Konflikt på Filmskolen
22. jan. 2019 | 13:09

Interessegruppe vil stoppe rektors planer

Foto | Den Danske Filmskole
Interesserede filmfolk i biografen på Den Danske Filmskole, hvor et flertal af eleverne er imod rektor Vinca Wiedemanns planer for skolen.

Nuværende og tidligere elever på Den Danske Filmskole foreslår, at der oprettes et fagligt panel, der får indflydelse på skolens fremtid.

Af Claus Christensen

Forleden kunne Ekko berette, at Elevrådet på Den Danske Filmskole har bedt om, at eleverne får indflydelse på de store forandringer, skolen gennemgår for tiden.

Rektor Vinca Wiedemann vil gerne ændre Filmskolen til en bachelor- og kandidatuddannelse, hvor instruktørlinjerne sammenlægges og faglederne afskaffes.

Nu bliver Elevrådet bakket op af den såkaldte Oplysningsgruppe, der blev stiftet i februar 2018 af en gruppe tidligere og nuværende elever for at kaste lys over Vinca Wiedemanns fremtidsplaner.

”Set i lyset af den fuldstændige mangel på organisation og kommunikation, som Den Danske Filmskoles nuværende ledelse har udvist i de seneste års proces med at ændre Filmskolen fundamentalt, er det tydeligt, at både elever, lærere og filmbranche bør have mere indflydelse på Filmskolens forhold.”

Det skriver Oplysningsgruppen i et åbent brev til brancheorganisationerne Danske Filminstruktører, Producentforeningen, Dansk Filmfotograf Forbund, Danske Dramatikere og Film- og Tv-arbejderforeningen.

Stop ensretningen
Oplysningsgruppen har holdt en række møder med ledelsen af Filmskolen, men i november sidste år afbrød gruppen kontakten i utilfredshed med rektor.

Nu opfordrer Oplysningsgruppen de faglige organisationer til at bakke op om etableringen af et nyt, fagligt panel.

”Vi opfordrer derfor til, at I først og fremmest støtter eleverne i deres ønsker, men også til, at I som filmfaglige organisationer selv søger om indflydelse på Den Danske Filmskoles fremtidige udvikling ved at kræve, at branchevalgte repræsentanter samt Oplysningsgruppen får plads i et nyt, fagligt panel sammen med lærere og elever,” lyder det.

Oplysningsgruppen mener ikke, at Filmskolens aftagerpanel, der består af folk fra mediebranchen. ”har den nødvendige indsigt i Filmskolens virke”. Og gruppen lægger ikke skjul på målet med det åbne brev.

”Helst ser vi, at planerne om en femårig struktur bliver stoppet, så man effektivt kan begynde at udvikle Den Danske Filmskole ud fra et unikt udgangspunkt, der vil styrke vores internationale konkurrenceevne,” skriver Oplysningsgruppen og fortsætter:

”Den planlagte omlægning med fem års skolegang og et-års-optag er grundlaget for hele den ensretningstankegang, der nu også udmønter sig i rektoratets afskaffelse af samtlige faglinjers fagledere, indførelsen af hensigtsmæssigt små klasser á kun tre elever, sammenlægningen af instruktøruddannelserne, rigide studieordninger og reduktion af antallet af instruktørstuderende.”

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko