højskolesagen
16. maj 2021 | 16:21 - Opdateret 18. maj 2021 | 14:36

Midlertidig formand på skandaleramt højskole

Foto | uoplyst
Forstander Ellen Riis og bestyrelsesformand Ole Christian Madsen har afvist kritikken af European Film College i forbindelse med flere krænkelser, men nu er førstnævnte væk og sidstnævnte sygemeldt.

European Film College slår forstanderstilling op og har udpeget Søren Kjær som konstitueret formand for bestyrelsen, hvor Ole Christian Madsen har været sygemeldt i over en måned.

Af Frederik Hoff

”Åbenhed” er en af European Film Colleges tre kerneværdier ifølge højskolens Code of Conduct, der blev nedfældet efter skandalen med en grænseoverskridende lærer.

Men i den seneste måned har skolens bestyrelse næsten været lige så lukket som Fort Knox. Man har afvist at svare på kritik, og da Ekko den 13. marts spurgte, om Ole Christian Madsen stadig var formand, fik vi heller ikke noget svar.

Nu viser det sig, at instruktøren siden 11. april har været sygemeldt med covid-19, og at næstformand Søren Kjær har fungeret som formand.

I opslaget for stillingen som forstander, der blev offentliggjort den 13. maj, er Søren Kjær opført som ”konstitueret formand”.

Det er normalt en betegnelse, som bliver brugt, når bestyrelsesformanden er trådt tilbage, og man har brug for en midlertidig formand, inden en ny er fundet.

Men det afviser Søren Kjær.

”Han er formand, jeg er bare fungerende formand. Det er midlertidigt,” siger Søren Kjær, der har været skoledirektør, indspilningsleder på Nils Malmros-film og tidligere bestyrelsesformand på Det Danske Filminstitut.

– Har Ole Christian Madsens fravær noget at gøre med, at han har bakket forstander Ellen Riis op, som endte med at gå af med øjeblikkelig virkning?

”Han er syg.”

– Hvornår vil du tro, at han vender tilbage?

”Det vides ikke.”

– Betyder det, at han ikke skal være med til at vælge ny forstander?

”Hvis Ole Christian er rask til den tid, deltager han naturligvis.”

Talte usandt
Ole Christian Madsen har fra starten stillet sig uforstående over for, at Ekko dækkede højskolesagen. Og han har hele vejen igennem stået last og brast med sin forstander Ellen Riis.

Han gør i januar 2021 straks klart, at Ellen Riis efter hans opfattelse har behandlet sagen med en krænkende lærer, som vi kalder Diego, efter bogen. Hun har handlet hurtigt og resolut afskediget læreren.

Senere bliver det dog dokumenteret, at Ellen Riis’ udtalelser til Ekko ikke stemmer overens med sandheden. På et møde med den krænkede, nittenårige elev forsøgte hun at tale sagen ned og rådede eleven til at undgå at være på tomandshånd med læreren.

Da eleven stod fast, henviste Ellen Riis hende til en ekstern psykolog for, at forstanderen kunne få en professionel vurdering. Det er et brud på en psykologs tavshedspligt.

En erhvervspsykolog og forfatter til bog om #MeToo kalder sagen et skoleeksempel på dårlig ledelse.

Elever vrede på bestyrelse
Den 26. marts dukker en ny sag op med en kvindelig elev på det nuværende højskolehold. Hun har følt sig udsat for en fysisk krænkelse af en anden elev og søgte i efteråret 2020 hjælp hos Ellen Riis, men oplevede ikke, at hun blev taget alvorligt.

Få timer efter Ekkos henvendelse om denne sag til Ellen Riis meddeler hun skolens elever, at hun vil træde tilbage til sommer.

Fire dag senere giver Ole Christian Madsen og den øvrige bestyrelse i en pressemeddelelse deres fulde opbakning til Ellen Riis.

”Jeg er ked af, at Ellen Riis ikke ønsker at fortsætte som forstander på Den Europæiske Filmhøjskole. Ellen har styret skolen med sikker og kærlig hånd,” udtaler Ole Christian Madsen.

Bestyrelsen kalder i pressemeddelelsen Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”. Samtidig fremhæver man forstanderen som ”en vellidt, kompetent, engageret og fagligt dygtig leder af skolen, som har nydt stor opbakning hos både elever, lærere og personale”.

Tidligere lærer Pia Bovin og en række elever, der er stået frem og har fortalt om krænkelsessager på skolen, oplever pressemeddelelsen som et angreb på dem.

”De burde undskylde, men de gør det modsatte. I stedet for at erkende, hvor mange elever lærerens adfærd er gået ud over, bruger de hele pressemeddelelsen på at beskytte den leder, der lod det ske,” siger hollandske Bobbie Müller, der er tidligere elev og har været en slags ambassadør for skolen.

”Oven i købet angriber bestyrelsen eleverne igennem Ekko, hvor vi har fået mulighed for at tale. Det er meget smertefuldt at se, hvor langt de går for at redde sig selv.”

Trækker i arbejdstøjet
Kritikken af bestyrelsen bliver offentliggjort den 11. april. Det er samme dag, som Ole Christian Madsen lader sig sygemelde, og Søren Kjær overtager roret, uden at det bliver meldt ud til offentligheden.

Indtil da har Ole Christian Madsen udtalt sig på vegne af bestyrelsen, men nu svarer man samlet som ”Bestyrelsen”.

”Vi er nu i arbejdstøjet og vil i de kommende måneder lægge os i selen for at få en bedre kultur på skolen og bedre og mere tydelige procedurer omkring oplevede krænkelser,” skriver bestyrelsen i en mail til Ekko.

Ifølge Ekkos kilder er det bestyrelsesmedlem og forkvinde for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, der efter besøg på højskolen har stillet sig i spidsen for at stoppe krænkelseskulturen.

Den 12. april meddeles det, at Klaus Hansen er valgt som ”konstitueret forstander”, og at manuskriptforfatter Simon Weil fra bestyrelsen indtræder som foreløbig viceforstander.

Slingrekurs
I pressemeddelelsen fra den 30. marts oplyste bestyrelsen, at man ville ”i samarbejde med Ellen Riis skabe en god proces frem mod at finde en ny forstander”. Men i meddelelsen fra 12. april om Klaus Hansens tiltræden bliver Ellen Riis forbigået i tavshed.

Nogle dage senere lægger bestyrelsen en ny meddelelse på højskolens hjemmeside, hvor man forklarer, hvad der er sket, og understreger, at ændringerne er sket i enighed med Ellen Riis.

”I kølvandet på Ellens beslutning om at stoppe som forstander har bestyrelsen sammensat en ny ledelse for skolen og implementeret en række tiltag, som skal sikre, at der er fokus på at skabe gode rammer og tryghed for elever, lærere og ansatte, så vi kan fastholde skolens unikke position som et af verdens bedste filmgrundkurser,” står der i meddelelsen.

”Dette har vi gjort i et tillidsfuldt samarbejde med Ellen, og både bestyrelsen og Ellen er tilfredse med den løsning,” tilføjer bestyrelsen.

Ekko har forsøgt at få bestyrelsen til at forklare slingrekursen, men man ønsker ikke at stille op. Klaus Hansen har ved sin tiltræden givet interview, men han vil ikke forholde sig til fortiden. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Christian Madsen.

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand. 

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021 
Stillingen som forstander slås op.

© Filmmagasinet Ekko