Nyhed
20. sep. 2020 | 21:34

Jan Grarup-film tilsidesætter god presseskik

Foto | Good Company Pictures
Jan Grarup er berømt for at tage billeder fra alverdens brændpunkter. Men dokumentaren Krigsfotografen handler lige så meget om hjemmefronten, hvor han pludselig får ansvaret for tre børn, da hans ekskone bliver syg og dør.

DR-dokumentaren Krigsfotografen indeholder ifølge Pressenævnet krænkende optagelser fra en bisættelse, som er bragt uden de medvirkendes samtykke.

Af Claus Christensen

I maj blev DR kritiseret af Pressenævnet for at have krænket en ung mands privatliv i dokumentarserien Mor, han er dansker, uden at han havde givet sit samtykke til at medvirke.

Nu har DR tabt en lignende sag i Pressenævnet.

Boris B. Bertrams dokumentar Krigsfotografen skildrer stjernefotografen Jan Grarup og viser, hvordan han pludselig står med ansvaret for tre børn, da hans ekskone Zasha Sekjær bliver ramt af kræft og efter et sygdomsforløb dør.

I filmen vises private billeder fra bisættelsen, hvor man ser Zashas far, Jacob Bjerg Møller, og hendes halvsøskende, Sara og Jonathan.

Aftenen før bisættelsen kontaktede Jan Grarup familiemedlemmerne. Han fortalte, at han havde bedt Bertram filme bisættelsen, og anmodede i en mail om familiens velsignelse:

”Selvsagt er det, at materialet IKKE bliver brugt, hvis I har indvendinger – endsige vist andre steder end privat for ungerne, når de måtte ønske det.”

Alligevel blev Bertrams optagelser brugt i Krigsfotografen, uden at Møller-familien – ifølge dem selv – havde givet samtykke, endsige var blevet informeret om deres medvirken i filmen.

I april tog Sara og Jonathan (deres far døde i 2018) bladet fra munden i Ekko, hvor de kritiserede filmen for at tegne et falsk glansbillede af fotografen.

”Jan Grarup drager fordel af min søsters død. Det er dybt uetisk og grænseoverskridende,” sagde Sara Bjerg Møller med henvisning til filmen, der er produceret af Good Company Pictures og støttet af DR og Det Danske Filminstitut.

Beskeden almen interesse
Det fremgår af reglerne for god presseskik, at medierne skal tage hensyn til ”den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred”.

Selv om en bisættelse er en særlig privat og følsom begivenhed, afviste DR pure de to søskende, som derpå klagede til Pressenævnet. Efter næsten otte måneder har Pressenævnet taget stilling i sagen. Nævnet giver klagerne uforbeholdent ret.

”Da DR ikke over for Pressenævnet har dokumenteret, at klagerne skulle have givet samtykke til offentliggørelsen af optagelserne af dem, lægger nævnet til grund, at klagerne ikke har givet samtykke til offentliggørelsen,” lyder kendelsen i Pressenævnet.

Pressenævnet mener, at optagelserne fra bisættelsen kun har en beskeden almen interesse og derfor må vige for hensynet til klagerne.

”Da optagelserne ikke indeholder sådanne konkrete optagelser af almen interesse, at der var grund for at bringe dem uden klagernes samtykke, udtaler nævnet kritik af DR.”

DR beklager
Programchef Lisbeth Langwadt fra DR har tidligere afslået at kommentere sagen i Ekko med henvisning til, at den var ved at blive behandlet Pressenævnet.

”Når der er tale om programmer, der går tæt på menneskers liv, kan det virke ubehageligt på de personer, som måske ikke aktivt har valgt at være en del af programmet. Det er DR meget opmærksom på og bestræber sig altid på at leve op til gældende juridiske og etiske standarder,” skriver programchef Lisbeth Langwadt i en mail til Ekko.

”Vi må desværre konstatere, at det ikke er lykkedes fuldt ud i denne sag, hvor Pressenævnet nu konkret har vurderet, at der ikke var afgivet samtykke fra alle pårørende til offentliggørelse af optagelserne fra en bisættelse. Det beklager vi,” fortsætter programchefen.

På Ekkos spørgsmål om, hvad DR fremover vil gøre for at undgå at krænke privatlivets fred, som det er sket i Krigsfotografen og Mor, han er dansker, svarer Lisbeth Langwadt:

”DR tager altid kritik fra Pressenævnet alvorligt, og den konkrete sag vil – ligesom den anden sag du henviser til – indgå i DR’s journalistiske og redaktionelle vurderinger fremover.”

Voldsomt ubehageligt
Jonathan Bjerg Møller og hans søster er ikke overraskende glade for Pressenævnets afgørelse.

”Efter næsten et års kamp er vi meget lettede over, at vi har fået ret i, at det er en dybt uetisk fremgangsmåde, DR har benyttet. Hele dette forløb har været voldsomt grænseoverskridende og ubehageligt,” skriver Jonathan Bjerg Møller i en mail.

”DR har ikke kunnet dokumentere deres påstand om, at vi havde givet samtykke – simpelthen, fordi vi aldrig har givet vores tilladelse til, at de private optagelser kunne offentliggøres i filmen om Jan Grarup.”

”Pressenævnets kritik rammer ikke kun DR, men også instruktør Boris Bertram, produktionsselskabet og Jan Grarup, som uberettiget har brugt de private optagelser i filmen. Optagelserne er blandt andet blevet brugt til at tegne et skønmaleri af Jan Grarup, som ikke stemmer overens med virkeligheden.”

Scene burde slettes
DR er blevet pålagt at bringe Pressenævnets afgørelse på tv-kanalen DR2 og på dr.dk, hvor filmen stadig kan ses.

DR har hele tiden nægtet at fjerne optagelserne fra bisættelsen i dokumentaren, og på det punkt får statsinstitutionen opbakning af Pressenævnet.

Begrundelsen er, at klagerne kun indgår kortvarigt i Krigsfotografen, og samtidig fremgår deres navne ikke af filmen.

DR agter derfor fortsat at vise filmen med de krænkende optagelser. Det finder Jonathan Bjerg Møller forkasteligt. Han vil nu forsøge at løfte sagen op på et politisk plan.

”Vi har fået medhold i, at optagelserne fra vores søsters bisættelse aldrig skulle have været med i filmen. Så er spørgsmålet, hvorfor behøver DR ikke at slette dem? Hvorfor vil DR ikke slette dem? Vi har Pressenævnets ord for at vores privatliv er blevet krænket,” skriver Jonathan Bjerg Møller.

”Vores søsters bisættelse er ikke en ’respektfuld scene’, og vi spiller ikke en ’mindre rolle’ i nogle ’stemningsbilleder’, som Lisbeth Langwadt skrev i et svar til os. Det er vores privatliv, der udstilles på en af de værste dage i vores liv!”

Følelse af magtesløshed
Jonathan Bjerg Møller vil bruge afgørelsen til at få oprejsning og løfte sagen op på et politisk plan.

”Jeg vil skabe opmærksomhed om problemstillingen og den magtesløshed, man oplever, når først problematiske optagelser er kommet med i en film. Vores håb er at få styrket retssikkerheden for andre, som måtte havne i en tilsvarende situation,” skriver Jonathan Bjerg Møller.

Han kan ikke forstå, at det ikke har nogen konsekvenser at krænke folks privatliv, når det kommer til film.

”Selv om vi nu har fået ret, kan vi ikke få optagelserne ud af filmen eller forhindre, at den bliver solgt videre på dvd og på nettet. Så sent som i går aftes viste instruktøren Krigsfotografen i Rønne Bio sponsoreret af Bornholms Biblioteker. Det er dybt problematisk,” mener Jonathan Bjerg Møller.

Sagen er også blevet meldt til politiet, men den 9. juli besluttede statsadvokaten i København at opgive sigtelsen mod Jan Grarup for uberettiget at have videregivet billeder fra begravelsen.

Beslutningen begrundes med, at de forurettede kun optræder i baggrunden af billederne under bisættelsen. Statsadvokaten henviser også til DR’s vurdering af, at optagelserne er i overensstemmelse med god presseskik.

Trailer: Krigsfotografen

Kommentarer

Krigsfotografen

Boris B. Bertrams film om Jan Grarup havde gallapremiere 15. september 2019.

Den kan ses på DRTV.

I dokumentaren får fotografen ansvaret for tre teenagebørn, da ekskonen Zasha Sekjær bliver syg og dør.

Zashas halvbror og -søster har klaget over, at filmen indeholder en bisættelsesscene uden deres samtykke.

9. juli 2020 opgav statsadvokaten sigtelsen mod Jan Grarup for at videregivet billeder fra begravelsen.

15. september udtalte Pressenævnet kritik af DR, fordi DR ikke har kunnet dokumentere samtykke, og fordi billederne kun har en beskeden interesse. 

© Filmmagasinet Ekko