Nyhed
21. okt. 2013 | 17:34

Filminstitut vil kun se dele af regnskab

Foto | uoplyst
2009 hos Zentropa: Peter Aalbæk Jensen tager sig en smilende skraber, mens Henrik Bo Nielsen docerer med en smøg i hånden. Siden er den joviale stemning gået fløjten. Til højre ses instruktør Jacob Thuesen.

Det Danske Filminstitut vil kun se bilag for fire millioner ud af Antichrists over 60 millioner store budget. Zentropa-ejeren Egmont er lukket som en østers.

Af Jacob Ludvigsen

I går annoncerede Peter Aalbæk Jensen, at han vil udlevere de bilag fra Antichrist, som Det Danske Filminstitut har forsøgt at få adgang til siden august.

Alligevel har Filminstituttet ikke i første omgang søgt indsigt i filmens samlede budget på 61,5 millioner, men kun det såkaldte ”overskridelsesbudget” på cirka fire millioner kroner. Det siger instituttets direktør Henrik Bo Nielsen.

”Vi tager ikke stilling til alle mulige delpåstande i notatet fra de centrale Antichrist-producere, for det er jo ikke et dokument, der gør andet end at skabe tvivl om, hvorvidt vi i sin tid fik en fyldestgørende forklaring på overskridelsesregnskabet. Og så er det selvfølgelig der, vi begynder,” forklarer han.

Det rigtige sted at begynde
Kernen i det interne Zentropa-notat, som udgangspunktet for hele sagen, er utilfredshed over bilag, som fik filmens budget til at gå over sine breder. Det betød, at den økonomiske ”reserve” – overskridelsesbudgettet, som blandt andet er finansieret af Filminstituttet – blev taget i brug.

Mistanken er, at bilagene ikke havde noget med selve filmproduktionen at gøre, og at Zentropa på den måde fik dækket irrelevante udgifter af det statsstøttede budget.

– Men Henrik Bo Nielsen, er I ikke nervøse for, at vi så aldrig kommer til bunds i sagen, hvis I kun søger indsigt i dele af det samlede budget?

”Vi mener, det er det rigtige sted at begynde. Vi skal sørge for, at der er rimelig sammenhæng mellem det, der er på bordet, og vores reaktion. Om vi så undervejs kommer til at finde ud af noget nyt, kan jeg naturligvis ikke vide.”

– Så man kan godt tænke sig, at I søger indsigt i andre dele af regnskabet?

”Det kan jeg ikke svare dig på. Vi må se, hvor undersøgelsen fører hen.”

– Men hvis overskridelsesbudgettet ser helt rent ud, vil vi måske aldrig få svar på, om der er er bund i mistanken. Vil Filminstituttet så ikke stå tilbage som taber?

”Jeg synes, det er en helt forkert måde at anskue det på at tale om vindere og tabere. Hvis der opstår en tvivl, har vi pligt til at undersøge på en rimelig måde,” om alt er i orden.”

For komplekst til en kop kaffe
Peter Aalbæk Jensen har flere gange sagt, at hans vrede ikke mindst skyldes, at Filminstituttet har pudset revisorer på ham uden at spørge ham over en kop kaffe, hvad de omtalte bilag dækker over.

Men Henrik Bo Nielsen mener ikke, man har kunnet klare denne sag over en kop kaffe.

”Vi har været i gang med at undersøge en række forhold omkring Zentropas regnskaber med Deloittes bistand siden engang i foråret,” siger han med henvisning til en undersøgelse af Zentropas fakturering af virksomhedens egne datterselskaber.

”Da denne her information tilgår os, udvider vi vores undersøgelse ved også at kigge på et overskridelsesregnskab på fire-fem millioner kroner. Det synes jeg er helt udramatisk.”

”Og i lyset af, at der allerede var mødeplaner mellem vores revisorer og Zentropa umiddelbart efter, vi fik fremlagt notatet, var den en helt rimelig måde at gøre det på. Vi har en pligt til at sikre, at dokumentationen er i orden, og det kan man ikke gøre over en kop kaffe og en sludder.”

Fristende synspunkter
– Selvom Peter Aalbæk nu vil lægge bilagene frem, fortsætter han de heftige personangreb på dig. Hvad synes du om det?

”Jeg har gjort mig umage for ikke at bidrage til at fjerne fokus fra en relativt banal dokumentationssag. Jeg er ikke blind for, at andre har ønsket sig at gøre det til et stort personligt drama, men jeg bidrager ikke til det. Selvom det da kan være fristende at have mange synspunkter i dette forløb.”

– Peter Aalbæk betinger sig tilsyneladende, at du skal erklæres inhabil i sagen. Skal du det?

”Det er helt op til min bestyrelsesformand (der i dag har udtalt, at Henrik Bo Nielsen ikke bliver erklæret inhabil, red.).”

– Netop din bestyrelsesformand, Joachim Malling, har appelleret til, at Zentropas medejer Egmont træder i karakter over for Peter Aalbæk Jensen. Synes du, at Nordisk Film og Egmont har svigtet i denne sag?

”Det har jeg ikke nogen mening om. De må vælge den måde at drive virksomhed på, som de synes er rigtig for dem.”

Tavs talsmand
Vi ville gerne have spurgt Egmonts administrerende direktør Steffen Kragh om, hvad han synes om Det Danske Filminstituts krav og om Peter Aalbæk Jensens gebærden.

Men Egmonts presseafdeling henviser til, at Nordisk Films direktør, Allan Hansen, er koncernens talsperson på alt, hvad der vedrører filmområdet. Allan Hansen er dog en tavs talsmand, for samtidig meddeler presseafdelingen, at heller ikke han har noget at tilføje for nuværende.

Allan Hansen har i en baggrundssnak med Radio24syv konstateret, at bilagene på et tidspunkt ville komme for en dag, men samtidig har han i en officiel meddelelse bakket Peter Aalbæk Jensen op.

Læs hele de tre Zentropa-produceres notat, som er anledningen til hele sagen.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko