Konflikt på Filmskolen
20. jan. 2019 | 12:49

Filmskolens elever med opråb til rektor

Foto | Niels Ahlmann Olesen
Der er blandt eleverne massiv modstand mod rektor Vinca Wiedemanns radikale planer om at omlægge uddannelsen, siger Filmskolens elevrådsformand, der føler, at indvendingerne bliver overhørt.

Elevrådet anmoder om at få en lovfæstet medbestemmelse og reel indflydelse på Filmskolens fremtid. 80 procent af eleverne er uenige i rektors visioner, siger elevrådsformand.

Af Claus Christensen

Det trækker op til storm for rektoren på Den Danske Filmskole.

Vinca Wiedemann er i gang med fundamentalt at ændre uddannelsen fra en fireårig kunstskole til en bachelor- og kandidatuddannelse, der følger EU’s systematiserede regler. Hun agter at sammenlægge de tre instruktørlinjer, nedlægge uddannelseslederne på faglinjerne og i en vis udstrækning akademisere Filmskolen.

Men planerne møder modstand.

I går kunne Filmmagasinet Ekko afsløre, at foreningen Danske Filminstruktører har sendt et brev til rektoren om, at der blandt deres medlemmer hersker stor forvirring og afmagt i forhold til Filmskolens fremtid.

Den såkaldte Oplysningsgruppe, der har forholdt sig kritisk til planerne, trak sig i november ud af dialogen med Vinca Wiedemann i protest. Man mente, at rektoren hverken spillede med åbne kort eller viste nogen reel interesse i at lytte.

Nu anmoder skolens elevråd, der består af en repræsentant for hver klasse, om at blive involveret i planerne.

”Da eleverne på Filmskolen i længere tid har savnet mere reel indflydelse på beslutninger taget omhandlende Filmskolens fremtid og faglighed, har vi i elevrådet fået en idé, vi gerne vil forelægge for jer, der kan hjælpe med at fremtidssikre elevernes medbestemmelse,” skriver Elevrådet i en mail til skolens ledelse.

Lovfæstet medbestemmelse
Det konkrete forslag går ud på, at der nedsættes et studienævn, og at Skolerådet – der består af repræsentanter for undervisere, elever og det øvrige personale – får en lovfæstet medbestemmelse.

Elevrådet mener ikke, at skolens elever har samme indflydelse på rektoratets beslutninger som eleverne på andre kunstskoler under Kulturministeriet.

”Skolerådene på musikkonservatorierne og Scenekunstskolen fik henholdsvis i 2016 og 2017 lovfæstet medbestemmelse i genansættelse af deres rektorer og studienævn,” anfører Elevrådet i mailen til ledelsen og foreslår, at der bliver nedsat et studienævn.

Netop Scenekunstskolen har Vinca Wiedemann brugt som et forbillede for Filmskolen, når hun har skullet argumentere for, at Filmskolen bør ændres til en bachelor- og kandidatuddannelse.

I lovbestemmelsen for Scenekunstskolen har Skolerådet indflydelse på den langsigtede virksomhed og udvikling, studieordninger samt organisation og struktur. Kulturministeriet skal også forhøre sig hos Skolerådet, hvis rektor ansøger om at blive forlænget.

Kun en masse snak
Elevrådets formand, Andreas Sandborg, vil gerne uddybe initiativet.

”Der har været masser af møder og snakke med Vinca Wiedemann, men vi føler ikke, at den grundlæggende præmis – at den kunstneriske uddannelse skal ændres til en bachelor/kandidat – har været op til diskussion. Og nu hvor kulturministeren bakker op om ændringerne, er vi pludselig et helt andet sted,” siger Andreas Sandborg.

Elevrådsformanden kan godt forstå, at Oplysningsgruppen har trukket sig fra samtalerne.

”Selv om der har været kraftige indvendinger mod rektors planer, har det grundlæggende ikke ændret noget som helst. I realiteten har samtalerne ikke betydet noget for rektors opfattelse.”

”80 procent af eleverne er uenig i den udvikling, Filmskolen er på vej ind i. Nogle synes, det er fuldstændigt forfærdeligt. Andre synes, at processen har været mangelfuld, og at vi derfor ved for lidt om, hvordan uddannelsen kommer til at blive, til at vi kan bakke op om de drastiske ændringer.”

Rektor: Ingen kommentarer
Vinca Wiedemann blev ansat som rektor i 2014. Hendes kontrakt udløber den 1. marts i år, men allerede i november 2018 besluttede kulturministeriet at forlænge hendes kontrakt med tre år.

Hun ønsker ikke at kommentere på kritikken fra Elevrådet.

”Ligesom med Danske Filminstruktører vil jeg tage dialogen med dem direkte – ikke gennem medierne,” siger Vinca Wiedemann til Filmmagasinet Ekko.

Kommentarer

Den Danske Filmskole

Filmskolen vil overgå til en femårig bachelor/kandidatuddannelse som led i at blive akkrediteret.

På grund af dimensionering vil man mindske optag af instruktørelever og lægge instruktørlinjerne sammen.

Der er ved at ske en udfasning af funktionen som uddannelsesleder, så der i fremtiden skal være faglærere.

Rektor Vinca Wiedemann står i spidsen for ændringerne, men møder modstand fra nuværende og tidligere elever samt dele af filmbranchen.

© Filmmagasinet Ekko