højskolesagen
29. jan. 2022 | 12:35 - Opdateret 29. jan. 2022 | 14:50

Filmhøjskolens undskyldning kommer for sent

Foto | Robin Skjoldborg
Pia Bovin var lærer på European Film College fra 2014 til 2020. Hun forsøgte gentagne gange at råbe op om en grænseoverskridende og krænkende lærerkollega.

”European Film College har brugt ressourcer på at forsøge at styre de mennesker, som faktisk vil skolen det godt,” siger tidligere lærer, der startede sagen og håber, at ofre vil kræve erstatning.

Af Claus Christensen og Nicki Bruun

European Film College lagde sig fladt ned, da filmhøjskolen i Ebeltoft i går gav en uforbeholden undskyldning til elever, medarbejdere og lærere, som har oplevet grænseoverskridende adfærd, dårligt arbejdsmiljø og seksuelle overgreb på skolen.

”Det har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel,” erkender bestyrelsesformand Jørgen Ramskov.

Instruktør Pia Bovin, der sparkede gang i sagen ved som tidligere lærer på filmhøjskolen at stå frem i Ekko #87 i februar 2021 og fortælle om overgreb og manglende ledelsesansvar, glæder sig over undskyldningen.

Men hun er samtidig kritisk i forhold til, at det har taget ledelsen og bestyrelsen på European Film College så lang tid at tage anklagerne seriøst.

Undskyldningen er først kommet efter en Sex & Samfund-undersøgelse af forholdene på skolen. Og undersøgelsen blev igangsat efter en lang række artikler i Ekko, som tidligere ledere på filmhøjskolen undervejs har kaldt ”urimeligt personforfølgende” og ”misinformation og stigmatisering af højskolen”.

Ekkos chefredaktør blev indkaldt til et møde med højskolens daværende forstander Klaus Hansen og advokater for at undgå en gentagelse i fremtiden, som det blev formuleret.

”Den undskyldning, vi har fået nu, er ikke kommet frivilligt. Det er nærmest sket under tvang,” siger 58-årige Pia Bovin til Filmmagasinet Ekko.

”Ledelsen og bestyrelsen kunne for lang tid siden have startet med at respektere de mennesker, som stod frem. Men de har prøvet at få det til at se mindre alvorligt ud. Nu kommer de og siger: ’Nåh for resten, det var alvorligt!’”

Burde udtræde af bestyrelse
Nogle af de elever, der har gået på European Film College og efterfølgende gjort det til en hjertesag at forbedre forholdene på skolen, finder stor forløsning i undskyldningen fra filmhøjskolens bestyrelse.

Pia Bovin er på ofrenes vegne dog stadig ked af, at der i første omgang ikke blev lyttet til hende og de elever, som berettede om forholdene på skolen.

”Frem for at bruge en masse penge på krisehåndtering kunne man bare have forholdt sig til vidneudsagnene. Men de har helt bevidst forsøgt at fortynde alvoren ved at styre pressen og narrativet i form af jura og penge – altså med uskønne metoder,” siger Pia Bovin.

”De har i realiteten brugt ressourcer på at forsøge at styre de mennesker, som faktisk vil skolen det godt. De siger, at de ikke vidste det, men de har heller ikke lyttet til os, der faktisk boede på skolen,” siger Pia Bovin, der i det seneste år har været konsulent på Filmværkstedet i København, hvor mange unge filmskabere får støtte til deres projekter.

Hun vil gerne vide, hvor mange penge filmhøjskolen har brugt på pressehåndtering af sagen. Det spørgsmål har Ekko sendt videre til filmhøjskolens bestyrelsesformand Jørgen Ramskov. Han bekræfter, at der er blevet brugt ressourcer på pressehåndteringen, men kan ikke oplyse beløbet.

Jørgen Ramskov trådte først ind i bestyrelsen i sommer. Pia Bovin mener, at de folk, der var medlemmer af bestyrelsen, da sagen startede i pressen i februar 2021, burde udtræde. 

”Hvis jeg havde kvajet mig så meget med at påstå, at beretningerne ikke var sande og ude af proportioner, ville jeg være trådt ud af bestyrelsen. Jeg ville have erkendt, at jeg havde svigtet,” fortsætter Pia Bovin.

”Den her sag har vist sig endnu værre, end vi gjorde den til. I vores samfund i dag burde vi være klar over, at når én kommer og banker på døren, er der måske ti eller tyve, som har oplevet noget lignende. Det mener jeg godt, vi kan konstatere ud fra de krænkelsessager, der er kommet frem de sidste par år.”

Kompensation til ofre
Jørgen Ramskov udtalte torsdag til Ekko, at European Film Colleges advokater har vurderet, at skolen ikke har nogen erstatningspligt over for elever, ansatte og lærere, som måtte føle sig krænket.

Men skulle der komme nogle mennesker, som føler sig berettiget til en kompensation, vil bestyrelsen vurdere henvendelserne konkret, forklarer Ramskov.

Pia Bovin kender efter eget udsagn til adskillige personer, der stadig døjer med et følelsesmæssigt efterslæb på grund af deres oplevelser på filmhøjskolen. Derfor opfordrer hun ofrene til at kræve en økonomisk kompensation, som dækker det beløb, de har betalt for at gå på filmhøjskolen.

Det etårige ophold på European Film College koster lige i underkanten af 100.000 kroner, så det er ikke småpenge, der kan være tale om.

”Jeg ved, at der sidder nogle, som er hårdt ramt. De har mistet noget, der nok ikke kommer tilbage. Derfor må det være fair med en økonomisk kompensation,” siger Pia Bovin.

”Højskolen er jo et rum, hvor man har ret til at være amatør. Det har skolen ikke levet op til, og den har heller ikke skabt livfuldhed, som er en højskoles opdrag.”

Fremtiden
Pia Bovin håber, at undskyldningen vil få alle skeptikerne i filmbranchen, der ikke har villet tro på beretningerne om højskolen, til at vågne op.

”Der vil også i fremtiden ske krænkelser og overgreb, men vi kan gøre noget ved måden, vi håndterer det på. Det handler om ikke at være bange for at tale om seksualitet, køn og grænseoverskridende adfærd,” siger Pia Bovin.

”Folk gør indimellem nogle åndssvage ting, og det skal vi lære at håndtere på en måde, der er også inkluderende. Vi skal skride ind i tide og turde tage samtalen. For jo mere man holder lyset på lorten, jo mere holder den op med at være en lort.”

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.

21. juni 2021
Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov afløser Ole Christian Madsen som bestyrelsesformand.

30. juni 2021
Musiker Nikolaj Davidsen og filmklipper Åsa Mossberg ansættes som forstanderpar.

27. januar 2022
Bestyrelsen giver tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning.

© Filmmagasinet Ekko