Nyhed
10. nov. 2020 | 16:48

Overgreb er hverdag i filmbranchen

Foto | Rolf Konow
Ditte & Louise behandler komisk forskellen mellem kvinder og mænd i den danske filmbranche. Nu er der kommet tal på, at overgreb er et alvorligt problem i dansk film.

Halvdelen af kvinderne i film- og teaterbranchen har oplevet overgreb, og især kvinder af anden etnisk herkomst er udsat for grænseoverskridende adfærd, viser studie fra Aarhus Universitet.

Af Lasse Torp Hansen og Marcus Uhre

”Jeg vågnede med ham stønnede oven på mig, mens jeg kæmpede mig væk. I de efterfølgende år nedgjorde han og latterliggjorde mig i arbejdsprocesserne. De andre grinede med. Jeg fik senere at vide, at jeg ikke var den eneste, han havde forsøgt at få sex med.”

Sådan lyder et af de anonyme citater i et nyt studie fra Aarhus Universitet, der blev sat til at undersøge forholdene omkring overgreb i Danmark.

Studiet blev i 2019 bestilt af de fire brancheforeninger Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Dansk Skuespillerforbund og Dansk Teater. Omkring 60 procent af foreningernes 2500 medlemmer har svaret på en spørgeskemaundersøgelse.

Halvdelen af kvinderne i den danske film-, tv- og teaterbranche har ifølge studiet haft uønskede seksuelle oplevelser i kraft af deres arbejde. Det samme gælder hver femte mand.

Oplevelserne dækker over alt fra voldtægtsforsøg til befamling. Samlet har over halvdelen af foreningernes medlemmer deltaget i studiet.

Studiet blev bestilt som reaktion på den første #MeToo-bølge i 2017. Det har til formål at pege på, hvor krænkelserne finder sted, så brancheforeningerne sammen kan sætte ind på de områder.

”For tre år siden fik vi et seriøst wake-up call i film-, tv- og teaterbranchen. Vi blev hurtigt enige på tværs af branchen om, at problemerne skulle løses,” siger Benjamin Boe Rasmussen, formand i Dansk Skuespillerforbund, i en pressemeddelelse.

”Til gengæld manglede vi viden om problemernes karakter og omfang – og om, hvilke indsatser vi skulle sætte i værk for at skabe en reel forandring.”

Kunst over alt andet
Forbundene har hidtil manglet et tydeligt beredskab, men nu lancerer de en række initiativer. Med dem vil man sætte en stopper for grænseoverskridende adfærd, der også rummer diskrimination, magtmisbrug, chikane, vold og manglende rettigheder.

Ledere og forbund skal på efteruddannelse. Alle skal informeres om, hvor de kan få hjælp, og branchen skal have et fælles sæt retningslinjer for, hvad der kan kaldes ”acceptabel adfærd”.

46 procent af den grænseoverskridende adfærd sker nemlig i åbne rum på arbejdspladsen og er synlige for andre. Det indebærer både befølinger på scenen eller handlinger i forbindelse med sexscener, som man ikke på forhånd har aftalt.

”Det er, som om vi skal finde os i kummerlige kår, fordi vi selv har valgt faget, at det er ’vores hobby’, og at vi vel prioriterer kunst højere end alt andet,” siger en af de anonyme kilder.

”Det har smadret min evne til at være intim og fri på mit job,” siger en anden.

Kun fem procent af kvinderne og seks procent af mændene taler med deres fagforeninger om den grænseoverskridende adfærd. Det vil de fire forbund med den nye indsats på området gøre op med.

Skuespillere hænger på træerne
Respondenterne beskriver en kultur, hvor ”alle ved, at skuespillere hænger på træerne”, som det udtrykkes.

”Det er let at klemme folk på deres levebrød. Man vil gerne hyres igen, og derfor finder man sig måske i mere eller undlader at sige fra af frygt for at komme i ’bad standing’,” lyder det også fra en deltager i rapporten.

Den grænseoverskridende adfærd er mindre hyppig hos personer i en fastansættelse, hvor 39 procent har oplevet magtmisbrug. Til sammenligning har 60 procent af de selvstændige kvinder oplevet magtmisbrug i branchen.

Men hvor freelancearbejde er udbredt og efterspurgt, er fastansættelser sjældne i branchen. Derfor trives magtmisbrug ifølge en af de anonyme respondenter.

Etnicitet opleves som ”spændende”
Studiet indikerer, at især kvinder af anden etnisk baggrund udsættes for grænseoverskridende adfærd. 79 procent af de adspurgte svarede, at de er blevet udsat for diskrimination eller chikane.

”Vi kan ikke bruge en neger i den her rolle,” fortæller en anonym kilde i et af undersøgelsens 40 interviews, der er kommet som opfølgning på spørgeskemaet.

Samtidig oplever 68 procent af kvinder med anden etnisk baggrund, at de er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

”Nogle ser min etnicitet som noget spændende, der ’skal prøves’,” fortæller en anden anonym kilde. Andre har oplevet at blive ”betragtet som et eksotisk sexobjekt”.

En fjerdedel af kvinder med anden etnisk baggrund fortæller, at den grænseoverskridende adfærd har ”stor betydning” for deres liv og karriere.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko