Nyhed
23. feb. 2021 | 12:06 - Opdateret 23. feb. 2021 | 13:41

Filminstituttets bestyrelse på kant med filmloven

Foto | Steen Brogaard
Kulturminister Joy Mogensen udtaler, at hendes ministerium har undladt at sikre, at bestyrelsesmedlemmers habilitet ikke kan drages i tvivl.

Flere bestyrelsesmedlemmer på Det Danske Filminstitut har filmfaglige tillidsposter, som kan være i strid med filmloven, erkender kulturminister Joy Mogensen.

Af Claus Christensen

Det Danske Filminstitut er det store vandhul for filmbranchen. Mange tiltag i den danske filmbranche ville ikke kunne lade sig gøre uden støtte fra Filminstituttet.

Derfor gælder der særlige regler for Filminstituttets syv bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge filmloven må de ikke være ”repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller have filmfaglige tillidsposter”.

Det handler om at sikre, at bestyrelsesmedlemmers habilitet ikke kan drages i tvivl – at de altså ikke repræsenterer interesser inden for filmbranchen.

Men i Filminstituttets bestyrelse har flere medlemmer filmfaglige tillidsposter.

Næstformand Poul Nesgaard sidder også i bestyrelsen for De Københavnske Filmfestivaler, Eva Novrup Redvall har en bestyrelsespost i Danske Filmkritikere, og Peter Zinck er samtidig bestyrelsesformand for TV 2/Fyn.

De Københavnske Filmfestivaler fik i 2020 tildelt 4,2 millioner kroner i støtte af Filminstituttet, mens Danske Filmkritikere fik 70.000 kroner til afholdelse af Bodil-festen. TV 2 fik i 2020 16,1 millioner kroner gennem den såkaldte Public Service-pulje – det svarer til 45 procent af støttemidlerne.

Praksis skal ændres
Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti har rejst sagen over for kulturministeren i et såkaldt paragraf 20-spørgsmål.

Joy Mogensen lægger sig fladt ned og erkender, at hendes ministerium ikke har sørget for at sikre, at medlemmerne lever op til filmloven.

”Kulturministeriet har ikke tidligere i forbindelse med udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Det Danske Filminstitut bedt kandidaterne selv redgøre for, om de lever op til filmlovens §3, stk. 6. Det mener jeg, at Kulturministeriet burde have haft som praksis,” skriver Joy Mogensen på Folketingets hjemmeside og tilføjer:

”Praksis vil derfor blive ændret, og da Det Danske Filminstitut står over for at skulle have en ny bestyrelse, vil dette ske i år.”

Afventer redegørelse
Kulturminister Joy Mogensen udpegede selv Poul Nesgaard den 3. marts 2020. Herudover har den tidligere kulturminister Mette Bock udpeget to medlemmer.

Resten er udpeget af rådene for spillefilm og kort- og dokumentarfilm samt Museumsrådet. Sidste medlem er en medarbejderrepræsentant på Filminstituttet. Og de beskikkes alle af kulturministeren, som altså har det endelige ansvar.

”For så vidt angår de medlemmer af bestyrelsen, der indstilles af Det Danske Filminstituts faglige råd, er det Kulturministeriets forventning, at rådene tillige selv overvejer dueligheden af deres kandidater i relation til bestemmelserne i filmloven,” udtaler kulturministeren. 

Joy Mogensen har bedt sit ministerium om at tage kontakt til Filminstituttet for at få en redegørelse for de nuværende medlemmers poster og erhverv.

”Jeg vil vende tilbage med et endeligt svar, når bestyrelsesmedlemmers redegørelse foreligger,” skriver hun.

Kulturministeren har også bedt sit ministerium sikre, at kandidater til fremtidige udpegninger til bestyrelsen ikke har poster eller erhverv, der er i strid med filmloven.

Ekko forsøger at få en kommentar fra bestyrelsesformand Anders Kronborg.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko