højskolesagen
27. jan. 2022 | 12:19

Filmhøjskole siger undskyld

Foto | European Film College
European Film College i Ebeltoft har siden grundlæggelsen for små 30 år siden været en indgang til filmbranchen for mange unge mennesker. Men i det forløbne år er flere sager om krænkelser og overgreb kommet frem.

Efter Ekkos afdækning af grænseoverskridende adfærd og overgreb på European Film College giver bestyrelsesformand nu en uforbeholden undskyldning til elever.

Af Nicki Bruun

Filmmagasinet Ekko afslørede først i det trykte magasin og siden en række artikler på nettet, at filmhøjskolen European Film College i Ebeltoft har været præget af grænseoverskridende adfærd og overgreb.

Højskolens bestyrelse gik i første omgang til modangreb og kaldte Ekkos dækning ”urimeligt personforfølgende” og ”misinformation og stigmatisering af højskolen”.

Det fik 57 elever til at underskrive en klage til bestyrelsen, som valgte at igangsatte en undersøgelse forestået af organisationen Sex & Samfund.

Nu er rapporten kommet, og den giver oprejsning til de elever, der længe har savnet en undskyldning fra European Film College.

”Det elever og medarbejdere har oplevet på European Film College er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld,” udtaler Jørgen Ramskov, der er bestyrelsesformand for filmhøjskolen, i en pressemeddelelse.

”I blev svigtet, og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer!”

”Der er ændret meget på European Film College de sidste ni måneder, og vi står med en ny og bedre højskole i dag. Men det fjerner ikke fortiden, hvor alt for mange har haft helt urimelige oplevelser. Denne undskyldning visker ikke tavlen ren, men det er et klart budskab fra bestyrelsen og skolens ledelse om, at vi anerkender, at dét, I oplevede, var helt uacceptabelt.”

I foråret skrev daværende forstander Klaus Hansen i en pressemeddelelse: ”Kritikken fra Ekko har tematikker som manglende handlekraft fra ledelse og bestyrelse. Den opfattelse deler vi ikke. Tværtimod.”

Men undersøgelsen dokumenterer nu, at filmhøjskolen har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde seksuelle overgreb. Samtidig har skolens daglige ledelse trods henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reageret på og håndteret de alvorlige forhold, står der i rapporten fra Sex & Samfund.

”Rapporten er tankevækkende og rystende læsning for bestyrelsen. Både de samlede tal og de mange vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser kaster en trist skygge over det tidligere European Film College,” fortsætter Jørgen Ramskov.

”Den har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel. Det retter vi nu markant op på. Bestyrelsen vil gerne takke dem, der har delt deres smertefulde oplevelser. Det giver os forudsætningerne for at ændre European Film College til det bedre.”

Grænseløs kultur
Rapporten fra Sex & Samfund blev bestilt sidste forår og skulle oprindelig være udkommet i efteråret. Den blev dog forsinket, men har altså nu set dagens lys.

Undersøgelsen går fem år tilbage. Der er blevet sendt et anonymt spørgeskema ud til 590 tidligere elever, som har gået på European Film College i perioden 2016-2021, og til 105 nuværende og tidligere medarbejdere.

28 procent af de kontaktede elever og 33 procent af de ansatte har deltaget i undersøgelsen, som højskolen har valgt at offentliggøre i sin helhed for at sikre fuld transparens.

Rapporten konkluderer, at filmhøjskolen svigtede eleverne ved ikke at etablere den helt grundlæggende tryghed for elever og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

”Vi må konstatere, at livet på European Film College til tider løb af sporet i en kreativ og grænseløs kultur, der skabte utryghed og grobund for krænkende oplevelser for alt for mange elever og medarbejdere,” siger Jørgen Ramskov.

”Det var en usund og misforstået kultur, hvor passionen for film og en højspændt konkurrencementalitet ofte kammede over i mobning og krænkelser. Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til at ’sådan er filmbranchen’.”

”Den kultur er European Film College med sin nye ledelse og bestyrelse i gang med at tage et helt grundlæggende opgør med. Rapporten understreger, at et trygt, kreativt miljø for eleverne og et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne kræver klare værdier, der er kommunikeret, og en stærk ledelse, som elever og medarbejdere er trygge ved og tør henvende sig til. Det er præcis, hvad vi arbejder på at skabe,” siger Jørgen Ramskov.

Opgør med fortiden
Caroline Polke er tidligere elev på European Film College og nu en af talspersonerne for gruppen af elever, der er gået forrest i kritikken af filmhøjskolen.

For blot to dage siden sagde hun i et interview med Ekko, at det ligger hende meget på sinde at få en undskyldning. Den har hun nu fået, og det lader til, at filmhøjskolens ledelse og bestyrelse også har lyttet til hende og de andre tidligere elever i andre henseender.

Man vil nemlig starte en proces med at gøre European Film College mere til højskole og mindre til filmskole.

”Bestyrelse og den nye ledelse har sat gang i en proces væk fra konkurrencekulturen og hen mod en kultur med rod i højskoletanken. European Film College skal være en højskole med stor faglighed og passion for filmkunsten, men vi har nu et andet fokus på trivsel og tryghed i hverdagen,” slår Jørgen Ramskov fast i pressemeddelelsen.

”European Film College har indført et nyt værdisæt, et code-of-conduct for livet på skolen udviklet i samarbejde med elever og medarbejdere, og en og ny og forbedret kommunikation på alle planer. Hertil kommer et nyt forstanderpar med stærke rødder i både højskole- og filmmiljøet, som er kommet fint fra start. Det tegner godt – og dette opgør med fortiden er et vigtigt skridt på vejen frem.”

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.

21. juni 2021
Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov afløser Ole Christian Madsen som bestyrelsesformand.

30. juni 2021
Musiker Nikolaj Davidsen og filmklipper Åsa Mossberg ansættes som forstanderpar.

27. januar 2022
Bestyrelsen giver tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning.

© Filmmagasinet Ekko