021, 16. marts
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

2021, 26. marts
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

© Filmmagasinet Ekko