Nyhed
26. maj 2014 | 15:16

Filminstituttet skærper tilsyn med Zentropa

Foto | Morten Søborg
Ulrich Thomsen (tv.) og William Jøhnk Nielsen spiller far og søn i Hævnen, som er en af de Zentropa-film, hvis regnskab Det Danske Filminstitut har lagt under luppen.

Det Danske Filminstitut har sat Zentropa under skærpet tilsyn, efter at en stikprøveundersøgelse demonstrerede mangelfuld dokumentation i selskabets regnskaber.

Af Claus Christensen og Jesper Olsen

Der er rod i regnskaberne på Zentropa. Det mener Det Danske Filminstitut på baggrund af stikprøveundersøgelser foretaget af revisionsselskabet Deloitte.

Derfor sætter Filminstituttet nu Zentropa under skærpet tilsyn og fastsætter en række vilkår, som Zentropa skal leve op til for at få filmstøtte i fremtiden.

Deloitte har i deres stikprøveundersøgelse dissekeret Zentropas regnskaber for Hævnen, Den du frygter, Mor byttes og I:DA.

Rapporten konkluderer, at man ikke har kunnet afdække misbrug af støttemidler. Til gengæld kritiseres Zentropa for ikke at have tilstrækkelig klarhed i regnskaberne.

Der mangler klare, nedskrevne procedurer for blandt andet fordeling af lønudgifter. Meget er lagt an på uformelle, mundtlige aftaler, og i 73 procent af de udtagne stikprøver har Zentropa ikke kunnet dokumentere, at alle omkostninger er anført til markedspriser.

Ingen aktivitet i selskab på Fyn
Deloitte har hverken kunnet be- eller afkræfte, om der har fundet overfakturering sted i forbindelse med produktionsregnskaberne.

Det skyldes ifølge rapporten Zentropas ”mangelfulde kontrol- og transaktionsspor”. Desuden har revisionsselskabet ikke haft adgang til blandt andet regnskabsmateriale hos Teknik Fyn Aps, Zentropas omstridte datterselskab. Dette selskab er blevet beskyldt af BT for, på uretmæssig vis, at kanalisere penge fra FilmFyn ind i Zentropa-familien.

Rapporten konkluderer dog, at der fra 2011 i Teknik Fyn Aps ”ikke har været anden aktivitet end udleje af sommerhuset ’Nakkebølle’ til Zentropa Fyn Aps, og at selskabet ingen ansatte har”.

Teknik Fyn Aps er med andre ord et slags stråmandsselskab, hvilket får Deloitte til at konkludere: ”… fremgangsmåden har medvirket til, at avance er blevet allokeret til andre selskaber og ejere af disse selskaber end dem, der har modtaget støtte.”

Uacceptable mangler
”Vi må konstatere, at med de fire film, som Deloitte har undersøgt, er støttevilkårene ikke overholdt,” siger Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på Det Danske Filminstitut, og fortsætter:

”Der er ikke ordentlig dokumentation for testede markedspriser, der er problemer med kontrol, bogføringslovens mindstekrav er ikke opfyldt, og der er en øget risiko for både tilsigtede og utilsigtede fejl.”

”Det betyder, at vi hverken kan be- eller afkræfte, om der har fundet en overfakturering sted. Det er selvfølgelig uacceptabelt, og det er derfor, at vi sætter Zentropa under skærpet tilsyn. Selskabet kan ikke længere få filmstøtte på normale vilkår.”

– Hvad betyder det konkret for Zentropa fremover?

”Zentropa skal redegøre for en række ting, der skal overbevise os om, at der er forbedringer i økonomi-administrationen, så vi får de værktøjer, som efterfølgende kan bruges til gennem stikprøvekontroller at få den dokumentation, vi har krav på.”

Hvordan skal Zentropa forbedre sin administration?

”Selskabet skal for eksempel redegøre for, hvilke nærtstående parter man har tænkt sig at handle med på filmproduktionen. Og hvordan vil man sikre, at priserne er markedspris-testede. Der skal også afleveres en konkret revisionsplan. Det er lige præcis den type oplysninger, som vi skal bruge for at sikre, at der en nødvendig dokumentation for, at for eksempel et kamera eller et sommerhus er lejet til markedspriser.”

”Eller sagt med andre ord: Hvis du får filmstøtte, og du til brug for produktionen gerne vil leje din søsters sommerhus, så skal du kunne dokumentere, at den pris, du og din søster aftalte, er i overensstemmelse med markedsprisen.”

Filminstituttuet går hele vejen
På foranledning af FilmFyn konstaterede Zentropas revisionsfirma JS Revision i januar 2013, at der ikke var blevet misbrugt FilmFyn-midler. Nu har Det Danske Filminstitut imidlertid indbragt JS Revision for Revisornævnet.

– Henrik Bo Nielsen, det er et ganske drastisk skridt at indberette revisoren til Revisornævnet. Hvad vil I have ud af det?

”Hvis der er noget at komme efter i en produktion, så skal vi kunne afkode faresignalerne fra revisoren. Men når der ingen faresignaler er – eller rettere: at faresignalerne kommer fra et medie (BT, red.), der har fået fat i en intern Zentropa-mail – så må vi finde ud af, om det er den standard, at vi kan forvente fra en revisor. Når nu vi har en så alvorlig sag, så synes vi også, det er rimeligt, at vi går hele vejen.”

– Er der brug for et helt andet system?

”I udgangspunktet tror jeg, at systemet er sundt. Vi skal også passe på, at vi ikke skaber nogle bureaukratier og lægger nogle administrative byrder ud på ansøgerne. Men vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, om der er ting, vi kan lære af denne sag.”

Er der tale om et broddent kar, eller er det et mere grundlæggende problem i filmbranchen, som vi her tilfældigt har fået indblik i?

”Der er ikke elementer i de fire regnskaber, hvor man med nogen ret kan parallelisere til andre. Det ville være urimeligt at bruge det her til at kaste en generel mistanke på hele filmbranchen. Men det her er selvfølgelig ikke en ’lex Zentropa’. Ethvert selskab, hvor vi konstaterer dokumentationsmangel, vil blive udsat for et tilsvarende skærpet tilsyn.”

Foreløbig kostet en million kroner
– Hvad har Deloitte-undersøgelsen kostet?

”Det her er et område, jeg har pligt til at undersøge. Så jeg begynder ikke med at spørge, om det er dyrt eller besværligt – jeg går i gang med at undersøge det. Indtil videre står opgørelsen på godt en million kroner, og vi er ikke færdige endnu. Men vi taler om en selskabsgruppe, der i løbet af årene har modtaget op imod 500 millioner kroner af borgernes penge i filmstøtte. Der skal være orden i papirerne!”

– Men hvis Zentropa ikke kan lægge nogle ordentlige regnskaber frem, ville det så ikke være rimeligt, at selskabet betalte noget af undersøgelsen, frem for at regningen sendes til skatteborgerne?

”Det kan man altid anføre. Jeg er i virkeligheden mest optaget at få styr på det her, så vi kan forsikre borgerne om, at der fremadrettet er styr på dokumentationen for de mange penge, vi giver i filmstøtte.”

– Hvornår er undersøgelsen af Antichrist færdig?

”Jeg har før været for optimistisk, når det gælder undersøgelser. Så lad mig nøjes med at sige, at jeg forventer bestemt, at den er afsluttet i 2014.”

Ekko følger op med en kommentar fra Zentropas Peter Aalbæk Jensen.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko