Nyhed
05. nov. 2012 | 12:22 - Opdateret 06. nov. 2012 | 13:38

Elbæk drejer nøglen om på tidsskriftstøtteudvalg

Foto | Keld Navntoft
Tidsskriftstøtten skal fremover gå direkte til tidsskrifterne og ikke til Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, som ellers tidligere var den største støttemodtager. Det slår kulturminister Uffe Elbæk fast.

Den hårde kritik af inhabilitet i tidsskriftstøtten har været med til at få kulturminister Uffe Elbæk til at lukke det udskældte udvalg. I stedet har han givet opgaven til Statens Kunstråd.

Af Jacob Ludvigsen

I oktober sidste år gik kulturminister Uffe Elbæk ind i sagen om tidsskriftstøtten.

Støtten til landets mange små tidsskrifter blev dengang uddelt af et særligt udvalg udpeget af Kulturministeriet. Her sad blandt andre formanden for Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, Ivan Rod, som imidlertid også var den suverænt største støttemodtager.

Dobbeltrollen blev beskrevet i en række artikler på Ekkos hjemmeside, hvor både Socialdemokraterne, Venstre og juraprofessor Claus Haagen Jensen kritiserede konstellationen.

Redaktør for nettidsskriftet Søndag Aften, Tom Ahlberg, fremlagde desuden, hvordan Tidsskriftstøtteudvalget i det hele taget havde rod i sagerne – og han anbefalede, at udvalget simpelthen blev lukket ned. 

Ude af proportion
Tidsskriftstøtteudvalget uddeler et beskedent beløb på 1,75 millioner kroner årligt, men alligevel er en række mindre tidsskrifter afhængige af støtten. Og de har derfor befundet sig i et limbo, mens Kulturministeriets embedsværk har overvejet, hvad der skulle ske med støtten.

Nu er der så omsider kommet en afklaring. Kulturministeriet har drejet nøglen om på det oprindelige udvalg, og tidsskriftstøtten er i stedet lagt ind under Statens Kunstråd, der består af ti medlemmer med lektor i Kunst- og kulturvidenskab Rune Gade i spidsen.

”Overflytningen af tidsskriftstøttepuljen til Statens Kunstråd er sket på baggrund af, at den hidtidige model med et selvstændigt udvalg til at administrere en pulje af så relativt beskeden størrelse forekom uhensigtsmæssig og ude af proportioner,” skriver Uffe Elbæk til Ekko.

”Det har også spillet ind, at flere af de via puljen støttede tidsskrifter også modtager støtte fra Statens Kunstråd, hvilket også kan tale for en samling af administrationen i Statens Kunstråd,” fortsætter han. 

Loven overholdt
Kulturministeren erkender samtidig, at kritikken i blandt andet Ekko har været en medvirkende årsag til, at støtten er blevet ændret.

”Jeg skal bemærke, at de problemstillinger vedrørende habilitet, der har været rejst i forbindelse med den tidligere model, selvfølgelig også har spillet ind i vurderingen af modellen,” forklarer Uffe Elbæk.

”Loven er blevet overholdt, men meget taler for, at den nye konstruktion er mere hensigtsmæssig på dette punkt.”

Ivan Rods forening dømt ude
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter med Ivan Rod i spidsen modtog fra 2006 til 2008 en million kroner fra tidsskriftstøtteudvalget. Flere af foreningens medlemmer undrede sig dog over, hvad pengene gik til.

Og Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter må da også fremover klare sig uden tidsskriftstøtten, slår Uffe Elbæk fast.

”Der kan alene gives produktionsstøtte til tidsskrifter. Formålet med ordningen er ’at støtte produktion af eksisterende, danske trykte tidsskrifter og nettidsskrifter, som har et klart almenkulturelt sigte, og som er alment tilgængelige’,” skriver ministeren og fortsætter:

”Der ydes derfor ikke støtte til starthjælp, professionalisering og udvikling af eksisterende tidsskrifter eller markedsføringsprojekter. 

Skønsmæssig vurdering
Tidligere lå Tidsskriftstøtteudvalget under Styrelsen for Biblioteker og Medier, der foreslog, at støtten skulle uddeles ud fra objektive kriterier som oplagstal, omfang og udgivelsesfrekvens.

Dette vakte dog modstand blandt tidsskrifterne under et møde arrangeret af Kulturministeriet i februar. Og Kulturministeriet har altså også valgt at ignorere forslaget, ligesom ministeriet altså helt har fjernet støtteansvaret fra styrelsen.

Statens Kunstråd skal således tildele støtten på baggrund af en ”konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift”, som det hedder i formålsparagraffen.

”Tidsskriftet vurderes således efter målgruppe og dets betydning for dansk kulturliv, men således, at der anvendes en graduering. Gradueringen foretages efter et skøn af tidsskriftet, hvor man ser på, om tidsskriftet har enten væsentlig eller generel betydning for dansk kulturliv. Endeligt vurderes tidsskriftets støttebehov,” står der videre. 

Behandling i gang
Efter lang ventetid blev støtten for 2011 i år uddelt ekstraordinært af det tidligere udvalg, og lige nu behandler Statens Kunstråd så sit første kuld ansøgninger i den nye model. Ansøgerne vil få svar inden årets udgang, oplyser ministeriet.

Blandt de mange tidsskrifter, der tidligere har fået glæde af støtten, er dansemagasinet Terpsichore, lyriktidsskriftet Hvedekorn, musiktidsskriftet Klassisk og teatertidsskriftet Teater 1.

Ekko har selv ansøgt Statens Kunstråd om tidsskriftstøtte for 2012.

Vi ville gerne have spurgt formand Ivan Rod, hvad det betyder for Foreningen for Danske Kulturtidsskrifter, at de ikke længere kan få støtte fra tidsskriftpuljen. Men trods adskillige forsøg har det ikke været muligt at komme i kontakt med Ivan Rod.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko