Nyhed
15. maj 2012 | 09:15

Biografer sender åbent brev til Elbæk

Danske Biografer kritiserer i åbent brev kulturministeren for hans opråb til biograferne i det nye Ekko.

Af Jacob Ludvigsen

Det er mildest talt med blandede følelser, at brancheforeningen Danske Biografer har læst det første filminterview med Uffe Elbæk i den nye udgave af Ekko.

Det fremgår af et åbent brev, formand Kim Pedersen har sendt til kulturministeren på vegne af foreningen.

Her går Danske Biografer i rette med Elbæks opfordring til biograferne om at diskutere en ændring af den såkaldte ”holdback”-periode, der tilsiger, hvornår en film må udkomme på andre platforme efter dens liv i biografen.

Påpeger fejl
I interviewet siger kulturministeren:

”Det her er også et opråb til biograferne. Jeg synes, de har en diskussion til gode med producenterne om, hvornår man kan frigive en film, som af den ene eller anden grund ikke kan leve i biograferne.”

Men dette opråb stiller Danske Biografer sig uforstående over for. Kim Pedersen starter rettelig med at påpege, at det er forkert, når Ekko i interviewet skriver, at der skal gå fire måneder, fra en film er taget af plakaten i biografen, og til den må sendes ud på dvd eller Video on Demand (VoD).

Holdback-reglerne dikterer derimod, at der skal gå fire måneder (og i nogle tilfælde kun tre), fra filmen har fået premiere i biografen.

Vilje over for eksperimenter
Derefter oplister Pedersen intet mindre end seks årsager til, at Danske Biografer finder kulturministerens invitation til diskussion af holdback-problematikken ”en smule besynderlig”.

Han påpeger, at Danske Biografer allerede har udtrykt sin velvilje over for at skulle deltage i eksperimenter, og at foreningen uden held har inviteret Uffe Elbæk til dialog.

Han fremhæver også, at Kulturministeriet i forbindelse med sidste filmforlig fastslog, at ministeriet ikke ville eller kunne blande sig i holdback-problematikken – og at Frankrig som det eneste land har haft statslig indblanding på området, og at formålet her var at fastholde et biografvindue på netop fire måneder.

Filmproducenter kan vælge frit
Kim Pedersen noterer sig også, at Det Danske Filminstitut allerede har eksperimenteret med alternativ lancering med filmen Profetia – et eksperiment, hvis resultat instituttet ifølge Pedersen har valgt at hemmeligholde.

Endelig understreger Pedersen, at det ”står en filmproducent frit for, hvordan og på hvilke platforme udsendelse af film ønskes, det hverken kan eller skal biograferne blande sig i.”

”Faktisk er det slet ikke biograferne, der forhindrer filmproducentens frie valg, men derimod en klausul i Filminstituttets støttevilkår, som tilsiger, at biografdistribution er forudsætning for støtte. Så det er måske nærmere på dette punkt, kulturministeren bør rette sit skyts,” mener han og tilføjer, at det kun er rimeligt, at biograferne ved, hvor lang tid de har til at tjene deres penge.

Biograferne giver mest indtægt
I et mere konstruktivt toneleje byder Danske Biografer dog også diskussionen velkommen i det åbne brev. Og foreningen benytter lejligheden til at forklare, hvorfor de selv mener, at det nuværende biografvindue på fire måneder skal fastholdes.

Kim Pedersen påpeger, at biograferne er den eneste platform, som sikrer filmproducenterne en stigende indtægt, mens priserne falder på de øvrige platforme. Men hvis en film sendes ud på alle platforme samtidig, vil indtægterne fra biograferne blive halveret, skriver formanden.

Han argumenterer desuden for, at hvis publikum ikke har villet betale for en film i biografen, vil de heller ikke betale for den på VoD eller dvd.

Og endelig bemærker han, at hvis man først skal se, hvordan filmen går i biografen, før man beslutter, hvornår den skal sendes ud på øvrige platforme, så vil der alligevel – af lavpraktiske årsager – gå tre måneder, før den bliver sendt videre i systemet.

”Biograferne mener således, at problematikken er fornuftigt håndteret af branchens parter på det foreliggende grundlag, og at en egentlig statslig indblanding, som vil underminere biografernes indtægter – og dermed også filmproducenternes – ikke kan anses som relevant,” skriver Kim Pedersen i sit åbne brev til kulturministeren.

Elbæk: Ser frem til dialog
Formanden for Danske Biografer slutter at komme med sit eget opråb til kulturministeren. Foreningen har tidligere foreslået, at der bliver nedsat en branchetværfaglig kommission, der skal bibringe ny viden om filmdistribution.

”Dette forslag skal Danske Biografer opfordre kulturministeren til at bakke op om,” skriver Kim Pedersen.

I Kulturministeriet ser Uffe Elbæk med positive øjne på Danske Biografers reaktion.

”Jeg er glad for, at Danske Biografer er positive over for at deltage i eksperimenter på området. Jeg ser frem til den videre dialog,” skriver han lakonisk til Ekko.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko