Konflikt på Filmskolen
07. jan. 2020 | 14:35

Konflikt på Filmskolen koster millioner

Foto | Kim Kjærgaard Sørensen
Erfarne Bo Damgaard blev hevet ind som konstitueret rektor, der skulle gyde olie på Filmskolens oprørte vande efter Vinca Wiedemanns afgang.

Balladen på Den Danske Filmskole, der førte til rektor og studieleders afgang, kommer sammenlagt til at koste skolen 1,9 millioner kroner.

Af Claus Christensen

Sidste års konflikt på Den Danske Filmskole, hvor eleverne blokerede skolen i en uge og rektor måtte gå af, har været kostbar.

”Omkostningerne for Filmskolen løber samlet op i 1,9 millioner kroner,” skriver den midlertidige rektor, Bo Damgaard, i en mail til Filmmagasinet Ekko.

Daværende kulturminister Rasmus Prehn mente, at situationen på skolen med elevernes blokade var uholdbar. Derfor blev der indgået en aftale med daværende rektor Vinca Wiedemann, som fik et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner svarende til atten måneders løn.

”Ved en fratrædelsesaftale tages der udgangspunkt i den kontrakt, som den pågældende medarbejder har, og den situation, der er opstået,” oplyste Kulturministeriets Koncern HR til DR før jul.

Den sidste formulering er værd at hæfte sig ved, for ifølge Ekkos kilder har Vinca Wiedemann fået en bedre aftrædelsesordning, end hun havde forventet i forhold til sin kontrakt.

Men også rektors højre hånd, studiechef Søren Friis Møller, der forlod skolen efter balladen, har fået et gyldent håndtryk. Det er dog mindre end rektors.

”Aftalen med Søren Friis Møller betyder en udgift for Filmskolen på 617.874,48 kroner svarende til tolv måneders løn samt afregning af ferie med videre,” skriver Bo Damgaard.

Filmskolen skal selv betale
De to fratrædelsesaftaler giver tilsammen omkring 1,9 millioner kroner. Der har ikke været andre udgifter, oplyser den midlertidige rektor.

Kulturministeriet har ansat, undervejs i konflikten rådgivet og sluttelig fyret Vinca Wiedemann. Alligevel bliver det Filmskolen, der skal betale omkostningerne. Pengene skal findes på skolens budget, der for 2019 var på 44,7 millioner kroner.

”Filmskolen finansierer de uforudsete udgifter inden for skolens egen økonomiske ramme,” skriver Bo Damgaard og fortsætter:

”Af forskellige årsager, herunder en række vakancer i 2019, forventede Filmskolen et overskud i 2019, hvilket ikke længere er tilfældet. Et eventuelt underskud kan skolen dække af frie reserver under egenkapitalen.”

Kommentarer

Den Danske Filmskole

Filmskolen er i gang med at overgå til en femårig bachelor- og kandidatuddannelse som led i at blive akkrediteret.

31. januar 2019 udsendte 87 ud af 96 elever en mistillidserklæring til rektor Vinca Wiedemann i protest mod planerne for skolen.

14. november hjemsendte rektor lederen af dokumentarlinjen, Arne Bro, der har været modstander af hendes visioner.

15. november barrikaderede elever skolen med krav om rektors afgang.

22. november fratrådte Vinca Wiedemann sin stilling. Bo Damgaard skal som midlertidig rektor skabe ro på skolen.

© Filmmagasinet Ekko