højskolesagen
27. jan. 2022 | 15:07

Undskyldning glæder filmhøjskolens elever

Foto | uoplyst & Producentforeningen
Caroline Polke og Jørgen Ramskov er henholdsvis tidligere elev og nuværende bestyrelsesformand på European Film College, hvor der har været problemer med utryghed, grænseoverskridende adfærd og seksuelle overgreb.

”Endelig anerkendes krisens omfang og ledelsens ansvar for skolens konflikter,” siger tidligere elev på European Film College, hvor bestyrelsesformanden ikke vil afvise mulighed for erstatning til berørte.

Af Claus Christensen og Nicki Bruun

Det vækker stor glæde hos tidligere elever på European Film College, at filmhøjskolen i Ebeltoft har givet en uforbeholden undskyldning til dem.

Undskyldningen kommer et lille år efter, at Filmmagasinet Ekko i februar 2021 startede dækningen af grænseoverskridende adfærd og overgreb på højskolen.

Artiklerne førte til en undersøgelse forestået af Sex & Samfund, og efter udgivelsen af rapportens konklusioner har skolens bestyrelsesformand Jørgen Ramskov givet en undskyldning.

”Det er en utrolig lettelse endelig at høre ekko af vores kritik i en uforbeholden undskyldning fra European Film College. Endelig anerkendes krisens omfang og ledelsens ansvar for skolens konflikter,” siger Caroline Polke, der i dag studerer film på kunstakademiet i Hamborg.

Hun gik på European Film College fra 2016 til 2017 og har været talsperson for den gruppe, der har afkrævet filmhøjskolen at tage ansvar for sagen.

For blot to dage siden efterlyste hun og tidligere medelev Nicklas Jakobsen i et interview med Ekko netop en uforbeholden undskyldning fra højskolen.

”Jeg håber, at denne undskyldning kan være forløsende for de mange tidligere elever, lærer og ansatte, som har været påvirket af konflikterne på skolen. Den er også afgørende for, at vi kan have tiltro og tillid til den nuværende ledelse og bestyrelses dømmekraft og ledelsesevner,” siger Polke.

”Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med både bestyrelse og ledelse, både i regi af møder med dem, i den snarligt opstartede forening for gamle elever og som fortsatte medlemmer af skolekredsen. Ud over dette ser vi frem til at invitere til et fælles stormøde sammen med bestyrelsen og muligvis ledelsen for alle med tilknytning til skolen om Sex & Samfund-rapporten.”

”Vi kan rent faktisk lykkes”
En anden tidligere elev, Jonas Mirza, modtager også den uforbeholdne undskyldning med stor tilfredshed.

”Man ved, at folk udsat for seksuelle overgreb ofte har psykiske, sociale og relationelle problemer – såsom ptsd, depression og angst – og kan have det svært med nærhed og tillid til andre. Det er åbenheden og sårbarheden, der karakteriserer ungdommen, som er blevet groft udnyttet på European Film College,” skriver Jonas Mirza i en mail til Ekko og fortsætter:

”Indtil i dag har filmhøjskolen fremstået som en institution, hvor unge ikke kun blev introduceret til at skabe film og til fremtidige kolleger, men også til overgreb og overtrædelser af intime grænser, der er så indgroet i filmmiljøet.”

Mirza har også været aktiv som talsperson for elevgruppen. Han understreger, at det ville have været umuligt at komme videre, hvis højskolen ikke utvetydigt gjorde op medfortidens fejl og fortielser.

”En videreførelse af indifferencen degraderer alvoren af den skade, som disse overgreb påfører unge,” skriver han og konkluderer:

”Derfor værdsætter vi bestyrelsens undskyldning højt. Som den senere tids krænkelsessager i DR Pigekoret, på TV 2 og i ungdomspartierne har vist, ønsker vores generation, at der bliver praktiseret en ny form for social kontakt, hvor respekten for andres grænser og samtykke er rodfæstet fra begyndelsen. Vi kan rent faktisk lykkes med dette foretagende.”

Wakeup-call for bestyrelsen
Direktør for Producentforeningen, Jørgen Ramskov, overtog i sommer ansvaret som ny bestyrelsesformand på European Film College fra instruktøren Ole Christian Madsen.

Derfor er det Ramskov, der i spidsen for bestyrelsen har arbejdet på at få filmhøjskolen på ret køl og indlede samtaler med elevgruppen.

Han har ventet på resultatet af undersøgelsen, men lægger ikke skjul på, at der nu var behov for en uforbeholden undskyldning.

”Det er et wakeup-call, for der har jo ikke været ond vilje i det. Der er en lang række bestyrelser forskellige steder, som ikke har haft fokus på de her problemer og derfor ikke har haft viden om det,” siger Jørgen Ramskov til Ekko.

– I forbindelse med en undskyldning er der ofte snak om erstatning. Er det noget, I har overvejet?

”Det må vi se på, hvis folk dukker op. Nu er det en anonymiseret undersøgelse, så vi kan ikke se, hvem der har været udsat for hvad. Og det er brede termer, vi arbejder med, så sexual harassment dækker over en bred vifte af ting.”

”Hvis folk henvender sig med synspunkter eller oplevelser, som gør, at de skal have en erstatning eller hjælp til noget, forholder vi os til det. Vores advokater har vurderet, at der ikke er noget erstatningspligtigt, men vi vil forholde os til det konkret, hvis nogen henvender sig.”

– Er sagen så hermed afsluttet fra jeres side?

”Nej, det er den ikke på den måde, at skolen nu er i gang med en langvarig og grundig proces om at ændre skolen. Den er heldigvis i gang. Der er indført et code of conduct og kommet en utvetydig alkoholpolitik. Der er et andet fokus i undervisningen, hvor højskoleidealet skal komme før konkurrencementalitet. Der skal stadig være et højt fagligt niveau, men det skal også være en folkehøjskole,” fortsætter bestyrelsesformanden.

”Jeg er ikke i tvivl om, at skolen er et helt andet sted nu end for bare ni måneder siden. Men det er ikke noget, der slutter. Vi skal hele tiden skabe en bedre skole, men undersøgelsen sætter punktum for den kritik, der blev rejst. Forhåbentlig er det et stort og klart punktum.”

– Hvad kan bestyrelsen fremover gøre for at have bedre føling med skolen?

”Det her har ført til selvransagelse. Helt konkret er vi mere til stede på skolen. Vi har indført en ekstra evaluering. Elevevalueringerne på skolen påpegede ikke nogen af de her problemer, men nu er der udarbejdet en særlig evaluering, der har fokus på kultur, miljø og trivsel. Bestyrelsen har fokus på det på hvert eneste bestyrelsesmøde, så der er også en række initiativer i gang på den front.”

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.

21. juni 2021
Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov afløser Ole Christian Madsen som bestyrelsesformand.

30. juni 2021
Musiker Nikolaj Davidsen og filmklipper Åsa Mossberg ansættes som forstanderpar.

27. januar 2022
Bestyrelsen giver tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning.

© Filmmagasinet Ekko