Schlüters fald
11. juni 2018 | 15:09

Fire års fængsel til Johan Schlüter

Foto | Søren Rønholt
Johan Schlüter bedyrede over for Ekko og andre medier, at han aldrig som tiltalt ville sætte sine ben i en retssag. Men i dag blev han dømt skyldig i at have svindlet med filmbranchens rettighedspenge, som han ellers havde til opgave at varetage.

Johan Schlüter idømmes fire års fængsel, mens partneren Susanne Fryland får fem år og seks måneder. Københavns Byret har netop afgivet hårde domme i den største svindelsag i dansk film.

Af Simon Johansen og Nicki Bruun

Den største svindelsag i dansk films historie har i eftermiddag nået en foreløbig afslutning.

Dommeren Lone Bach Nielsen idømte Susanne Fryland fem års og seks måneders fængsel for svindel med royalties for over 115 millioner kroner. Fryland valgte straks at anke dommen.

Johan Schlüter blev idømt fire års fængsel, men i hans tilfælde er straffen gjort betinget. Det vil sige, at han er blevet fundet skyldig, men fritaget for afsoning af straffen. 

Dommeren henviste til Schlüters alder – han er 73 år – som en forklaring på, at han ikke skal i fængsel og afsone dommen.

Den tredje tiltalte, Lars Halgreen, blev idømt ni måneders fængsel for mindre forhold, men også her er dommen betinget. Halgreen har anket dommen.

Dommene må betragtes som en stor sejr til Bagmandspolitiet. Hovedpersonerne Fryland og Schlüter er blevet kendt skyldige i alvorlig økonomisk kriminalitet. 

Årelange fængselsstraffe
Pressen var mødt talstærkt op for at høre dommen i sagen, der har optaget både kultur- og finansjournalister. Sagen er Danmarkshistoriens største af sin slags, og omkring 50 journalister var troppet op i retssal 41, hvor domsvagten måtte gøre flere pladser klar.

Specialanklager Malene Stage Christensen, der har ført sagen mod filmbranchens tidligere førsteadvokater, er i første omgang tilfreds med den nedsatte strafudmåling. Hun gik i anklageskriftet gået efter seks års fængsel til både Schlüter og Fryland.

”De er fundet skyldige, og det er det afgørende,” siger Malene Stage Christensen efter dommen og hæfter sig ved, at de nu dømte også er blevet frataget retten til at drive advokatvirksomhed.

”Der er tale om årelange fængselsstraffe. Så ved jeg godt, at man for den enes vedkommende har gjort straffen betinget,” siger specialanklageren med henvisning til Johan Schlüter.

”Begge advokater har svindlet for 100 millioner af kroner. Det er snyd med klienters midler, og jeg må sige, at der påhviler advokater et særligt betroet ansvar. Som advokat skal man simpelthen varetage sine klienters interesser, og de (Schlüter og Fryland, red.) har gjort det stik modsatte.”

Svindlens maskinrum
De tre advokater, som nu er blevet dømt, var tiltalt i seks forskellige forhold. Kun Susanne Fryland og Johan Schlüter var dog tiltalt i hovedforholdet: mandatsvig og svindel med klientmidler.

Faktisk havde en dommer stemt for at frikende Johan Schlüter for det forhold, fortalte dommer Lone Bach Nielsen i retssalen. Hun pointerede dog, at to andre dommere var enige i, at Schlüter havde holdt sig løbende orienteret og drøftet svindlen med Fryland.

I løbet af retsmøderne havde anklageren fremført bevisførelse for det i form af blandt andet sms’er mellem de to dømte.

Johan Schlüter har som del af sit forsvar lagt vægt på, at han i perioden, hvor svindlen har fundet sted, var distraheret af blandt andet en retssag i Frankrig. 

Retten hæftede sig dog ved, at et større beløb til advokaterne, der skulle have været fordelt over syv år, blev udbetalt på bare halvandet år.

Det mente retten måtte være en bevidst handling frem for en fejl på grund af uopmærksomhed.

Den hårdeste straf får dog Susanne Fryland, der med rettens ord ”sad i maskinrummet” for svindlen som direktør i firmaet Registrering Danmark. I strafudmålingen blev der lagt vægt på beløbets størrelse, og at de dømte som advokater handlede mod bedre vidende.

Ekkos samlede dækning af svindelskandalen og baggrunden for den kan læses her.

Kommentarer

Schlüter-sagen

Johan Schlüter var i fire årtier film- og musikbranchens førende advokat.

Han skabte Nordens største advokatfirma, der forvaltede film- og tv-branchens royalties.

Med videomediets fremkomst samlede han distributørerne i en forening, der fik monopol på markedet.

Er sammen med partnerne Susanne Fryland og Lars Halgreen tiltalt for svindel med royalties for 115 millioner kroner.

Sagen starter i retten 6. februar 2018 og forventes afsluttet i maj.

© Filmmagasinet Ekko