Konflikt på Filmskolen
15. nov. 2019 | 21:14

Kulturminister: Dialog er vejen frem

Foto | Kulturministeriet
Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) kommenterer nu for første gang konflikten på Den Danske Filmskole, som har været blokeret af eleverne siden i morges.

Rasmus Prehn maner til besindelse på Den Danske Filmskole, hvor Vinca Wiedemann ikke overvejer sin stilling trods elevernes krav om hendes afgang.

Af Claus Christensen

Fronterne er trukket hårdt op i konflikten mellem Filmskolens rektor Vinca Wiedemann og eleverne.

Efter rektoren i går hjemsendte dokumentarlederen Arne Bro, der for mange inkarnerer den kunstneriske, hands-on-filmskole, har eleverne blokeret skolen.

De kræver rektorens afgang, fordi hun efter deres mening er ved at ændre skolen til en mere akademisk uddannelse, hvor eleverne bliver generalister snarere end specialister.

Filmskolen hører under Kulturministeriet, og nu kommenterer fungerende kulturminister Rasmus Prehn for første gang balladen.

”Dialog er vejen frem,” skriver Rasmus Prehn i en mail til Filmmagasinet Ekko. 

”Det må være i alles interesse – en løsning må og skal findes i en dialog mellem rektor, elever og lærere. Det kræver, at alle parter er villige til at imødekomme hinanden,” lyder opfordringen fra den socialdemokratiske minister. 

Dialog i demokratiske organer
På grund af blokeringen af Filmskolen har rektor Vinca Wiedemann ikke været på skolen i dag. Men hun har alligevel haft travlt med en række møder om den alvorlige situation.

”I ledelsen arbejder vi intenst på at finde nogle konkrete løsninger på, hvordan vi i denne situation bedst kan gennemføre de aktiviteter, som skolen har,” siger hun over telefonen til Ekko.

”Samtidig arbejder vi på, at vi snarest får genoptaget dialogen om Filmskolens udfordringer og fremtid. Det foregår nu engang bedst i de demokratiske organer, nemlig samarbejdsudvalget, skolerådet og de nye studienævn, som blandt andet er blevet skabt efter de studerendes ønsker.”

”Vi har intensiveret møderne i netop disse organer, ligesom vi er i nær kontakt med vores aftagerpanel.”

– Er du i dialog med de studerende, og har du et indtryk af, at I kan nå hinanden?

”Jeg vil ikke føre dialog med de studerende gennem pressen. Vi har nogle konkrete møder i næste uge i en række af de demokratiske organer, hvor de studerende også er repræsenteret. Og jeg har forhåbninger om, at de studerende vil møde op, for det har de altid gjort.”

– Men de studerende har blokeret skolen, og de siger, at blokaden vil fortsætte, indtil du træder tilbage!

”Det gør et stort indtryk på mig, men det er min forpligtelse som rektor at have fokus på at få skolen op at køre igen. Det er, hvad jeg fokuserer på i den her situation.”

– Så du overvejer ikke at træde tilbage?

”Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ansat af Kulturministeriet og har til opgave at sørge for, at skolens aktiviteter bliver gennemført.”

Rådgivet af Kulturministeriet
Konflikten mellem rektoren og de studerende om, hvilken retning skolen skal tage, er ikke ny. Og hver gang er det mundet ud i, at Vinca Weidemann har bedyret, at der kommer mere dialog.

– Hvad gør, at du den her gang tror, at forholdet til de studerende bliver bedre?

”Vi har haft en rigtigt god, konstruktiv dialog i foråret, og den aftalte vi i slutningen af foråret at videreføre. Efter sommeren har vi haft en indledende samtale i skolerådet, og det er den dialog, som nu skal intensiveres. Jeg kan ikke se andre muligheder end, at vi – ledelsen, underviserne, de andre ansatte og eleverne – taler sammen og finder løsninger på udfordringerne.”

– Men de studerende synes ikke, at der har været en ordentlig dialog, eller at skolen bevæger sig i den rigtige retning. Gør det indtryk på dig?

”Ja, selvfølgelig gør det indtryk. Men jeg må alligevel fastholde, at dialogen skal foregå i de demokratisk valgte forsamlinger, hvor de studerende også aktivt har bidraget.”

– Men er du og de studerende efterhånden ikke så langt fra hinanden, at det kan være svært at mødes?

”Det her er udtryk for, at skolen er i en stor omlægningsproces som mange andre uddannelsesinstitutioner, og det må nu engang slå gnister og føre til uenighed. Det er ikke altid, at man kan blive enige om alting, men ved en fælles dialog kan vi finde de bedste, konkrete løsninger.”

– Når du ser tilbage på de sidste par dages uro, tænker du så, at det måske var en overreaktion at hjemsende Arne Bro?

”Jeg har ingen kommentarer til selve personalesagen. Den kører efter direkte rådgivning fra Kulturministeriets Koncern HR, som vi har et meget nært samarbejde med.”

Ekko har været i kontakt med Arne Bro, som ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko