Nyhed
05. jan. 2024 | 15:24

Kulturbidraget skal genbehandles efter fejl

Foto | Håkan Dahlström

Efter vedtagelsen af lovforslaget om kultrubidragsordningen skrev EU-Kommissionen til den danske stat, at der var begået en væsentlig procedurefejl, og at hele lovforslaget derfor skal genbehandles, før det kan træde i kraft:

Den nye lov om kulturbidraget blev vedtaget uden EU’s kommentarer. ”En skandale,” mener medieekspert.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

19. december blev det længe ventede kulturbidrag vedtaget i Folketinget.

Streamingtjenester skal betale en fast årligt bidrag af deres omsætning i Danmark til landets film- og tv-branche. Aftalen er en afgørende del af den nye filmaftale, som skal få dansk film ud af sin dybe krise.

Men ifølge Mediawatch burde lovforslaget slet ikke have været vedtaget 19. december, da det er i strid med EU-lovgivning.

En såkaldt teknisk forskrift, som lovforslaget er, skal kommenteres af EU først. Det må altså ikke vedtages, før hele EU-Kommissionens stand still-periode – den periode, kommissionen har til at behandle forskriftet – er slut.

I dette tilfælde havde kommissionen indtil 2. januar 2024.

Af samme grund forsøgte Kulturministeriet aftenen før tredjebehandlingen at udskyde den til efter nytår. Men ved en fejl forblev afstemningen på dagsordenen, og forslaget blev gennemført.

For at rette fejlen forsøgte Kulturministeret derefter at flytte lovens ikrafttrædelse fra 1. til 15. januar. Men det afgørende for at overholde EU’s regler er vedtagelsestidspunktet og ikke ikrafttrædelsen, hvilket Kulturministeriet ifølge Mediawatch ikke var opmærksom på.

Væsentlig fejl
Efter vedtagelsen skrev EU-Kommissionen til den danske stat, at der var begået en væsentlig procedurefejl, og at hele lovforslaget derfor skal genbehandles, før det kan træde i kraft:

”Kommissionen opfordrer derfor den pågældende medlemsstat til at underrette den om de foranstaltninger, den agter at træffe for at rette op på denne situation: Enten en fuldstændig ophævelse af den pågældende tekst eller underretning om et nyt udkast, der skal erstatte den.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt fortæller Mediawatch, at han er ærgerlig over situationen.

”Det sker på baggrund af en teknisk fejl, som jeg selvfølgelig gerne ville være foruden. Heldigvis kommer det ikke til at have betydning for provenuet, og der vil derfor fortsat være ekstra midler til danske film, tv-serier og dokumentarer fra 2025,” siger kulturministeren.

Kommunikationen mellem EU-kommissionen og den danske stat håndteres formelt af Erhvervsstyrelsen. Ifølge Kulturministeriet modtog styrelsen meddelelsen fra kommissionen allerede 22. december, men den blev først sendt videre til ministeriet 3. januar, hvorfor kulturministeriet ikke reagerede tidligere.

Dog holder ministeriet fast i, at forsinkelsen af stadfæstelsen ikke vil forsinke selve kulturbidragets effekt.

”Kulturministeriet kan oplyse, at en senere ikrafttrædelse af lovforslaget i løbet af 2024 ikke vil have betydning for, hvornår streamingtjenesterne kommer til at betale kulturbidrag. Det vil fortsat være fra 2025. Kulturministeriet er i dialog med Kommissionen om den videre proces,” skriver ministeriet til Mediawatch.

Diskrimination
Da lovforslaget blev sendt til høring 15. august 2023, var det allerede ændret i forhold til den oprindelige version på grund af tidligere kras kritik fra EU-Kommissionen.

EU var især skeptiske over for, at 100 procent af provenuet fra kulturbidraget skulle gå til dansk indhold, hvilket kan betragtes som diskrimination af andre europæiske lande.

Derfor blev lovforslaget ændret med nye, mere udlandsvenlige formuleringer og en mere favnende definition af, hvad der konstituerer dansk indhold.

Det kan være afgørende for kulturbidraget, om EU accepterer den nye version af lovforslaget som mindre diskriminerende.

Forbløffet over forløbet
Claus Bülow Christensen, som er medieekspert og blogger for Ekko, er forbløffet over forløbet.

”Det er en skandale, at man ikke har afventet kommentarerne fra EU-kommissionen. Især når man tænker på, hvor skarpe kommentarerne var, da Kulturministeriet sendte første udkast til loven til EU,” siger Claus Bülow Christensen.

”Det bestyrker min mistanke om, at der ikke er blevet foretaget et ordentligt forarbejde forud for indførelsen af kulturbidraget. Man har overset en meget væsentlig ting.”

– Men det får vel ingen alvorlige konsekvenser for filmbranchen?

”Med mindre at der kommer bemærkninger fra EU, som er lige så hårde som den første gang. Det skal blive interessant at se, hvordan EU ser på den lov, man uden at afvente kommissionens reaktion har vedtaget.”

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko