Nyhed
19. mar. 2016 | 22:29 - Opdateret 21. mar. 2016 | 09:30

Skærpet tilsyn med Zentropa omstødes

Foto | Morten Hesseldahl
Zentropa-bossen Peter Aalbæk Jensen hængte et stort ”Zentropa under skærpet tilsyn”-banner op på muren til selskabets kantine for at gøre Det Danske Filminstitut og dets direktør til grin.

Peter Aalbæk Jensen bebuder erstatningssag på omkring 1,5 millioner kroner, efter at Justitsministeriet har underkendt Det Danske Filminstituts ”skærpede tilsyn” af Zentropa.

Af Claus Christensen

Konflikten mellem Det Danske Filminstitut og Zentropa tog i går en overraskende drejning.

Zentropa har fået medhold i sin klage over, at selskabet siden 26. maj 2014 har været under ”skærpet tilsyn”. Det viser sig, at Det Danske Filminstitut har begået en procedurefejl, fordi man ikke har givet Zentropa mulighed for at komme med bemærkninger, inden afgørelsen blev truffet.

”Som følge af, at Det Danske Filminstitut har tilsidesat en væsentlig retsgaranti i forbindelse med sagsbehandlingen, finder Justitsministeriet, at tilkendegivelsen af 26. maj 2014 ikke burde have været afsendt, og at tilkendegivelsen – i alle tilfælde – er uden retsvirkning.”

Så klar er talen fra Justitsministeriet, der har behandlet klagen, da Kulturministeriet, hvorunder Det Danske Filminstitut hører, er blevet erklæret inhabil. Justitsministeriet har samtidig bestemt, at Zentropa skal have fuld aktindsigt i det kommissorium, der ligger til grund for det skærpede tilsyn.

Statens håndlangere
Det er anden sag, som Det Danske Filminstitut taber inden for få måneder. 25. november 2015 fik Filminstituttet afvist sin klage til Resvisornævnet over Zentropas revisorer JS Revision, fordi den ikke var ”tilstrækkelig konkretiseret”.

Zentropas direktør Peter Aalbæk Jensen er naturligvis glad for Justitsministeriets vurdering, men han raser mod Det Danske Filminstitut.

”Zentropa har med en juridisk og en økonomisk medarbejder været oppe imod Kammeradvokatens mange jurister til flere tusinde kroner i timen og hele Filminstituttet. Havde det været et mindre filmselskab, så ville det være lagt ned,” siger han til Ekko og fortsætter:

”Det skærpede tilsyn, som nu er blevet erklæret ulovligt, vil jeg tippe på har kostet os 1,5 millioner kroner. Vi har måttet ansætte en ekstra medarbejder for at eksekvere det, og det er helt vildt, hvad vi har brugt af tid på det. Så det er skræmmende, at statens håndlangere agerer ulovligt.”

– Men er det ikke bare en juridisk spidsfindighed, som Justitsministeriet fører frem?

”Nej, det er en overtrædelse af almindelig anstændighed.”

Filminstituttet ærgrer sig
De skrappere vilkår for Zentropa blev indført, da revisorfirmaet Deloitte i en stikprøveundersøgelse konkluderede, at der var rod i selskabets regnskaber.

Undersøgelsen blev iværksat, fordi BT var kommet i besiddelse af et internt Zentropa-notat, der antydede, at Zentropa havde lagt irrelevante udgifter ind under produktionsbudgettet til Lars von Triers Antichrist.

”Zentropa skal redegøre for en række ting, der skal overbevise os om, at der er forbedringer i økonomi-administrationen,” sagde Filminstituttets direktør, Henrik Bo Nielsen, til Ekko, da han offentliggjorde sanktionen mod selskabet.

Næsten to år senere viser det sig, at det skærpede tilsyn ikke kom i stand på et lovligt grundlag. Justitsministeriet skriver også, at Zentropa bør have fuld aktindsigt i det kommisorium, der ligger til grund for Deloittes rapport.

Hvor stort et nederlag er det her for dig og Det Danske Filminstitut, Henrik Bo Nielsen?

”Det er slet ikke sådan, jeg gør tingene op. Men det er utroligt ærgerligt, at Justitsministeriet er kommet frem til, at vi skulle have meddelt os på en anden måde. Men selve substansen – at vi efter Deloittes rapport begyndte at holde bedre øje med, hvordan filmstøtten bliver forvaltet – er uændret. Den har Justitsministeriet ikke taget stilling til.”

– Hvad vil I nu gøre?

”Vi vil tage en snak med Zentropa lige efter påske, og så vil vi se på, hvordan vi kan tilrettelægge et tilsyn, som er både korrekt og passende i forhold til sagens substans. Vi har naturligvis ikke haft noget andet ønske end at følge bogen, men det råd, vi fik fra Kammeradvokaten, var altså forkert.”

– Så det er Kammeradvokatens skyld?

”Jeg ved ikke, om det er nogens skyld, men det er naturligvis i sidste ende Filminstituttets ansvar. For os var det her en stor og kompleks sag. Derfor har vi været meget grundige i, hvordan processen skulle tilrettelægges. I staten har man pligt til at søge råd ved Kammeradvokaten. Det har vi gjort. Og hvis jeg havde fået det råd, at jeg skulle sende sagen til høring, så havde det jo bare kostet fjorten dage i en sag, der har varet i årevis.”

Erstatningssag på vej
Peter Aalbæk Jensen mener, at både Henrik Bo Nielsen og Filminstituttets bestyrelsesformand, Joachim Malling, burde aflevere deres opsigelse, fordi de ”har forsøgt at tromle et filmselskab ned uden retsmæssigt grundlag”.

– Peter Aalbæk, er det ikke ved at være på tide at bilægge konflikten?

”Nej, nu hvor vi har fået Justitsministeriets ord for, at Filminstituttet har handlet forkert, så kan jeg love dig for, at vi ikke stikker piben ind. Det her er den ultimative krigserklæring. Vi forbereder en erstatningssag mod Filminstituttet.”

– Hvor mange penge kræver I? 1,5 millioner?

”Det er mit bud, men nu skal vi regne på det. Jeg undrer mig virkelig over, hvad Filminstituttet har gang i med dette show, som – tror jeg – snart har kostet dem fire millioner kroner.”

– Filminstituttet vil indbyde jer til møde efter påske. Kommer I til det?

”Indtil Det Danske Filminstitut har beklaget deres ulovlige adfærd, nægter vi at have en dialog med dem. Og der kommer til at ske ting og sager efter påske. Jeg kan ikke sige mere, men vi vil annoncere det 1. april.”

Zentropa har forbedret sig
Henrik Bo Nielsen vil gerne beklage fejlen, som Filminstituttet har begået. Men hverken han eller Joachim Malling har tænkt sig at drage personlige konsekvenser af sagen. De mener heller ikke, at det skærpede tilsyn nødvendigvis skal bortfalde.

”Der er mange ting, som er kommet til at køre fornuftigt i Zentropas regnskabsaflæggelse, efter at vi strammede op. Det vil vi gerne holde fast i,” siger Henrik Bo Nielsen.

”Justitsministeriet skriver, at man ikke har taget stilling til, hvilke konsekvenser afgørelsen skal have for de konkrete filmprojekter. Det bliver så vores opgave, og det kan jeg ikke sige noget om endnu,” siger han.

Substansen er uændret
Filminstituttets bestyrelsesformand Joachim Malling er på linje med sin direktør.

”Justitsministeriets melding går kun på processen, ikke substansen i sagen. Og vores behov for at sikre, at skattekronerne bliver anvendt, som de skal, er der ikke ændret ved,” siger Joachim Malling.

– Men i afgørelsen står der, at ”tilkendegivelsen – i alle tilfælde – er uden retsvirkning”. Betyder det ikke, at den slet og ret er ugyldig?

”Vi vil selvfølgelig sætte os ned og kigge afgørelsen og regelsættet grundigt igennem, men den opmærksomhed, vi har haft på Zentropas regnskabsaflæggelse, er ikke ændret.”

– Peter Aalbæk Jensen udtaler i en pressemeddelelse, at du burde overlade posten til ”en kompetent person”. Vil du gøre det?

”Det er Kulturministeren – ikke Peter Aalbæk Jensen – der beskikker bestyrelsesformanden, og som i givet fald kan fratage beskikkelsen. Jeg er ikke blevet bestyrelsesformand, fordi jeg har særlige kompetencer inden for film, men jeg har en vis erfaring i bestyrelsesarbejde. Og det her giver mig ikke anledning til at overveje at trække mig.”

– Har I sat penge af til den forestående erstatningssag i millionklassen, eller kommer det til at koste en spillefilm?

”Jeg har ikke fået nogen henvendelse fra Peter Aalbæk Jensen eller hans advokat om et sagsanlæg, og indtil jeg får en sådan, har jeg ikke noget behov for at kommentere på det,” lyder det fra Joachim Malling.

Kommentarer

Sagen mod Zentropa

7. oktober 2013:
BT offentliggør et internt Zentropa-notat, der tyder på fusk i regnskabet for Triers Antichrist.

26. maj 2014:
Filminstituttet sætter Zentropa under ”skærpet tilsyn” og indbringer Zentropas revionsfirma JS Revision for Revisornævnet.

25. november 2015:
Revisornævnet afviser Filminstituttets klage over JS Revision, fordi den ikke er ”tilstrækkelig konkretiseret”.

17. marts 2016:
Justitsministeriet meddeler, at det skærpede tilsyn er uden retsvirkning. Zentropa bebuder erstatningssag i millionklassen.

© Filmmagasinet Ekko