Sara Omar versus Parwani
29. aug. 2023 | 12:48

Parwani og Marzouk får afslag af retten

Foto | Les Kaner og Mads Nissen

Forfatteren Sara Omar forlod i august 2019 et dokumentarprojekt, men siden har producent Omar Marzouk og instruktør Manyar Parwani kæmpet for at realisere filmen.

Procesbevillingsnævnet vil ikke lade makkerpar gå til Højesteret for at få omstødt forbud mod offentliggørelsen af kontroversielle Sara Omar-optagelser.

Af Claus Christensen

I fire år har succesforfatteren Sara Omar og instruktøren Manyar Parwani samt dennes producent, Omar Marzouk, ligget i en voldsom strid.

I august 2019 brød samarbejdet om at lave en dokumentarfilm om Sara Omars pludselige berømmelse efter romanen Dødevaskeren sammen.

Manyar Parwani ønskede dog at fortsætte filmen, men nu med en helt anden vinkel.

Han mente at kunne afsløre, at Sara Omar havde løjet om en lang række forhold, blandt andet om sin baggrund i et kvindeundertrykkende, muslimsk miljø.

Det fik Sara Omar til at anmode byretten om at nedlægge fogedforbud mod offentliggørelse af de mange optagelser, som Parwani havde foretaget i perioden 2018-19.

Hun hævdede, at det var manden bag filmens produktionsselskab, Rasit Ufuk Tas, der ejede optagelserne. Parwani og Marzouk slog derimod på, at Sara Omar forsøgte at begrænse deres ytringsfrihed, og at optagelserne havde stor samfundsmæssig interesse.

Retssagen blev massivt dækket af medierne, inklusive Filmmagasinet Ekko, og i februar 2022 afsagde byretten kendelse til fordel for Sara Omar.

Parwani og Marzouk appellerede afgørelsen til Østre Landsret, som imidlertid den 5. april stadfæstede byrettens forbud. Man anførte, at der vil ”forekomme noget materiale i filmen, som går imod eller kan skade hovedpersonens værk”.

I den oprindelige kontrakt mellem parterne stod der netop, at filmen ikke måtte skade Sara Omar.

Parwani og Marzouk kan godt – skriver landsretten – lave en kritisk film om Sara Omar, men det kan bare ikke bruge optagelser, der er blevet lavet under den gamle kontrakt.

Aftalebrud
Manyar Parwani og Omar Marzouk har ønsket at indbringe Landsrettens afgørelse for Højesteret og derfor anmodet om at få en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Men nævnet har den 16. august afgjort, at man ikke vil give tilladelse. Begrundelsen er, at sagen ifølge nævnet ikke vedrører et spørgsmål af principiel karakter. Afgørelsen er endelig og kan dermed ikke appelleres.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sara Omars team.

”Procesbevillingsnævnets afgørelse er som forventet,” udtaler Erik Nyborg, der er advokat for Sara Omar.

”Under hele sagen har det været min klare opfattelse, at sagen er konkret, og handler om konsekvenserne af et klart aftalebrud fra Parwani og Marzouks side – ikke om noget principielt. Dette er nu definitivt bekræftet,” tilføjer advokaten.

Er forbudssagen slut?
I pressemeddelelsen fra Sara Omar fremgår det, at hun nu skal anlægge en sag mod Parwani og Marzouk med påstand om, at de ikke er berettigede til at offentliggøre optagelserne.

Først derefter kan hun få de 250.000 kroner, som hun måtte stille som sikkerhed under sagen, frigivet. Herudover kan der blive tale om et erstatningskrav.

Ekko har gerne villet spørge Parwani og Marzouk, om de anser forbudssagen for at være definitivt tabt, og hvad det i givet fald betyder for deres planer om en Sara Omar-dokumentar.

Asaf M. Fazal, der har været Parwanis advokat gennem hele sagen, meddeler, at han er udtrådt af sagen. Instruktørens nye advokat Poul Hauch Fenger siger, at han ikke på nuværende tidspunkt har nogen kommentarer.

Marzouks advokat Tyge Trier er ikke vendt tilbage inden deadline, men Omar Marzouk oplyser i en sms, at han ikke selv har nogen kommentarer.

I en anden sag har Manyar Parwani rejst en injuriesag mod Sara Omar, journalist Nicki Bruun og overtegnede. Han mener, at et interview med Sara Omar i Ekko er ærekrænkende og kræver mindst ét års fængsel til de sagsøgte.

Den sag ventes for retten i 2024.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko