højskolesagen
02. juni 2021 | 18:59

Elever vil indføre demokrati på filmhøjskole

Foto | uoplyst
European Film College i Ebeltoft blev grundlagt i 1993 og har siden været mange senere filmskaberes første møde med branchen. Men nu er filmhøjskolen ude i et stort stormvejr.

Bestyrelsen for European Film College er ikke velkommen til stormøde for tidligere elever. Ifølge repræsentant for gruppen lever skolen ikke op til en højskoles demokratiske idealer.

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Konflikten mellem bestyrelsen på European Film College og tidligere elever nåede mandag et foreløbigt klimaks.

Eleverne krævede hele bestyrelsens afgang på grund af manglende tillid efter håndteringen af en række krænkelser, begået af den tidligere lærer, som vi kalder Diego.

I en række artikler har Ekko beskrevet forløbet, som har ført en kile mellem tidligere elever og højskolens ledelse og bestyrelse.

Nu har den midlertidige forstander Klaus Hansen, der tog over for Ellen Riis, på bestyrelsens vegne sendt et svar til de 57 elever samt tre fra University of Texas, som også har erklæret deres mistillid.

”Bestyrelsen ønsker at komme i direkte dialog med alle nuværende og tidligere elever. Derfor har bestyrelsen i svar på brevet fra de 57 tidligere elever inviteret til dialogmøde. Den invitation er ubesvaret,” skriver Klaus Hansen i en e-mail og fortsætter:

”Bestyrelsen har endvidere tilbudt at deltage i det annoncerede stormøde den 6. juni for tidligere og nuværende elever. Dette tilbud er desværre blevet afvist af en af initiativtagerne bag stormødet.”

I stedet har filmhøjskolen foreslået et fællesmøde med alle nuværende og tidligere elever.

”Vi har foreslået arrangørerne af stormødet den 6. juni, at vi i fællesskab finder en dato for et sådant møde,” fortsætter den midlertidige rektor.

”Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer så længe bestyrelsen ser en mulighed for en direkte dialog.”

Et åbent rum
Caroline Polke, Nicklas Jakobsen og Jonas Mirza er talspersoner for de 60 mennesker, som har erklæret deres manglende tillid til bestyrelsen på European Film College.

”Vi har både takket nej til et møde med Klaus Hansen og til at lade en bestyrelsesrepræsentant deltage ved mødet 6. juni. Vi har brug for et rum, hvor tidligere elever frit kan tale om deres oplevelser og de løsninger, der skal implementeres,” siger Nicklas Jakobsen.

”Det kan vi ikke, hvis bestyrelsen og andre kigger os over skulderen. Det er frustrerende, at skolen ikke har skabt et åbent rum, hvor elever kan diskutere frit. Det laver vi selv nu.”

Sammenslutningen af tidligere elever har også sagt nej til journalister, forhenværende bestyrelsesmedlemmer og filmbranchefolk, der har ønsket at deltage.

Tidligere medarbejdere er velkomne, men nuværende bør ikke deltage, da de stadig er ansatte på skolen.

Mikroskopisk studiekreds
Med hensyn til den ubesvarede invitation til dialogmøde fra Klaus Hansen har Nicklas Jakobsen og elevgruppen ikke besluttet sig endnu.

På mødet 6. juni vil de forholde sig til skolens henvendelser, og først derefter vil de reagere.

”Det er ikke, fordi vi ikke vil tale med European Film College, men præmissen er jo, at vi ønsker bestyrelsens fratrædelse,” siger Nicklas Jakobsen.

Han er dog ikke helt afvisende over for Klaus Hansens invitation til et stormøde for alle nuværende og tidligere elever.

”Vi vil sandsynligvis møde op, hvis de afholder det, men som vi også har svaret, ville det give mere mening at benytte skolekredsens årlige generalforsamling til formålet. Her har vi i højere grad mulighed for at udfordre bestyrelsen.”

Nicklas Jakobsen påpeger det problematiske i, at skolekredsen ud over bestyrelsesmedlemmerne lige nu kun består af den socialdemokratiske politiker Johannes Flensted-Jensen.

”Det er fuldstændigt uhørt, at der kun er et andet medlem af skolekredsen. Jeg ved faktisk ikke, om jeg tror på det, for jeg har aldrig hørt om en skolekreds med så få medlemmer.”

Ingen elevforening
Klaus Hansen har opfordret tidligere elever til at melde sig ind i skolekredsen, som ifølge ham ikke har fået anmodninger om medlemskab i flere år.

Nicklas Jakobsen vil til mødet 6. juni også opfordre elever til at melde sig ind.

”Jeg har allerede tilkendegivet, at jeg gerne vil være med i skolekredsen,” fortæller han.

– Er I slet ikke bange for, at det hårde krav om bestyrelsens fratrædelse kan skubbe tidligere elever væk, der ellers er interesserede i sagen?

”Det er selvfølgelig en mulighed. Indtil videre har vi ikke fået negative tilbagemeldinger, men det er klart, at nogle mener, det er et modigt træk.”

Det er vigtigt for Nicklas Jakobsen at understrege, at mødet 6. juni er demokratisk. Hvis eleverne viser sig at være talstærkt imod de hårde krav, vil der blive rettet ind.

Han håber, at mødet bliver et godt eksempel for højskolen, som efter hans mening slet ikke er demokratisk nok.

”Lige nu er det jo ikke en højskole, der lever op til de demokratiske værdier, som en højskole skal. Det er mest en filmskole, og den har ingen elevforening for tidligere elever, som så mange andre højskoler har.”

”Når man er færdig med sit ophold, så er det bare farvel. I bedste fald bliver man inviteret tilbage for at tale om sine film, hvis man er i mellemtiden er blevet en stor kanon. Det er noget af det, vi vil finde ud af, hvordan vi ændrer, på mødet.”

Mangler stadig en undskyldning
Nicklas Jakobsen og elevsammenslutningen har modtaget mange henvendelser fra medier og elever, men filmbranchen har været påfaldende tavs.

”Man kan jo godt forstå det. Det er en branche, hvor ry og rygte er vigtigt. Når man stiller sig i opposition til de store i branchen, kan det næsten kun gå i én retning,” siger Nicklas Jakobsen.

”Jeg håber da, at folk kan se det åbenlyst korrekte i, at unge mennesker, der er blevet krænket, selvfølgelig skal have en undskyldning. Det er vanvittigt, når man hårdnakket holder fast i, at de ikke skal have det. Bestyrelsen vil kun beklage, at nogen har haft dårlige oplevelser, men det er slet ikke proportionelt med, hvad der har foregået.”

– Hvad tænker I om, at bestyrelsen skal vælge den nye forstander?

”Hvis det stod til os, var bestyrelsen jo allerede gået af. Men hvis de ikke gør det, og de ender med at udpege en ny forstander, må vi jo bedømme den person på vedkommendes egen merit.”

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

© Filmmagasinet Ekko