Prima Ballerina
23. maj 2024 | 13:53 - Opdateret 23. maj 2024 | 20:31

Saunders går konkurs med sit syvende selskab

Foto | Frederik Hoff og Claus Christensen

2. november 2023 sagde Valerie Edwina Saunders til Ekko, at Prima Ballerina stadig bliver lavet, men efter producentens syvende konkurs og en mulig konkurskarantæne ser det mere end svært ud.

Trods hensigtserklæring fra hidtil ukendt investor konkurserklæres endnu et selskab af Prima Ballerina-producenten Valerie Edwina Saunders, hvis skandaleramte karriere bliver skildret i nyt nummer af Ekko.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Klokken 10 i dag var producenten bag det forliste filmprojekt Prima Ballerina Valerie Edwina Saunders endnu engang i Sø- og Handelsrettens skifteret for at tale sin sag og undgå en ny konkurs.

Det lykkedes ikke, og efter cirka halvanden time erklærede retten, at Metropolitan Film Corp nu er under konkursbehandling.

Det er syvende gang, Saunders går konkurs med et selskab. Sidste gang var også i forbindelse med Prima Ballerina.

Begge gange er det Film- og Tv-arbejderforeningen FAF, der er stået bag konkursbegæringen, fordi de mangler løn til det store hold af filmarbejdere, som blev ansat til filmen i sommeren 2023.

Senere blev Gældsstyrelsen på vegne af Skat også en del af konkursbegæringen, og Saunders’ selskab skylder desuden penge til Moltkes Palæ samt udlejervirksomhederne Filmgear og Storyline Rental, der ligesom filmarbejderne ophørte med at modtage betaling efter kun få gennemførte optagedage i september sidste år.

FAF har det største gældkrav på cirka 4,4 millioner kroner, mens skat har i omegnen af 1,7 millioner kroner til gode og Moltkes Palæ cirka 600.000 kroner.

Valerie Edwina Saunders meddelte i april, at hun ønskede at forhindre konkurs ved at rekonstruere Metropolitan Film Corp. Derfor har FAF siden da kunnet indsende krav til Lønmodtagerns Garantifond, så deres medlemmer endelig kan se frem til løn efter syv-otte måneders ventetid.

Penge sidst på sommeren
Det ville dog blive afbrudt, hvis Saunders lykkedes med at redde selskabet gennem rekonstruktion.

Men FAF, Gældsstyrelsen og Teis Gullitz-Wortmslev – som er kurator for Saunders sidste konkursbo JFX ApS – modsatte sig rekonstruktionen, så det blev til endnu en konkurs. Hendes eneste chance for at standse konkurser er at betale det fulde gældsbeløb inden for to uger. 

”For vores medlemmer betyder det, at processen med at få udbetalt penge fra Lønmodtagernes Garantifond fortsætter uændret,” siger sekretariatschef René Høyer Jørgensen til Ekko og fortsætter:

”Vi håber på, at de fleste af vores medlemmer har fået pengene senest i slutningen af sommeren. Nogle få er dog solo-selvstændige, og derfor kan det blive en lidt mere omfattende proces med hensyn til dem.”

Overlevet i 25 år
I det spritnye nummer af Ekko berettes historien om, hvordan Valerie Edwina Saunders har overlevet 25 år i dansk film trods de mange konkurser og en række skandaler, hvor hun har hævdet at have penge eller adgang til personer, uden at det tilsyneladende har været tilfældet.

Filminstituttets støtte til hendes første film, som hun selv instruerede, blev givet på et forkert grundlag, oplyser en kilde.

Hun producerede en stor, norsk Zentropa-produktion, som selskabet gav grønt lys på baggrund af et budget, som Saunders sandsynligvis vidste var urealistisk. Det var tæt på at køre selskabet i sænk, og Peter Aalbæk Jensen måtte undervejs selv overtage producerrollen. 

DR sagde ja til at støtte Saunders’ projekt med at lave Ida Jessens elefant-børnebog Carl til en tv-serie, og en instruktør brugte måneder på arbejdet. Men efter mere end et år viste det sig, at Saunders slet ikke havde købt rettighederne af Gyldendal.

Og da en assistent begynder sit arbejde i de store, dyre studielejligheder i Nordhavn, hvor Prima Ballerina-produktionen har hovedkvarter, og hvor Saunders planlægger at bygge en biograf, undrer assistenten sig over, hvor tomme lokalerne er. Hun møder også en anden og mere ubehagelig side af den ellers altid venlige producent. 

Bestil magasinet her.

Investor ville ikke sende penge
Konkurssagen mellem FAF og Saunders har kørt siden oktober, og det er lykkedes Saunders at udsætte den adskillige gange.

Også ved retsmødet i dag hev hun et es op ad ærmet. Den ansvarlige for rekonstruktionen af Metropolitan Film Corp Nicolai Dyhr kunne fortælle, at en navngiven investor var klar til at stille fem millioner til rådighed for rekonstruktionen.

Igennem hele forløbet med Prima Ballerina har Valerie Edwina Saunders aldrig villet afsløre, hvem der finansierer filmen – hvis en investor findes.

Men til retten havde Lars Bertelsen fra selskabet Lars Bertelsen Holding skrevet en hensigtserklæring om, at han vil overføre pengene.

Det var imidlertid ikke nok til at overbevise kreditorerne, og det førte til en lang pause på cirka 25 minutter, hvor Valerie Edwina Saunder forsøgte at få Lars Bertelsen – som har 25 millioner kroner til rådighed – til at overføre pengene.

Lars Bertelsen var ikke villig til at overføre pengene straks, og han ville også kun overføre det beløb på cirka fem millioner kroner, som Saunders mener, at hun skylder til FAF og Skat. Ikke de cirka 6,2 millioner, som FAF holder fast i, at hun skylder til de to konkursbegærende kreditorer til sammen.

Det er yderst begrænset med tilgængelige oplysninger om Lars Bertelsen ud over, at han har base i Charlottenlund og angiveligt arbejder som fotograf. Ekko har uden held forsøgt at få kontakt til investoren. 

Tre andre selskaber undersøges
Da det ikke lykkedes at få en overførsel, stemte kreditorerne imod rekonstruktionen, og Metropolitan Film Corp blev erklæret konkurs.

I januar gik Saunders konkurs med selskabet JFX. Men filmarbejderne var formelt set ansat i Metropolitan Film Corp, og derfor var det nødvendigt for FAF at få også dette selskab erklæret konkurs, for at deres medlemmer kan få deres manglende lønudbetaling af Lønmodtagernes Garantifond.

Efter mødet spurgte vi René Høyer Jørgensen om, hvorfor det ikke har betydning, at der ligger en hensigtserklæring fra en investor.

”Der er lang vej fra en hensigtserklæring og så til at overføre penge på bankkontoen. Det var jo forudsætningen for, at de ikke blev erklæret konkurs,” siger sekretariatschefen.

Teis Gullitz-Wortmslev gav samme forklaring, men vil endnu ikke kommentere på, om konkursen kan betyde en konkurskarantæne for Saunders. 

Men Saunders’ resterende tre selskaber – Metropolitan International Rights ApS, Zebra Animation Studios ApS og holdingselskabet TMFC Holding ApS – vil nu blive undersøgt af kurator. Rettighederne til Prima Ballerina befinder sig i førstnævnte selskab.

Ekko har været i kontakt med Valerie Edwina Saunders. Hun bad om at få tilsendt spørgsmålene skriftligt, men er endnu ikke vendt tilbage med svar.

Valerie Edwina Saunders i skifteretten 2. november 2023

Kommentarer

Saunders i nyt Ekko

I den nye nummer af Ekko fortæller vi historien om producenten og instruktøren Valerie Edwina Saunders.

Hun har trods en række konkurser og skandaler præsteret at overleve 25 år i dansk film.

Få en filmgave, når du tegner abonnement.

Bestil magasinet her og få det tilsendt.

Magasinet er på vej ud i løssalg over hele landet.

Abonnenter kan også læse bladet digitalt.

© Filmmagasinet Ekko