Artikler / Medier på skolebænken

1 - 5 ud af 5
Medier på skolebænken Tema
15. jan. 2004 | 08:00

Medier er også dannelse

Jævne, grundtvigianske dannelsesforestillinger har i årevis blokeret for medieundervisningen, mener Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d.-studerende i gymnasiepædagogik. Først når vi erkender, at medier ikke bare er for sjov, men rent faktisk fører til viden og erkendelse, vil mediepædagogikken for alvor få plads på skoleskemaet.

Medier på skolebænken Tema
15. jan. 2004 | 08:00

På tværs

Forskellige medier vil kunne give næring til hinanden og bidrage til, at eleverne udvikler brugen af alle sprogene. Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen Folkeskolen, henter inspiration til fremtidens tværmediale undervisning i sin barndom.

Medier på skolebænken Tema
15. jan. 2004 | 08:00

Hvis me­di­e­un­der­vis­nin­gen var en bil

Den eksisterende medieundervisning i folkeskolen og gymnasiet/HF er mangfoldig, men præget af tilfældighed og mangler et centrum. Henrik Poulsen, forfatter til flere undervisningsbøger om film og medier, ridser problemer og løsninger op.

Medier på skolebænken Tema
14. jan. 2004 | 08:00

Jeg Q godt hvis D var D jeg ville

Skolen skal gøre eleverne bevidste om, at medierne er historisk betinget, skriver lektor Herdis Toft og drager paralleller mellem unges sms-sprog og præmoderne skrifttyper. ”Pausen” kan med fordel studeres fra medie til medie og give eleverne en dybere indsigt.

Medier på skolebænken Tema-intro
15. nov. 2003 | 08:00

Medier på skolebænken

Fremtidens medieundervisning

© Filmmagasinet Ekko