Nyhed
04. feb. 2015 | 09:40 - Opdateret 06. feb. 2015 | 09:59

Lukning skaber vrede på Filmskolen

Foto | Suste Bonnén
”Med ubehagelige beslutninger er det mest konstruktivt, at man som chef påtager sig den opgave,” siger Vinca Wiedemann som svar på kritikken af, at hun har handlet hen over hovedet på Filmskolens elever og lærere.

Rektor Vinca Wiedemann er kommet i stormvejr efter at have nedlagt flerkamerainstruktør-uddannelsen, som er en del af Arne Bros succesfulde dokumentarafdeling.

Af Claus Christensen

Det var ventet, at der ville ske store forandringer, da Vinca Wiedemann 1. marts 2014 blev ansat som rektor på Den Danske Filmskole. Hun afløste Poul Nesgaard, som igennem 21 år havde stået i spidsen for skolen og sikret kontinuitet, men også konservatisme.

Et halvt år efter ansættelsen godkendte Kulturministeriet, at skolens manuskriptuddannelse blev udvidet fra to til fire år. Det var et populært tiltag og en triumf for Vinca Wiedemann, som har styrkelsen af historierne i dansk film som en af sine mærkesager.

Glæden blev ikke mindre, da den populære filmkonsulent Kim Leona to måneder senere blev udpeget som leder af den nye manuskriptuddannelse.

Rektorens nye tiltag er derimod ikke blevet mødt med udelt begejstring. Hun har nemlig valgt at nedlægge en af skolens linjer, den fireårige flerkamera-uddannelse, der er en del af Arne Bros succesfulde dokumentarafdeling og betragtes som skolens kunstneriske laboratorium.

Frem for at gå ud i verden med et enkelt kamera som en traditionel dokumentarinstruktør opsætter instruktøreleverne scener og situationer foran flere kameraer som i et tv-studie, men med en langt mere individuel og eksperimenterende tilgang. Typisk arbejder eleverne i krydsfeltet mellem iscenesættelse og virkeligheden.

Det er herfra Bodil-vinderen Christian Sønderby Jepsen (Testamentet) er blevet uddannet. Og senest har Alexander Linds sanselige tvillingeportræt Carl & Niels været udtaget til verdens førende dokumentarfestival IDFA og vundet talentprisen på Nordisk Panorama. På All Time Shortlist ligger Mette Carla Albrrechtsens XY Anatomy of a Boy, der er et godt eksempel på en afgangsfilm på uddannelsen.

Udviklingen løber fra uddannelse
Flerkamerauddannelsen er den ene fagretning på tv-uddannelsen, som blev oprettet i 1992. Hvert andet år uddannes tre såkaldte tv-studieproducere, men Vinca Wiedemann mener, at medieudviklingen er løbet fra uddannelsen.

”Selve tv-studieproduceruddannelsen blev oprettet ud fra en forestilling om, at flerkamera-studieproduktion med tiden ville udvikle sig til at blive en dominerende produktionsform,” skriver rektoren på Filmskolens hjemmeside og fortsætter:

”Med årene har medieudviklingen imidlertid vist sig at gå i en anden retning. Teknologisk set er datidens tunge studiekameraer og kæmpe kontrolrum blevet afløst af langt mere raffineret produktionsudstyr, der nemmere kan flyttes fra studiet ud i virkelighed, og af digitale redigeringsmetoder, der i vid udstrækning har erstattet live-redigeringen.”

Vinca Wiedemann medgiver dog i sit åbne brev, at uddannelsen har ”en høj kunstnerisk kvalitet” og ”fostret mange store talenter”. Men hun understreger, at visuelle eksperimenter fremover skal have ”en mere central placering i undervisningsplanerne” på alle Filmskolens linjer.

900 protester på Facebook
Beslutningen har fremkaldt protester blandt eleverne, og et møde på Den Danske Filmskole i mandags, hvor Vinca Wiedemann forklarede baggrunden for lukningen, lagde ikke en dæmper på utilfredsheden.

Elever på Filmskolen har oprettet Facebook-siden ”Red dokumentar-uddannelsen på Den Danske Filmskole”, som på bare et døgn har fået over 900 medlemmer. Siden indeholder en underskriftsindsamling samt en række frustrerede og bekymrede opslag.

En af bidragyderne er Jesper Dalgaard, elev på Filmskolens tv-tilrettelæggerlinje, som er den anden fagretning på tv-uddannelsen og udklækker seks instruktører hvert andet år.

”Vi savner at se en grundig kvalifikationsundersøgelse af uddannelsen, der bør være af så drastisk en beslutning,” skriver Jesper Dalgaard i en mail til Ekko.

”Det eneste, jeg har hørt, er ordet ’brancherelevans’. Vi har ikke set en handleplan og dybere vision for, hvad man gør nu, når man fjerner en så unik, progressiv, kunstnerisk og eksperimenterende uddannelseskonstruktion, hvor resultaterne er slående.”

”Det er værd at nævne, at de ni uddannede instruktører fra hver årgang på tv-uddannelsen har kompetencer til at dække en enorm stor berøringsflade og oplever høj efterspørgsel. Hvis det er titlen ’flerkamerainstruktør/studieproducer’, man synes er forældet, må man invitere grundlæggerne af uddannelsen og eksperter til dialog,” skriver Jesper Dalgaard, der er kendt på Ekko Shortlist for Dicte.

Skal sikre fornyelse
Det fremgår på Facebook-siden, at eleverne arbejder på en klageskrivelse til Kulturministeriet og er ved at planlægge et åbent debatmøde på Filmskolen torsdag kl. 19.

Vinca Wiedemann erkender, at de voldsomme reaktioner gør indtryk, selvom det ikke får hende til at fortryde sin afgørelse.

”Det gør sgu da indtryk, og det er min opgave at åbne mig over for den frustration, som det her har skabt. Eleverne udtrykker deres stærke behov for at udforske filmsproget og skabe et personligt udtryk, og det bestyrker mig i, at det er noget, der skal gælde på hele skolen – ikke bare på en enkelt linje.”

Rektoren understreger, at de initiativer, hun foretager som led i sin strategi, handler om at styrke de kunstneriske elementer for alle på skolen.

”Selvfølgelig er det et tab at lukke en linje, og det kan ikke være anderledes, når man vil forandre. Min overordnede opgave er at sikre, at Filmskolen bidrager til at skabe fornyelse i dansk film ved at tilbyde aktiviteter, hvor behovet er størst.”

Så du ser på, hvad der vil være godt for filmbranchen?

”Nej, jeg ser på, hvad der ville være godt for fornyelsen af dansk film. Det er det, Filmskolen er sat i verden for at bidrage til. Vi skal skanne professionen og se, hvad den har behov for. Der har for eksempel været et skrigende behov for at styrke manuskriptuddannelsen, ligesom vi har et kæmpe problem med production design i dansk film. Derfor har jeg ansat den anerkendte production designer Jette Lehmann på skolen.”

Flytter du penge fra ét område til et andet på Filmskolen?

”Nej, sådan hænger det ikke sammen.”

Men hvad får du så ud af lukningen?

”Jeg står jo som offentlighedens garant for, at vi bruger ressourcerne optimalt. Jeg har ikke noget overblik over, hvor mange penge vi sparer på sigt, men min opgave er at se på, om vi har de rigtige uddannelser, og så skal jeg se på, hvordan vi kan gøre dem bedre. Det er prioritering på to forskellige niveauer.”

Kunstnerisk fyrtårn
De oprørte elever har offentliggjort et fortroligt brev fra 10. december 2014, hvor Vinca Widemann anmoder Kulturministeriet om tilladelse til at nedlægge flerkamera-uddannelsen.

I brevet fremgår det, at Wiedemann blot har taget fem mennesker i ed, før hun traf sin beslutning: to personer fra Filmskolens eksterne rådgivningspanel, to chefer fra TV 2 og en tv-producent.

Vinca Wiedemann indrømmer, at hun helt bevidst har undgået at inddrage lærerstaben eller eleverne eller for den sags skyld foretage en officiel undersøgelse af flerkamera-uddannelsen.

”Med ubehagelige beslutninger, der gør ondt på kort sigt, er det mest konstruktivt, at man som chef påtager sig den opgave,” siger hun til Ekko.

”Jeg tror aldrig, at jeg var blevet enig med Filmskolen, og det kunne være blevet en enormt opslidende debat. Nu er det mig, der står på mål for denne beslutning, men når det er sket, så er vejen videre en åben og kreativ proces, hvor alle skal involveres.”

Men der er nogle, som efterlyser en større plan fra din side med lukningen?

”Hvis jeg kom med en færdig plan, havde jeg topstyret på en ubehagelig måde. Så havde jeg ikke inddraget alle de kreative kræfter, der skal til for at bygge Filmskolen i fremtiden. Selvfølgelig har jeg en masse idéer, og vi er da også allerede gået i gang med det i lærergruppen.”

Faren til flerkamerainstruktør-uddannelsen, Arne Bro, er en af skolens mest populære undervisere. Hvad tænker du om at tage livet af hans hjertebarn?

”Det har da været en helt vild hård proces. Arne er jo min prorektor og allernærmeste rådgiver ud i filmkunstneriske spørgsmål. Men da jeg startede som rektor, sagde han: ’Husk nu, vi behøver ikke være enige.’ Det her er så en af de ting, vi ikke har været enige om. Alligevel bakker han mig op og arbejder loyalt på at få de kvaliteter, som flerkamerauddannelsen rummer, ud på hele skolen. Han er et kunstnerisk fyrtårn på Filmskolen.”

Ekko har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Arne Bro.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko