højskolesagen
31. maj 2021 | 14:04 - Opdateret 31. maj 2021 | 15:52

Elever kræver højskolebestyrelses afgang

Foto | uoplyst
Tre talspersoner for en stor gruppe tidligere elever på European Film College i Ebeltoft anklager filmhøjskolens bestyrelse for at tænke mere på sig selv end eleverne og skolen.

”Bestyrelsen mangler en elementær forståelse for omfanget af den skade, som disse overgreb påfører deres ofre,” skriver tidligere elever på European Film College og kræver hele bestyrelsens afgang.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Konflikten mellem bestyrelsen på European Film College og de 57 elever, som har skrevet et klagebrev, er i dag blevet voldsomt optrappet.

Eleverne har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de kræver bestyrelsens afgang. Læs hele pressemeddelelsen nederst i artiklen!

”Vi erklærer hermed vores mistillid til bestyrelsen såvel som ledelsen af Den Europæiske Filmhøjskole,” skriver Caroline Polke, Nicklas Jakobsen og Jonas Mirza på vegne af en sammenslutning af tidligere elever.

”Vi har ikke længere tillid til, at de kan skabe de nødvendige forandringer på Den Europæiske Filmhøjskole, der skal løse de kulturelle og institutionelle problemer, som plager skolen.”

”Vi ser derfor ingen andre muligheder end at kræve bestyrelsens afgang. Der må derfor vælges en ny bestyrelse med nye medlemmer, som er opgaven og ansvaret voksent.”

Endnu et svigt
Baggrunden for pressemeddelelsen er det fem sider lange svar, som højskolens bestyrelse sendte til eleverne for fire dage siden.

Her beklagede bestyrelsen – der blandt andet tæller formand Ole Christian Madsen og forkvinde for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl – at skolen havde manglet ”værktøjer” til at håndtere krænkelsessager, men man gav ikke eleverne en uforbeholden undskyldning.

Tværtimod fremhævede bestyrelsen, at man havde været uvidende om en lærers krænkelser, og at ledelsen reagerede hurtigt, da man modtog elevklager i februar 2020.

Men det svar er de tidligere elever langt fra tilfredse med.

”Vi må desværre konstatere, at det på trods af vores forhåbninger ikke har givet anledning til selvransagelse hos bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole at have modtaget et underskrevet brev fra 57 elever (og tre fra et universitet i Texas), som kræver en uforbeholden undskyldning for seksuelle krænkelser og ledelsesmæssige svigt,” skriver repræsentanter for de tidligere elever.

”Det står nu klart for os, at bestyrelsen ikke tager deres ledelsesmæssige ansvar seriøst, og at de ikke anerkender fejlene begået på ledelsesplan. Derfor mener vi, at svaret blot er endnu et svigt i en lang række af svigt over for eleverne.”

”Bestyrelsen mangler en elementær forståelse af omfanget af den skade, som disse overgreb påfører deres ofre samt en forståelse for eget ansvar. Det er beskæmmende, at ledelsen ikke anerkender eller forstår dybden af skolens problemer og deres ansvar. Det skuffer os dybt.”

Tavshedskultur
Den nuværende ledelse med midlertidige forstander Klaus Hansen i spidsen har sat en række initiativer i gang for at kunne forebygge og behandle krænkelser. Blandt andet har man iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som går fem år tilbage og varetages af Sex & Samfund.

Men det viser ifølge elevgruppen, at højskolen ikke har forstået problematikken.

”Problemerne på Den Europæiske Filmhøjskole handler desværre ikke blot om sex og krænkelser,” lyder det i pressemeddelelsen.

”Rodproblemet er derimod, at måden hvorpå ledelsen forvalter sin magt har skabt en tavshedskultur, hvori krænkelser opstår og kan fortsætte uden konsekvenser og ansvarstagen. Hvor elever ikke høres, men fejes ind under gulvtæppet. Hvor advarselstegn ignoreres, eller endnu værre: Slet ikke opdages.”

Klynger sig til magten
Bestyrelsen og især Klaus Hansen har angrebet Ekko, der i februar startede dækningen af højskolesagen i #87 og har fulgt op med en række artikler på hjemmesiden. Højskolen har beskyldt magasinet for med ”fejlbehæftede påstande” at bidrage til ”misinformation og stigmatisering af højskolen”.

De tidligere elever mener imidlertid, at ledelsen og bestyrelsen tænker mere på sig selv end eleverne.

”Vi mener, at bestyrelsens og ledelsens katastrofale og bizarre håndtering af krænkelsessager på skolen er sket, fordi fokus har været på at bibeholde egne positioner og status quo frem for på elevernes og skolens ve og vel.”

”Bestyrelsens mangel på at gøre den absolutte minimum-indsats – at erkende problemerne og give en uforbeholden undskyldning – gør det umuligt for os at have tillid til den nuværende bestyrelse og administration.”

De tidligere elever mener ikke, at bestyrelsen kan løse problemerne, når de ”ikke engang anerkender deres egen rolle og ansvar, og når de nægter at undskylde for, at elever er blevet krænket på deres vagt”.

I pressemeddelelsen indkalder Caroline Polke, Nicklas Jakobsen og Jonas Mirza alle tidligere, nuværende og fremtidige elever på European Film College til et videomøde på søndag kl. 14.

De tidligere elevers pressemeddelelse:

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

© Filmmagasinet Ekko