Nyhed
14. jan. 2014 | 08:00

Filmskolerektor trækker sig fra formandspost

Foto | Suste Bonnén
Efter sin udnævnelse som rektor på Filmskolen fortalte Vinca Wiedemann, at hun ville fortsætte som formand for Rådet for Spillefilm. Nu har hun ombestemt sig.

Efter kritik af dobbeltrolle træder den kommende rektor for Den Danske Filmskole, Vinca Wiedemann, tilbage fra posten som formand for Rådet for Spillefilm, der ansætter de magtfulde filmkonsulenter.

Af Claus Christensen og Jacob Ludvigsen

Sidste år blev Vinca Wiedemann udpeget som ny formand for Rådet for Spillefilm, der består af fem uafhængige medlemmer og en observatør. Sammen med Det Danske Filminstitut er de med til at ansætte de to magtfulde filmkonsulenter, som uddeler millioner af kroner til filmskabere.

Senere – lige før jul – blev Vinca Wiedemann udnævnt som ny rektor for Den Danske Filmskole, en stilling hun tiltræder 1. marts. Hun sagde ved den lejlighed til Jyllands-Posten, at hun agtede at fortsætte som formand for rådet:

”Jeg tror, at det er vigtigt, at jeg og Filmskolen har tæt kontakt til branchen. Vi skal være uafhængige, men det er godt at vide, hvad der foregår uden for skolen.”

Klage fra rådskollega
Nu viser en korrespondance, som Ekko har fået adgang til via aktindsigt hos Kulturministeriet, at Vinca Wiedemann har ombestemt sig og er trådt tilbage fra posten. Hendes navn er da også fjernet fra Filminstituttets hjemmeside.

Det sker, viser aktindsigten, efter et andet af medlemmerne i Rådet for Spillefilm, formanden for Danske Biografer Kim Pedersen, har opfordret Kulturministeriet til at kigge nærmere på, om Wiedemanns rolle var i strid med armslængdeprincippet.

I henvendelsen til kulturminister Marianne Jelved understreger Kim Pedersen, at han ikke anfægter Vinca Wiedemanns kompetencer, men så fortsætter han:

”Jeg betragter det dog som en lapsus i både Filmlov og vedtægter, at der ikke er taget højde for, at en rektor for Filmskolen naturligvis ikke kan sidde med ved bordet i Rådet for Spillefilm.”

”Ingen har vel kunnet forudse den ekstreme situation, at det pludselig blev en rektor for Filmskolen, som jo er udnævnt af Kulturministeren, som samtidig sidder i Rådet og endda besætter formandsposten.”

Troværdighedsproblem
I klagen bemærker Kim Pedersen, at man som rektor for Filmskolen er ansat af Kulturministeriet, ligesom direktøren for Filminstituttet er det. Instituttets bestyrelse er også beskikket af ministeriet, og derved er det svært at være en kritisk og uafhængig sparringspartner over for instituttet, mener han.

”Jeg kan vanskeligt forestille mig, at en formand for rådet, som samtidig er rektor for Filmskolen, kan udøve efterkritik og evaluering af produktionsbevillinger.”

”Der bliver et klart troværdighedsproblem. Det kan let tolkes som en statslig organisation, som udøver kritik af en anden statslig organisation,” skriver han til ministeriet.

Filmskolens elever søger efter uddannelsen støtte hos Filminstituttets konsulenter, som Vinca Wiedemann i sin egenskab af formand for Rådet for Spillefilm ville være med til at ansætte. Kim Pedersen skriver, at det svarer til, at ”en lærer i en eksamenssituation får afgørende indflydelse på, hvilken censor der skal vurdere hans/hendes elever”.

Hovedpersonen på ferie
Ekkos aktindsigt viser, at Kulturministeriets svar til Kim Pedersen er, at Vinca Wiedemann selv har trukket sig fra posten, og at de derfor betragter sagen som afsluttet.

Kim Pedersen ønsker ikke at uddybe sin kritik over for Ekko. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Vinca Wiedemann, men hun er på ferie og har lukket ned for mobil og mail frem til slutningen af januar.

Hendes konstituerede afløser på formandsposten, instruktør Birgitte Stærmose, vil ikke komme ind på, om hun er enig i Vinca Wiedemanns beslutning. Men hun bemærker, at Wiedemann vil blive savnet i udvalget.

Mister mest kompetente medlem
”Idet rådets fornemste funktion er at ansætte spillefilmkonsulenterne, er det også vores fornemste opgave at være så kompetente som muligt på lige det område. Der har vi en indirekte kunstnerisk indflydelse på filmene,” siger hun.

”Og så er det ærgerligt, at vi mister det menneske i rådet, som er allermest kompetent i den proces. Vinca er nok den i Danmark, der ved mest om og mere end nogen anden har forholdt sig aktivt til det at være filmkonsulent.”

– Så afløseren skal være én, der også har direkte erfaringer med konsulentfunktionen?

”Det skal jeg ikke bestemme, det er helt op til Kontaktudvalget, som skal vælge vedkommende.”

Birgitte Stærmose vil ikke udtale sig om, hvorvidt hun selv ønsker at blive valgt som formand. Rådet afventer lige nu, at Kontaktudvalget, der varetager kontakten til Filminstituttets brugere, udpeger et nyt medlem, hvorefter den nye formand bliver valgt.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko