Nyhed
11. nov. 2019 | 12:17 - Opdateret 12. dec. 2019 | 12:14

VIA vil beholde fratrådt animationsleder

Foto | Vision Denmark
Morten Thorning stiftede for over 30 år siden The Animation Workshop, som har vokset sig til en af verdens førende animationsuddannelser med stor betydning for den danske filmbranche.

”Jeg betragter Morten Thorning som en gudbenådet vidensperson, netværker og projektmand,” siger dekan René Foli, der arbejder på at give grundlæggeren af The Animation Workshop en fast tilknytning til uddannelsen.

Af Frederik Hoff

Først blev han sendt hjem. Så blev han taget tilbage for kort tid efter at fratræde. Men nu arbejdes der på at give Morten Thorning en ny tilknytning til The Animation Workshop.

Det har i sandhed været nogle turbulente måneder for The Animation Workshop og især Morten Thorning, der for 31 år siden skabte organisationen og siden har gjort den til en af verdens førende animationsuddannelser.

Thorning er dog langt fra forsvundet fra de gamle kasernebygninger i Viborg, hvor organisationen har til huse. Han er pt. i gang med en lang fratrædelsesordning, hvor han overleverer stedet til den nye ledelse og går til hyppige møder i den nye ledergruppe.

Og kilder med forbindelse til The Animation Workshop fortæller Filmmagasinet Ekko, at der i VIA University College – som animationsskolen hører under – er planer om en ansættelse af Thorning som konsulent.

Støtte til ny ledelse
Uddannelsesdekan René Foli, der midlertidigt overtager Thornings position sammen med forskningschef Anders Bisgaard, er heller ikke afvisende over for, at den gamle leder kan blive i organisationen.

”Morten og jeg har aftalt at mødes og tale om, hvad der skal ske i 2020. Jeg håber, han på en eller anden måde kan forblive tilknyttet, for jeg betragter ham som en gudbenådet vidensperson, netværker og projektmand,” siger René Foli og fortsætter:

”Der er ingen konkrete aftaler om at ansætte Thorning som konsulent, men der foregår sonderinger om, på hvilken måde han ville kunne fortsætte i organisationen.”

Og Morten Thorning er positivt indstillet.

”Ledelsen internt på The Animation Workshop står virkelig sammen i forhold til at holde fast i kvaliteten. De skal have al mulig støtte, og det vil jeg gerne hjælpe med, for eksempel i en rolle som konsulent,” lyder det fra den tidligere uddannelsesleder.

Kontrol over økonomien
Baggrunden for supenderingen af Morten Thorning var et underskud på 12,7 millioner kroner siden 2017 ud af en årlig omsætning på 46-50 millioner kroner.

Underskuddet opstod primært som et resultat af risikable udviklingsprojekter, Thorning havde sat i værk, skriver Magisterbladet.

I juli blev han suspenderet, mens firmaet PwC foretog en udvidet forvaltningsrevision. Rapporten konkluderede ifølge Viborg Stifts Folkeblad, at der manglede dokumentation for relevansen af mange udgifter. Desuden havde Thorning købt tjenester til organisationen af sin kæreste og nære familiemedlemmer.

Thorning blev taget til nåde. Men efter kort tid stoppede han aligevel på The Animation Workshop, fordi VIA University College var gået i gang med at foretage strukturelle ændringer af The Animation Workshop.

Ifølge VIA sker ændringerne som en reaktion på underskuddet. De betyder, at VIA i fremtiden kommer til at have mere direkte kontrol over økonomien på The Animation Workshop.

Bekymring blandt ansatte
Ekko har kontaktet ansatte i The Animation Workshop, men ingen har ønsket at udtale sig. Dog er der ifølge kilder tæt på uddannelsen ingen tvivl om, at bekymringen er stor blandt stedets ansatte og studerende, der tæller cirka 650 mennesker.

The Animation Workshop har hidtil haft en udpræget grad af selvstyre i den store uddannelsesinstitution. Nu er mange bange for, at den succesfulde uddannelse mister sit særpræg og bliver underlagt den ”pølsefabrik”, som VIA har ry for at være.

VIA er en professionshøjskole med næsten 20.000 studerende, der tæller lærere, pædagoger og sygeplejersker fordelt over hele Jylland. Institutionen har en omsætning på 1,7 milliarder kroner.

Bortset fra, at VIA kommer til at tage et noget stærkere greb om uddannelsens økonomiske administration, er der ikke offentliggjort ret meget om, hvad VIA har i sinde at ændre.

National betydning
Især frygtes de mulige konsekvenser af en opdeling af institutionens uddannelses- og udviklingsafdeling.

Tidligere har udviklingsdelen, som Morten Thorning har beskæftiget sig mest med, prioriteret ambitiøse udviklingsprojekter inden for den danske animationsbranche.

Det er netop denne del, hvor det store underskud er opstået under Thornings ledelse. Uddannelsesdelen har derimod overholdt budgettet.

En total splittelse af afdelingerne kan nemt betyde, at The Animation Workshop ikke kan opretholde sin rolle som et fyrtårn i dansk animation, lyder bekymringen.

ANIS, der er en sammenslutning af omkring 400 animationsfolk i Danmark, følger udviklingen.

”The Animation Workshop har national betydning for udviklingen af Danmarks digitale og visuelle industri, og vi er meget interesserede i at få en god dialog med VIA om, hvad der skal ske med institutionen. Vi er bekymrede for, om den kan forblive en stærk, toneangivende spiller,” siger Søren Fleng, der er formand for ANIS.

Ikke ledet af idioter
René Foli vil gerne berolige branchen.

”Jeg kan 100 procent godt forstå bekymringen. Men jeg er vant til at tage mig af de kreative uddannelser, og det er på ingen måde intentionen at ændre det, der gør The Animation Workshop til den kraft, den er i dag. Den såkaldte pølsefabrik er jo ikke ledet af idioter,” siger René Foli og griner.

– Men har I planer om at opsplitte udviklings- og uddannelsesdelen?

”Det er ét af de mulige scenarier, vi overvejer. Men i så fald vil det kun være på et strukturelt plan. At dele det fuldstændigt op ville være at ødelægge alt, hvad der gør The Animation Workshop til det, det er. Og det vil vi ikke,” siger René Foli.

”Vi har modtaget en lang række henvendelser fra organisationer, studerende og virksomheder, som gerne vil inddrages i processen. Og vi planlægger at invitere alle, der er interesseret, til nogle møder, hvor de nye planer skal diskuteres. Det gælder også animationssammenslutningen.”

VIA University College regner med at have de nye planer klar omkring årsskiftet.

Kommentarer

The Animation Workshop

Grundlagt i Viborg i 1988.

Anerkendt som statsuddannelse i 2003 og hører i dag under VIA University College.

Uddanner elever fra hele verden i fag som Karakteranimation, Computer Graphic Arts og Grafisk Fortælling.

Besøg skolens hjemmeside.

© Filmmagasinet Ekko