Nyhed
09. juni 2020 | 14:12

Pressenævnet kritiserer DR-dokumentar

Foto | Laura Ludmilla Sørensen
En af hovedpersonerne i DR-serien Mor, han er dansker tager til Folkemødet på Bornholm, hvor hun snakker med en mand, som nu har Pressenævnets ord for, at han medvirker mod sin vilje.

DR skulle have indhentet samtykke fra en mand, der mod sin vilje medvirker i et afsnit af tv-programmet Mor, han er dansker, vurderer uafhængig klageinstans.

Af Nicki Bruun

Pressenævnet har endnu ikke taget stilling i en sag, hvor familiemedlemmer til Jan Grarups ekskone klager over, at optagelser fra hendes bisættelse optræder i dokumentaren Krigsfotografen.

Danmarks Radio – der viser filmen på sin hjemmeside – er også blevet politianmeldt i sagen, som desuden har fået en politiker til at stille kulturministeren spørgsmål om krænkelser af privatlivets fred og DR’s ansvar i den henseende.

Nu har DR fået kritik af Pressenævnet i en anden, men lignende sag.

Det drejer sig om programmet Mor, han er dansker, der blev vist på DR3 i december 2019 og fortsat kan ses på dr.dk. Dokumentarserien i fem afsnit følger fire kvinder med muslimsk baggrund, der dater etnisk danske mænd.

En af de medvirkende har klaget over ikke at have givet samtykke til at være med i programmets tredje afsnit. Optagelserne krænker hans privatliv, da han ikke vidste, at hans samtale med en af programmets hovedpersoner blev filmet.

”Pressenævnet fandt, at deltagelsen i programmet er krænkende for klager, og har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at det påklagede klip indgår i en fortælling og ramme, der er skabt af DR, og som klager ikke var bekendt med, ligesom klager ikke udtalte sig direkte til kamera eller mikrofon,” lyder det i afgørelsen fra mandag den 8. juni.

Nu starter det pågældende afsnit med en tekst, hvor Pressenævnets afgørelse til fordel for klageren fremstår sort på hvidt. I modsætning til Pressenævnet har DR valgt at navngive personen i afgørelsen fra nævnet.

Omtale kræver almen interesse
Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager, hvor privatpersoner har klaget over medier.

De fleste store medier er automatisk underlagt medieansvarsloven og er dermed forpligtet til at handle i overensstemmelse med god presseskik. DR er ligesom resten af landets største medier underlagt at følge Pressenævnets afgørelser.

Det fremgår af Pressenævnets afgørelse, at DR den 3. december 2019 afviste klagen over udsendelsen med den begrundelse, at der blev filmet på et frit tilgængeligt sted med synligt kamera, samt at der efter DR’s opfattelse ikke var tale om optagelser af krænkende karakter.

Den vurdering har Pressenævnet dog en anden holdning til.

”Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale,” skriver nævnet i sin afgørelse, hvor der også står:

”Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer eller virksomheder, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, og offentliggør billeder af denne art, selvom de pågældende ikke har samtykket hertil. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.”

Det vides ikke, hvornår der foreligger afgørelse i sagen om Krigsfotografen. Her handler det om, at Jan Grarup har fået tilladelse af de pårørende til at filme ved en bisættelse, men ifølge klageren var det under forudsætning af, at optagelserne kun var til privat brug.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko