Prima Ballerina
31. maj 2024 | 16:27

Kurator indstiller Saunders til konkurskarantæne

Foto | Kromann Reumert

59-årige Valerie Edwina Saunders er gået konkurs med syv forskellige selskaber i løbet af hendes 25 år i dansk film. 

Prima Ballerina-producenten har udvist groft uansvarlig forretningsførelse, og der er grundlag for at rejse et personligt erstatningskrav mod Valerie Edwina Saunders.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Producenten bag det skandaleramte storfilmprojekt Prima Ballerina er gået konkurs med to filmselskaber inden for blot fem måneder.

Valerie Edwina Saunders har tre andre filmselskaber – Metropolitan International Rights ApS, Zebra Animation Studios ApS og holdingselskabet TMFC Holding ApS – men det er langt fra sikkert, at hun kan fortsætte med at være direktør for dem.

Kurator for konkursboerne JFX ApS og The Metropolitan Film Corp, Teis Gullitz-Wormslev fra Kromann Reumert, har nemlig indstillet, at skifteretten indleder en sag om konkurskarantæne mod Saunders.

”Hvis skifteretten imødekommer min anmodning, skal der køres en sag om konkurskarantæne. Direktøren skal have en advokat, og når der er udvekslet de sædvanlige processkrifter, vil sagen blive berammet i skifteretten,” siger Teis Gullitz-Wormslev og fortsætter:

”Vi indstiller til tre års karantæne, som er den maksimale periode under de gældende regler. Hvis direktøren bliver dømt, kan vedkommende ikke agere som ledelse i et kapitalselskab. Og hvis direktøren alligevel gør det, vil det være med personligt ansvar.”

Valerie Edwina Saunders vil dog have den ekstra mulighed at indsætte andre personer på ledelsesposterne i sine selskaber. Men med en karantæne vil det uundgåeligt blive sværere at skaffe penge til Prima Ballerina og dermed gøre filmen færdig.

På en kunstnerisk mission
I forbindelse med mødet i Sø- og Handelsretten den 23. maj sagde Valerie Edwina Saunders, at hun forventede, at filmen kunne være færdig i slutningen af året.

Der er dog intet, som tyder på, at hun har haft pengene til at gennemføre filmproduktionen, hvor omkring 50 filmfolk blev ansat i sommeren 2024.

Et budget på i omegnen af 50 millioner kroner er blevet nævnt, men efter blot fem optagedage stoppede optagelserne, fordi filmarbejderne ikke fik udbetalt løn, og eksterne leverandører ikke var blevet betalt.

Om udsigten til en konkurskarantæne skriver Saunders i dag i en sms til Ekko: ”Det gør ondt, hvis det kommer dertil, men livet går videre. Jeg har en kunstnerisk vision, som jeg kan og skal udføre.”

Hinsides håbløshedspunktet
Ekko har af en kilde fået adgang til kreditorinformationen. Her anfører kurator, at Valerie Edwina Saunders har ”udvist groft uforsvarlig forretningsførelse”.

Det har hun gjort ved at tage ”uacceptable” økonomiske risici og påføre sit selskab JFX ApS gældsforpligtelser langt ud over ”håbløshedspunktet”.

Kurator skriver også, at Saunders har brudt bogføringsloven, idet der ikke i selskabet har været bogføring siden 30. juni 2022. Der er samtidig foretaget transaktioner, som fremstår i strid med selskabsloven.

I november 2023 blev der overført 142.750 kroner fra JFX ApS’s bankkonto til The Metropolitan Film Corp, angiveligt for at undgå, at pengene ville gå tabt for direktøren i den forestående konkurs.

Endelig har Valerie Edwina Saunders aktivt modarbejdet kurators undersøgelser under konkursbehandlingen, blandt andet ved at undlade at give ham adgang til relevant materiale, skriver Teis Gullitz-Wormslev.

Ved gennemgangen af selskabets bankkontoudtog konstaterer kurator, at der er en række betalinger, som ”på det foreliggende grundlag ikke fremstår forretningsmæssigt begrundede”. 241.000 kroner er således overført til STAY Apartments, som udbyder hotellejligheder.

Hvis nogle af betalingerne er af privat karakter og altså ikke har noget med selskabet at gøre, vil det være i strid med selskabsloven.

Det får kurator til at konkludere, at gældsstiftelsen JFX ApS ”potentielt kan danne grundlag for at rejse erstatningskrav mod direktøren”. Det betyder i praksis, at skifteretten kan rejse et krav på over fem millioner kroner, som Saunders privat skal betale.

En god sælger
I det nye nummer af Ekko bringer vi en større artikel om Valerie Edwina Saunders’ højst aparte karriere, hvor nogle af landets store kulturinstitutioner har indgået i samarbejde med producenten og instruktøren på falske forudsætninger.

Hun fik i slutningen af 90’erne støtte af Filminstituttet til balletdokumentaren Cowboy & Angel, da hun hævdede at have tilsagn fra personer, som imidlertid ikke anede noget om projektet.

Hun misinformerede angiveligt Zentropa om det reelle budget for krigsfilmen Into the White, som blev optaget i Norge og var på nippet til at kuldsejle selskabet økonomisk.

I 2016 kontaktede hun DR og indgik en aftale om en animationsserie baseret på Ida Jessens elefant-børnebog Carl. En instruktør lavede to måneders forarbejde på serien, men det viste sig, at Saunders ikke havde betalt Gyldendal for rettighederne.

”Hun virkede professionel, fordi hun brugte mange tekniske udtryk. En god sælger. Men hun blev ved med at udsætte, og når jeg gik hende på klingen og spurgte til detaljer, havde hun ikke styr på noget,” siger en kilde fra DR.

Drømmeprojektet er Prima Ballerina, som har været under opsejling i omkring tyve år. Sidste sommer går filmen endelig i optagelse, men tilsyneladende uden, at der er nogen penge af betydning til at finansiere den dyre produktion.

Valerie Edwina Saunders er blevet forelagt kritikken i artiklen og er uenig i udlægningerne af hendes ageren.

Skandaliseret advokat
Det vides stadig ikke, om der nogensinde har været væsentlige investorer bag Prima Ballerina. Det vides heller ikke, hvor de penge, som trods alt er blevet betalt undervejs i forbindelse med produktionen, er kommet fra.

Den 25. april ansøgte Saunders Sø- og Handelsesrettens skifteret om, at selskabet The Metropolitan Film Corp blev rekonstrueret for at undgå konkurs. Hun bad ifølge Ekkos kilder om, at Nicolai Dyhr fra advokatselskabet Horten blev udpeget som rekonstruktør.

Dyhr optræder i TV 2-dokumentarserien Den sorte svane, hvor han – filmet af et skjult kamera – siger, at han i sit arbejde er villig til at lukke øjnene for økonomisk kriminalitet, hvis man udpeger ham som kurator for sit konkursbo.

Serien sætter også Dyhr i forbindelse med erhvervsmanden Martin Malms konkursramte selskaber, der har udstedt falske fakturaer som led i en kriminel hvidvask.

Valerie Edwina Saunders skriver til Ekko, at hun ikke kendte Nicolai Dyhr. Det var advokatfirmaet Horten, som foreslog ham, fordi han er erfaren på området.

”Antagelsen af Dyhr skete selvsagt, inden dokumentaren Den sorte svane blev offentliggjort,” skriver Saunders.

Velansete filmfolk bakker op
Trods udfordringerne er der stadig velanskrevne filmfolk, som bakker op om Saunders.

”Det her er et vidunderligt og meningsfuldt projekt. Det ligger os meget på hjerte. Valeries og mit. Jeg ser frem til at komme videre og færdiggøre filmen med hende,” skriver De andres liv-fotografen Hagen Bogdanski om Prima Ballerina i en mail.

Michael Sandager, tidligere producer i dvd-firmaet Dicentia, optræder fortsat som associate producer i Saunders’ Zebra Animation Studios.

”Jeg er bekendt med situationen og ser frem til, at denne sag får en afslutning, og at der findes en løsning for alle,” skriver han til Ekko.

Kommentarer

Saunders i nyt Ekko

I den nye nummer af Ekko fortæller vi historien om producenten og instruktøren Valerie Edwina Saunders.

Hun har trods en række konkurser og skandaler præsteret at overleve 25 år i dansk film.

Få en filmgave, når du tegner abonnement.

Bestil magasinet her og få det tilsendt.

Magasinet er på vej ud i løssalg over hele landet.

Abonnenter kan også læse bladet digitalt.

© Filmmagasinet Ekko