Feature
06. feb. 2014 | 11:00

Hvem bærer skylden i Woody Allen-sagen?

Foto | Sven Nykvist

Mia Farrow medvirkede i flere af Woody Allens film i løbet af den tid, de dannede par. Her ses de over for hinanden i Små og store synder.

En af historiens største filminstruktører, Woody Allen, bliver igen udsat for alvorlige incestanklager. Hans datter Dylan er et offer – men for hvad? Vi prøver at rede trådene ud i en speget affære.

Af Andreas Risby

Som barn var Dylan Farrow, skuespilleren Mia Farrow og filminstruktøren Woody Allens fælles adoptivdatter, centrum for en bitter kamp om forældremyndighed.

Nu står hun for første gang selv frem og anklager Allen for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var syv år – en anklage, der oprindelig blev fremsat af moren i starten af 90’erne. 

Er Dylan offer for en incestuøs fars seksuelle overgreb? Eller er hun offer for en hævngerrig mors årelange manipulation af hendes virkelighedsopfattelse?

Det er problemstillingen i en broget sag med mange involverede parter og modstridende påstande.

Ingen tegn på overgreb
Politiet satte i sin tid en undersøgelse i gang, men fandt ikke grundlag for at sigte Woody Allen.

Lægerne, der stod for undersøgelsen af datteren, fandt ingen fysiske tegn på overgreb og betvivlede desuden hendes vidneudsagn. Efter deres vurdering måtte beretningen enten være et produkt af hendes fantasi eller af morens instruktioner.

De kom ikke frem til en endelig afgørelse, men formodede, at der var tale om en blanding af disse teorier.

Sidste fredag offentliggjorde den nu 28-årige datter et åbent brev, hvori hun gentager anklagerne og fremstiller sin opfattelse af, hvad der skete dengang.

Angst og skam
Dylan Farrow, som i dag går under navnet Malone, fortæller i brevet, at Allen tog hende ind i et loftsrum og forgreb sig på hende.

”Han bad mig om at lægge mig på maven og lege med min brors elektriske tog. Så forgreb han sig på mig seksuelt,” skriver hun i brevet og fortsætter:

”Han talte til mig, mens han gjorde det, hviskede at jeg var en god pige, at det var vores hemmelighed. Han lovede mig, at vi ville tage til Paris, og jeg ville blive en stjerne i hans film.”

Overgrebet skulle have fundet sted 4. august, 1992, i Farrow-familiens sommerhus i Connecticut.

Hun fortæller, at Allen, så længe hun husker, har gjort ubehagelige ting ved hende i skjul for moren. Hun fortæller også om, hvordan hun gennem livet har været plaget af angst og skam på grund af sine oplevelser.

Hun opfordrer publikum til at tænke sig om, næste gang de ser en Woody Allen-film, ligesom hun opfordrer skuespillere og andre filmfolk til at overveje, om de burde være med i hans film.

Anklager på Twitter
Sagen var allerede begyndt at blusse op på ny i oktober sidste år, da Dylan udtalte sig om sit traumatiske forhold til faren i en artikel om Farrow-familien bragt i Vanity Fair.

Men tingene tog for alvor fart, da Woody Allen til Golden Globes-uddelingen i januar fik tildelt en ærespris for sit livsværk. Både Farrow og sønnen Ronan kritiserede hædringen af Allen på det sociale medie Twitter.

”Gik glip af Allen-hædringen – nævnte de den del, hvor en kvinde offentligt bekræftede, at han misbrugte hende som syvårig før eller efter Annie Hall?” spurgte Ronan Farrow.

To uger senere udkom Dylans brev på en blog på New York Times’ hjemmeside bestyret af journalisten Nicholas Kristof, der betegner sig selv som en ven af Farrow-familien.

Tyve års iscenesættelse
Woody Allen afviser fortsat anklagerne.

Ifølge talskvinde Leslee Dart har Allen læst brevet, som han finder ”usandt” og ”skammeligt”. Hun oplyser, at Allen snart vil give respons og opfordrer medierne til at huske på, at politiundersøgelsen ikke fandt tegn på overgreb.

Også Allens advokat Elkan Abramowitz, som var hans forsvarer i den oprindelige sag, er kommet med en reaktion. Han udtaler, at personen, der står til ansvar for Dylans forpinte situation, hverken er Allen eller Dylan selv.

Hermed antyder han, at det i virkeligheden er Mia Farrow, der står med skylden. Hun skulle igennem tyve år have indprentet historien om Allens misbrug i Dylans virkelighedsopfattelse.

Hævn over affære
Abramowitz antyder, at Mia Farrows motiv er at hævne sig på Allen. Da hun i sin tid fremsatte anklagerne mod Allen, havde hun et halvt år forinden opdaget, at Allen havde en affære med hendes adoptivdatter fra et tidligere ægteskab, Soon-Yi Previn.

Skønt Woody Allen og Mia Farrow havde dannet par gennem tolv, boede de aldrig sammen. Under et besøg i Allens hjem fandt Farrow nogle nøgenbilleder af Soon Yi, som dengang var omkring tyve år.

Ifølge Farrows egne erindringer havde hun selv tilskyndet Allen til at lære Soon-Yi bedre at kende omkring 1990, da de ikke før havde haft et nært bekendtskab.

Allen er i dag gift med den 37 år yngre Soon-Yi, som han har været sammen med, siden han og Farrow gik fra hinanden.

Videooptagelse om overgreb
Opildnet af Farrows anklager satte Allen en retssag i gang om forældremyndigheden over deres tre fælles børn: Dylan, Ronan (dengang Satchel) og Moses.

I forbindelse med retssagen blev sagen om sexmisbrug endevendt. Farrow præsenterede en video af Dylan, som Farrow angivelig selv havde optaget dagen efter overgrebet skulle have fundet sted. I denne video beskriver datteren hændelsen i loftsrummet.

Farrow oplyste også, at Dylan nægtede at gentage historien til en læge. Hun blev dog undersøgt af en række læger som et led i politiets undersøgelse.

Dr. John M. Leventhal, som ledede undersøgelsen, påpegede, at der var flere eksempler på uoverensstemmelser i de forskellige interviews, de lavede med Dylan. Nogle gange gav hun udtryk for, at faren havde berørt hendes kønsorganer, andre gange det modsatte.

”Selvoptaget, upålidelig og ufølsom”
Leventhal oplyste desuden, at hendes udtalelser fremstod ”gennemøvede”, og han fandt det påfaldende, at Dylan gentagne gange knyttede sine udtalelser om farens overgreb sammen med hans forhold til Soon-Yi Previn og morens ødelagte filmkarriere.

Han hæftede sig også ved, at Dylan på et tidspunkt sagde, at hun ”kunne lide at snyde med sine historier”.

Farrow og Allens tidligere barnepige Monica Thompson, vidnede i retten om, at Farrow gennem længere tid forsøgte at presse hende til at understøtte beskyldningerne mod Woody, hvilket hun ikke ønskede at gøre.

Farrows advokat forsøgte dog at så tvivl om barnepigens troværdighed med henvisning til, at hendes anseelige løn blev betalt af Allen.

Retsopgøret endte med, at Farrow fik forældremyndigheden over Dylan og Satchel, mens den femtenårige Moses valgte at være hos sin mor. Allen blev ydermere nægtet almindelig besøgsret til Dylan.

I sin begrundelse kritiserede dommer, Elliott Wilk, Allens karakter. Han beskrev Allen som ”selvoptaget, upålidelig og ufølsom”. På trods af at han vurderede, at beviserne for sexmisbrug ikke var stærke nok til at danne grundlag for en sigtelse, var han ikke overbevist om Allens uskyld.

Han inddrog desuden Allens forhold til Soon-Yi i begrundelsen. Han mente, at forholdet kunne have en skadelig effekt på børnene.

Dømt uden bevis
Tre måneder efter retsopgøret om forældremyndighed var blevet afgjort, blev det endegyldigt besluttet, at Allen ikke skulle sigtes for sexmisbrug.

I en usædvanlig udmelding sagde statsadvokaten Frank S. Maco, at han undlod at retsforfølge Allen, på trods af at han mente, at der var ”rimelig grund” til mistanken.

Han angav som grund, at han ikke ville belaste det skrøbelige barn yderligere ved at forlænge sagsforløbet – en beslutning, Farrow valgte at støtte.

Allen fordømte i grove vendinger statsadvokatens udmelding, som han kaldte ”kujonagtig, uærlig og uansvarlig”. Han var vred over, at Maco dømte ham uden at frembringe beviser.

Fem måneder senere blev Maco irettesat af et disciplinærudvalg for sin håndtering af Allen-sagen.

Allen sender breve til datter
Siden retssagen har der været kold luft mellem Allen og Farrow, og Allen har tilsyneladende ikke haft en regelmæssig kontakt med deres fælles børn.

Ifølge Dylan har Allen ved to lejligheder sendt hende breve. Den seneste gang var, da hun gik i college og modtog et brev med en samling af fotografier, hvor de optræder sammen. I brevet skrev Allen, at han stadig tænkte på hende og betragtede hende som sin datter.

Hun reagerede dog ikke positivt på disse erklæringer.

Siden har den nærmeste udveksling mellem de to været den respons på Dylans åbne brev, som Allen udsendte gennem sin talskvinde.

Eksperter vurderer, at sagen om seksuelt misbrug juridisk set er forældet, så Allen risikerer ikke noget juridisk efterspil.

Forfærdeligt at stå i unåde
I går trådte Moses Farrow frem i magasinet People for at forsvare sin far.

Moses var til stede i Farrow-familiens sommerhus den dag, overgrebet skulle have fundet sted. Han var dengang femten år og afviser, at Allen er skyldig i anklagerne om sexmisbrug.

”Jeg ved ikke, om min søster virkelig tror, at hun blev misbrugt, eller om hun prøver at tilfredsstille sin mor,” siger Moses, der i en årrække tog sin mors parti, men i dag bakker sin far op.

”Der var et meget stærkt incitament for at tilfredsstille min mor, for det at stå i unåde hos hende var forfærdeligt,” siger Moses.

Hvordan Woody Allen personligt vil forholde sig til anklagerne, har vi stadig til gode at se.

Kommentarer

Farrow vs. Allen

Februar, 1992
Mia Farrow finder nøgenbilleder af adoptivdatteren, 21-årige Soon Yi-Previn, i Woody Allens hjem.

4. august, 1992
Allen besøger sine og Farrows fælles børn i Farrow-familiens sommerhus i Connecticut. Her skulle han have forgrebet sig på den syvårige adoptivdatter Dylan i et loftrum.

5. august, 1992
Dylan fortæller om hændelsen til moren, som optager beretningen på video.

13. august, 1992
Allen stævner Farrow om forældremyndigheden til deres tre fælles børn: de adopterede Dylan (nu Malone) og Moses og den biologiske søn, Satchel (nu Ronan).

August, 1992
Statspolitiet i Connecticut iværksætter en undersøgelse af sagen, som ikke udmønter sig i en sigtelse af Allen.

Maj, 1993
Ifølge Dr. John M. Leventhals vindeudsagn konkluderede lægerne, at Dylans beretninger om farens sexmisbrug var utroværdige.

Juni, 1993
Dommer Elliott Wilk afgør, at Farrow skal tildeles forældremyndigheden over parrets fælles børn.

September, 1993
Statsadvokat Frank S. Maco udmelder, at han opgiver at rejse sigtelse mod Allen, på trods af at han mener, der er ”rimelig grund” til mistanke. 

3. februar, 1994
Juridisk disciplinærudvalg irettesætter statsadvokaten for hans udmelding om mistanken mod Allen.

24. december, 1997
Woody Allen og Soon-Yi Previn bliver gift.

2. oktober, 2013
I en artikel i Vanity Fair om Mia Farrow og hendes børn omtaler Dylan på ny sagen om misbrug og det traumatiske forhold, hun har til sin far.

13. januar, 2014
Allen tildeles ærespris til Golden Globe-uddelingen. Mia Farrow og Ronan Farrow kritiserer fejringen af Allen på Twitter.

1. februar, 2014
Dylan Farrow udsender et åbent brev på journalist Nicholas Kristofs blog på New York Times’ hjemmeside, hvor hun for første gang detaljeret beskriver sin opfattelse af hændelserne.

© Filmmagasinet Ekko