Konflikt på Filmskolen
07. jan. 2020 | 13:16

Regeringen overvejer bestyrelse til Filmskolen

Foto | Steen Brogaard
Udviklingsminister Rasmus Prehn var sidste år vikarierende kulturminister, mens nu tilbagevendte Joy Mogensen var på orlov.

Den socialdemokratiske regering er positiv over for nedsættelsen af en bestyrelse på Den Danske Filmskole, men det kommer ikke til at ske lige med det samme.

Af Claus Christensen og Claus Nygaard Petersen

Alt var kaos på Den Danske Filmskole i slutningen af sidste år.

Først hjemsendte rektor Vinca Wiedemann pludselig dokumentarleder Arne Bro. Det fik eleverne til at blokere skolen, og efter bare en uge måtte rektor trække sig.

Siden blev hendes bortvisning kendt ugyldig af den nye, midlertidige rektor og Arne Bro sendt tilbage på arbejde.

Forløbet og i det hele taget rektors måde at tackle overgangen til en ny uddannelsesstruktur har fået skolens elever samt flere af de filmfaglige foreninger til at anbefale, at der nedsættes en bestyrelse på den kaotiske filmskole.

Bestyrelsen skal blandt andet have til opgave at ansætte rektor – en opgave, som Kulturministeriet pt. selv varetager.

Det er et ønske, som regeringen ser positivt på.

Kræver en lovændring
På en henvendelse fra FAF, en fagforening for omkring 1000 tekniske filmarbejdere, har Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet den 20. december 2019 svaret positivt.

”Jeg vil gerne overveje mulighederne for at nedsætte en bestyrelse for Den Danske Filmskole,” skriver Rasmus Prehn, som på det tidspunkt var konstitueret kulturminister.

Det kommer dog ikke til at ske lige med det samme.

”Filmskolens opbygning er lovreguleret, og derfor vil en ny konstruktion med en bestyrelse kræve en ændring af Lov om videregående uddannelser under Kulturministeriet,” understreger Rasmus Prehn og tilføjer:

”Der er således ikke tale om en beslutning, der alene kan træffes af kulturministeren. Lovændringer tager tid og kræver et flertal i Folketinget, så en bestyrelse er ikke lige på trapperne.”

Fuld af dårlig ledelse
Rasmus Prehn opfordrer Filmskolen til at starte dialogen i skolens egne organer.

”Allerede nu er der på Filmskolen et studienævn, et skoleråd og et aftagerpanel, hvor lærerne, elever og filmbranchen kan gå i dialog om fremtidig udvikling af Filmskolens struktur og uddannelser,” lyder det fra den daværende kulturminister.

Det er ikke bare FAF, som presser på for at få etableret en bestyrelse. Det samme gælder Producentforeningen. I en mail til Ekko skriver direktør Jørgen Ramskov:

”Det er en vild og trist sag uden vindere – i hvert fald på kort sigt, og så fuld af dårlig ledelse, illoyalitet, misforståelser og miskommunikation, at det skriger til himlen.”

”Man kan blot håbe på, at det bare går lidt bedre fremover. Og så vil jeg blot gentage et dybtfølt ønske om, at ministeriet tager sig sammen og indsætter en professionel bestyrelse, som kan modvirke, at et forløb som det, vi har oplevet, nogensinde sker igen.”

Bo Damgaard er konstitueret rektor på Filmskolen, men han er kun en overgangsfigur, der har til opgave at skabe ro på skolen. Den næste rektor skønnes at blive ansat senere på året, og med regeringens svar ser det altså ud til, at det bliver Kulturministeriet, som får til opgave at ansætte vedkommende.

Kommentarer

Den Danske Filmskole

Filmskolen er i gang med at overgå til en femårig bachelor- og kandidatuddannelse som led i at blive akkrediteret.

31. januar 2019 udsendte 87 ud af 96 elever en mistillidserklæring til rektor Vinca Wiedemann i protest mod planerne for skolen.

14. november hjemsendte rektor lederen af dokumentarlinjen, Arne Bro, der har været modstander af hendes visioner.

15. november barrikaderede elever skolen med krav om rektors afgang.

22. november fratrådte Vinca Wiedemann sin stilling. Bo Damgaard skal som midlertidig rektor skabe ro på skolen.

© Filmmagasinet Ekko