højskolesagen
28. maj 2021 | 06:57 - Opdateret 28. maj 2021 | 17:13

Filmhøjskole beklager, men siger ikke undskyld

Foto | European Film College
Bestyrelsen på European Film College i Ebeltoft erkender på den ene side, at højskolen har problemer med grænseoverskridende adfærd, og på den anden side afviser man at have kendt til problemerne før 2020.

Ingen klagede over grænseoverskridende adfærd til ledelsen, og derfor har bestyrelsen levet op til sit ansvar, lyder European Film Colleges svar til klage fra 57 tidligere elever.

Af Frederik Hoff

En uforbeholden undskyldning.

Sådan lød kravet fra 57 tidligere elever på European Film College og tre tidligere studerende fra University of Texas, da de for elleve dage siden sendte et åbent brev til skolens bestyrelse.

Baggrunden var flere sager om grænseoverskridende adfærd, som eleverne ikke mener, at ledelsen har tacklet på ansvarlig vis. En lærer krænkede i årevis elever, før han i marts 2020 forlod højskolen, uden at daværende rektor Ellen Riis oplyste eleverne om årsagen hertil.

Nu har bestyrelsen, som består af fremtrædende instruktører som Ole Christian Madsen og Christina Rosendahl og produceren Mette Hoffmann Meyer, sendt et svar.

Brevet – læs det nederst i artiklen – indeholder en beklagelse, men ikke en uforbeholden undskyldning.

”I repræsenterer årgange helt tilbage til 2014/15. Der er intet i evalueringerne for de pågældende og efterfølgende år op til i dag, der indikerer en generel kultur med grænseoverskridende adfærd, ligesom der heller ikke er fortalt om konkrete oplevelser med grænseoverskridende adfærd fra enkeltundervisere,” skriver bestyrelsen indledningsvis i sit fire sider lange svar.

Bestyrelsen anerkender dog, at der kan være gode grunde til, at eleverne ikke har klaget til ledelsen.

”Vi er rigtigt kede af, at der er elever, der har oplevet grænseoverskridende adfærd, og at I som gruppe har en dårlig oplevelse af, hvorledes vi som bestyrelse har håndteret den konkrete situation.”

Bestyrelsen erkender også, at højskolen ikke har haft ”de nødvendige redskaber” til at opdage upassende adfærd.

”Vi må som bestyrelse erkende, at European Film College hører med til den gruppe af virksomheder i Danmark, der ikke har været tilstrækkelig hurtig til at følge med i udviklingen af procedurer med videre til at forebygge og behandle mobning, krænkelser og diskrimination.”

Handlekraftig ledelse
Filmmagasinet Ekko har i en artikelserie beskrevet, hvordan eleverne oplevede at blive forstyrret i deres læring, fordi især én lærer – som vi kalder Diego – misbrugte sin autoritet til at overskride elevers grænser.

Kritikken fik den 26. marts Ellen Riis til at meddele, at hun ville træde tilbage. Alligevel bakkede bestyrelsen hende op, samtidig med at man anklagede Ekko for at være ”urimeligt personforfølgende”.

Den midlertidige forstander, Klaus Hansen, har intensiveret kritikken af Ekko. I en pressemeddelelse beskylder han magasinet for at have bidraget til stigmatisering af højskolen med ”fejlbehæftede påstande” og inviterer chefredaktøren til et lukket møde med højskolens advokat, Peter Lambert fra Lassen Ricard.

Tonen er meget mildere i brevet til eleverne.

Her opremser man en række initiativer, som er blevet iværksat for at forebygge krænkelser. Det drejer sig blandt  andet om et forbud mod sex mellem lærere og elever, tilknytning af en psykolog, som krænkede elever kan henvende sig til, en spørgeskemaundersøgelse, en workshop samt udarbejdelsen af adfærdsregler.

”Bestyrelsen skal beklage, at disse regler og procedurer først bliver effektueret nu, og vi skal beklage de oplevelser, I og andre elever har været ude for,” skriver bestyrelsen.

De seks bestyrelsesmedlemmer mener ikke at have ansvar for de krænkelser, eleverne har beskrevet.

”Bestyrelsens og forstanderens ansvar og mulighed for at handle er betinget af, at vi modtager informationer. Det er derfor vores klare opfattelse, at både ledelse og bestyrelse har handlet straks, når vi har modtaget informationer, og at vi derved har levet op til vores ansvar.”

Sagen i Texas
Tidligere lærer Pia Bovin hævder, at hun og andre lærere på skolen forsøgte at råbe vagt i gevær, da Diego sommeren 2018 flyttede sammen med en kvindelig elev, som netop havde afsluttet sit ophold på skolen.

Det forholder bestyrelsen sig ikke til i svaret, ligesom den ikke kommenterer, at forstander Ellen Riis tog Diego i forsvar over for en nittenårig elev. Eleven fortalte om krænkelser, men blev opfordret til selv at blive bedre til at sætte grænser og henvist til en ekstern psykolog for at forstanderen kunne få en professionel evaluering.

Det har fået de 57 elever til at anklage bestyrelsen for at ”holde hånden over en krænker”. Men det afviser bestyrelsen.

”Vi må på det bestemteste afvise jeres påstand om, at bestyrelsen i forbindelse med underviserens fratræden holdt hånden over en krænker. Vi er som arbejdsgiver ved lov underlagt tavshedspligt om enkeltpersoners forhold. Det gælder ansatte, lærere og elever. Vi har derfor ikke mulighed for at kommentere på eller offentliggøre informationer om enkelte lærere,” skriver bestyrelsen.

Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt Diego blev fyret.

I Ekko #87 udtaler bestyrelsesformand Ole Christian Madsen, at Diego ”blev afskediget 1. marts” sidste år. Men i brevet bruger bestyrelsen nu formuleringen, at ”den pågældende underviser forlader sin stilling den 29. februar 2020”.

Bestyrelsen afviser også elevernes kritik af skolens daværende forstander, Nadia Kløvedal Reich. Hun ansatte Diego i 2016, selv om hun fik et tip om, at han havde en krænkelsessag på University of Texas.

”Som skole skal vi basere vores handlinger på udtalelser fra folk, der er direkte berørte eller på anden form for dokumentation. Vi kan som skole ikke basere vores handlinger på andenhåndsviden,” skriver skolen og tilføjer, at der ifølge deres oplysninger ikke har været en formel sag i Texas.

Det sidste modsiges af universitetets Open Records Operator, som over for Ekko bekræfter, at der var en formel sag.

”Efterforskningen konkluderede, at der ikke var nogen overtrædelse af skolens politik. I henhold til texansk undervisningslov kan vi ikke oplyse nærmere om undersøgelsen,” skriver Bob Davis til Ekko.

Universitetet bekræfter altså, at klagesagen fandt sted, selv om universitetet nåede frem til, at Diego ikke overtrådte stedets politik. Dog fortæller de tre tidligere studerende, som klagede over ham, at Diego forlod universitetet umiddelbart efter efterforskningen.

Forstander Klaus Hansen ønsker ikke at forklare, hvorfor bestyrelsen skriver, at der ikke har været en formel sag i Texas.

”Det her er en personsag, hvor vi er bundet af tavshedspligt. Alene derfor kan jeg ikke besvare dit spørgsmål. For det andet er det vores største ønske at komme i dialog med de tidligere elever og ikke kommunikere om sagen via Ekko,” siger Klaus Hansen.

Skolekredsen skrumpet ind
Bestyrelsen tilbyder brevskriverne et møde og opfordrer dem til at søge om optagelse i skolekredsen.

Skolekredsen vælger fem af bestyrelsens syv medlemmer. I 2014 bestod skolekredsen af elleve personer, heriblandt instruktør Lone Scherfig, producer Lars Hermann og konsulent Karolina Lidin.

Men i dag er der – foruden bestyrelsesmedlemmerne, som automatisk er med i skolekredsen – kun ét medlem af skolekredsen, nemlig Johannes Flensted-Jensen, der er socialdemokratisk politiker.

”Jeres spørgsmål har foranlediget mig til at undersøge nærmere, og jeg kan konstatere, at der i en årrække ikke har været anmodninger om at blive medlem af skolekredsen. Det kan man selvfølgelig undre sig over, når det fremgår tydeligt af vore vedtægter, der ligger på hjemmesiden, hvorledes man kan blive medlem,” skriver Klaus Hansen i en mail til Ekko og fortsætter:

”Bestyrelsen har sagt ja til en indstilling fra mig om, at vi hurtigt får udarbejdet et oplæg til, hvorledes vi kan gøre det mere attraktivt at søge medlemskab af skolekredsen.”

Bestyrelsen benytter i brevet til eleverne lejligheden til at notere, at skolen stadig er uhyre populær. 200 tilmeldinger er der kommet til næste årgang, altså betydeligt mere end de 120 elever, skolen kan rumme.

”Vi har 200 tilmeldinger til skolens næste årgang, som efter vores allerstørste overbevisning vil gå et trygt år i møde på European Film College som en højskole, der bruger film, filmkundskab, filmproduktion og kreative processer til at leve op til de værdier, der skal præge en højskole.”


Bestyrelsens svar til eleverne:Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

© Filmmagasinet Ekko