Nyhed
06. feb. 2024 | 16:24

Ingen sag mod betjente fra DR-dokumentar

Foto | DR

I udsendelsen Forfulgt af politiet? ses episoden, hvor to betjente benytter peberspray i forbindelse med en anholdelse. 

Statsadvokaten i Viborg indstiller efterforskningen af voldsanmeldte betjente fra den kontroversielle Forfulgt af politiet?, fordi magtanvendelsen var forsvarlig.

Af Frederik Hoff

Efter en episode i Vejle 8. november 2021 blev to betjente fra Sydøstjyllands Politi anmeldt og sigtet for grov vold, da de brugte peberspray under en anholdelse af to mænd.

Hændelsen indgår i DR-dokumentaren Forfulgt af politiet?,som havde premiere i oktober 2023 og følger en familie i Vejle, der oplever at blive chikaneret og forfulgt af politiet.

Nu har statsadvokaten i Viborg opgivet påtale og stoppet efterforskningen af sagen om anholdelsen med peberspray, står der i en pressemeddelelse fra Anklagemyndigheden.

Vurderingen er baseret på en efterforskning af sagerne, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed har foretaget.

”Efter en grundig gennemgang af alt det materiale og de videooptagelser, som vi har fået udleveret fra Politiklagemyndigheden, er det vores vurdering, at der ikke er grundlag for rejse tiltale mod de to betjente,” siger statsadvokaten Jakob Berger Nielsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Efter en samlet vurdering af omstændighederne, herunder en vurdering af det samlede forløb forud for eksponeringen af peberspray, finder vi ikke, at det kan bevises, at magtanvendelsen i de konkrete situationer gik ud over det nødvendige og forsvarlige i et sådant omfang, at der var tale om strafbar vold, eller at betjentene havde forsæt hertil.”

”Det samme gælder de øvrige anmeldelser om vold eller andre mulige forhold, som tv-udsendelsen Forfulgt af politiet? kunne give overvejelser om. Her har vi heller ikke fundet grundlag for at fortsætte efterforskningen.”

Sagen går nu tilbage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som skal beslutte, om deres efterforskning giver anledning til at rejse en adfærdssag, som er mildere end en straffesag.

Mystisk forsvinden og kunstig lyd
Forfulgt af politiet? skabte ved premieren forargelse over politiets opførsel, men ret hurtigt begyndte der også at hagle kritik ned over dokumentaren.

Ud fra udsendelsen kunne man let få indtryk af, at den sekstenårige dreng Farhads forsvinden efter en konfrontation med Politiet var direkte forsaget af ordensmagten.

Organisationen Missing People kan i udsendelsen ses i færd med at lede efter drengen i buske og krat. Men efter at have været væk i halvandet år blev Farhad blot elleve dage efter premieren fundet i god behold i udlandet.

Det skabte tvivl om, hvorvidt familien i det skjulte hele tiden var i kontakt til ham og dermed havde ført DR bag lyset.

I Ekko #95 blev det desuden afsløret, at produktionsselskabet Deluca Film i dokumentaren har lagt en kunstig lydeffekt på en overvågningsoptagelse, så det giver indtrykket af, at en betjent sparker en anholdt.

DR har siden fjernet lydeffekten, og Kulturminister Jakob Engel-Schmidt rettede i Folketinget skarp kritik imod statsradiofonien, som ifølge ham har sat dele af sin troværdighed over styr med en alvorlig overskridelse af de presseetiske regler.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko