Nyhed
11. apr. 2004 | 21:55

Videosagen i Folketinget

Uenige ministerier skal afklare spørgsmålet om skolevisning af spillefilm, en sag EKKO har taget op.
Af Christian Nørgaard
Det uafklarede spørgsmål om, hvorvidt skoler må bruge almindelige købe- og lejevideoer/dvd'er i undervisningen, er kommet op i Folketinget. Bodil Kornbek, Kristendemokraternes medlem af Folketingets kultur- og uddannelsesudvalg, har stillet kulturminister Brian Mikkelsen §20-spørgsmålet:

"I hvilke tilfælde kræver det samtykke fra rettighedshaverne at vise film i en skoleklasse, og i hvilke tilfælde kræver det ikke samtykke?"

Som tidligere beskrevet i EKKO er undervisnings- og kulturministeriet ikke enige om svaret.

Kulturministeren ser på sagen
Kulturministeriet skriver på sin hjemmeside, at "af principielle grunde kan ministeriet ikke vurdere, i hvilke konkrete tilfælde der er tale om offentlig eller ikke-offentlig visning i en skoleklasse." Til gengæld råder undervisningsministeriet lærerne til kun at benytte det begrænsede udbud af dyre, frikøbte film.

Kulturministeren svarer, at han vil drøfte sagen med undervisningsministeriet. Ved redaktionens slutning havde Brian Mikkelsen ikke meddelt Folketinget, hvad de to ministerier er nået frem til.

Regler skal ikke gradbøjes
Bodil Kornbek, der selv er læreruddannet, vil ikke slå sig til tåls med regler, der kan gradbøjes. "Det er dybt utilfredsstillende for skoler og institutioner, at de ikke ved, hvad de må og ikke må. Jeg er utilfreds med, at der ikke er klare retningslinier. Loven skal selvfølgelig overholdes, men den er meget tåget, og hvis ministerierne ikke kan blive enige, må det være en sag for domstolene," siger hun til EKKO.

Bodil Kornbek vil vente på svar på sit spørgsmål, før hun tager stilling til, om hun vil tage skridt til at få ændret loven. En domstolsprøvelse kan blive eneste udvej: "Ophavsret er kompliceret stof, så man ændrer ikke lige loven. Det vil gribe ind i en hel masse andre områder. Men et eller andet må der ske. Skolerne skal vide, hvor de står, om der så skal en prøvesag eller en lovændring til."

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko